Sunteți pe pagina 1din 48

Elaborat de:

Vacarciuc Anastasia,
Eleva gr. 31-A
Fluxul energetic în
ecosistem este permanent
şi unidirecţional
R excretii
R excretii
R excretii
R excretii
PPB PSB1
PSB2
PSB3
PPN PSN1 PSN2 PSN3
Consumator Consumator
Producător Consumato tertiar
r primar secundar
primar C II C III
CI
PP

LEGENDĂ: DESCOMPUNĂTORI
PPB – producţie primară brută
PPN – producţie primară netă
PSB 1,2,3 – producţie secundară brută
PSN 1,2,3 – producţie secundară netă