Sunteți pe pagina 1din 2

Realizat de: Popa Claudia - Ionela

Grupa: 2

Efectele generate de tehnologiile informaționale asupra


structurilor organizaționale ale unei entități

Văzută ca un suport pentru desfășurarea activității de business, tehnologiile informaționale joacă


un rol din ce în ce mai important în viața tuturor companiilor, datorită schimbărilor rapide de pe piață si
extinderii conexiunilor la nivel global. Tehnologiile informaționale cuprind un ansamblu de echipamente
de calcul și aplicații software folosite împreună pentru a culege, prelucra, stoca, manipula și transmite
date. Acestea schimbă modul în care firmele își desfășoară activitatea de business în aspectele ei esențiale,
legate de structura organizatorică, obiective, strategii și resurse umane.
Structura organizatorică cuprinde ansamblul persoanelor, subdiviziunilor organizatorice (direcții,
comportamente) și relațiile acestora orientate spre realizarea obiectivelor prestabilite ale întreprinderii.
Aceasta ilustrează relațiile dintre membrii unei organizații, realizându-se în acest mod diviziunea muncii,
putându-le fi coordonată activitățile și modul în care își îndeplinesc țelurile atât colectiv cât și individual.
Astfel, structura organizatorică definește sarcini, responsabilități, canale de comunicare și sisteme de
relații.
Prin prisma structurii organizatorice se poate observa totodată, circuitul pe care il parcurge
informația de la intrare ei în entitate și până la utilizarea eficientă a acesteia. Din acest motiv, tehnologiile
informaționale implementate într-o societate comercială trebuie să faciliteze traseul parcurs de informații,
realizând legături puternice între elementele ce alcătuiesc structurile organizatorice ale firmei.
În prezent, pentru ca acest lucru să fie posibil, majoritatea entităților apelează la implementarea
unui sistem ERP (Enterprise Resource Planning) care reprezintă o soluție software integrată ce asigură
schimbul de informații între toți angajații din întreprindere prin crearea și exploatarea unei baze de date
centralizate. Acest sistem elimină barierele departamentelor prin integrarea tuturor fațetelor activității într-
o singură sursă de informare, accesibilă tuturor angajaților. Aplicațiile de tipul ERP sunt formate dintr-o
serie de module care sprijină toate ariile funcționale: planificare, producție, vânzări, marketing,
distribuție, contabilitate, resurse umane.
Deși are o natură extrem de variată, informația este operată, cu ajutorul unui astfel de sistem, o
singură dată și este accesibilă oricărui modul îi este necesară. În acest mod se economisește timp, resurse,
se diminuează posibilitatea de a comite erori de operare, se facilitează accesul la informația de ultim
moment și se realizează planificarea și controlul tuturor resurselor necesare pentru preluarea, realizarea,
expedierea și contabilizarea informațiilor.
În final, putem spune că implentarea unor tehnologii informaționale într-o firmă are efecte
benefice asupra structurii organizatorice a acesteia.

Bibliografie: suport de curs - Sisteme integrate - ERP


http://www.ceccarbusinessmagazine.ro
http://www.seniorerp.ro