Sunteți pe pagina 1din 11

ELSA România

Train The Trainers


03 – 09 August – Brebu Nou

Atelierul de vise.......................................................2

Rolul trainingului într-o organizație..........................5

Vocație și valori.....................................................10

Autoevaluare și autoînvățare.................................12

The domino effect..................................................25

Feedback&Rezultate.................................................

1|Page
ELSA România
Train The Trainers
03 – 09 August – Brebu Nou

Orice training se bazează pe abilitatea trainerului de a livra conținut


original, inspirațional și nou pentru participanți.
Pentru a realiza acest lucru este nevoie de o pregătire aprofundată
asupra subiectului trainingului, dar și de creativitate.
Sesiunea Atelierul de Vise își propune:
☼ Să identifice markerii psihologici care ne dezvoltă creativitatea;
☼ Să exploreze metodele care ne ajută să fim creativi;
☼ Să creeze o atmosferă destinsă, prietenoasă și potrivită învățării;
☼ Să faciliteze consolidarea grupului pentru restul modulelor de
training
2|Page
ELSA România
Train The Trainers
03 – 09 August – Brebu Nou

The surprising habits of original thinkers:


https://www.youtube.com/watch?v=fxbCHn6gE3U
Biologia creativității

♠ Teoria lateralizării funcțiilor cerebrale a fost propusă de


neurochirurgul Roger Sperry, care în 1981 a fost lauerat al premiului
Nobel pentru medicină reușind să demonstreze experimental modul
de funcționare a celor două emisfere cerebrale;
♠ Studiile recente arată însă că abilitățile dezvoltate de cele două
emisfere cerebrale sunt procese globale care folosesc ambele
emisfere cerebrale în proporții diferite – ex. Muzica este un proces
care îmbină procesul calculației și algoritmilor notelor muzicale cu
procesul armoniei muzicale și a succesiunii sunetelor (urechea
muzicală);

3|Page
ELSA România
Train The Trainers
03 – 09 August – Brebu Nou

♠ Creierul uman este întotdeauna activ și nu există momente în care


fluxul de informație este oprit (evident vorbim de persoane care sunt
în viață). În timpul somnului activitatea cerebrală poate depăși
valorile înregistrate în timpul zilei;
♠ Creativitatea nu apare dacă o urmărim în mod expres, însă apare
când ne relaxăm și dăm frâu liber imaginației;
Video - Traffic lights

4|Page
ELSA România
Train The Trainers
03 – 09 August – Brebu Nou

Ce este trainingul?
Modalitate interactivă de a livra un conținut către un public care
prezintă un interes față de subiectul trainingului.
Caracteristicile trainingului
♦ Este interactiv;
♦ Este practic;
♦ Este o metodă de prezentare eficientă în procesul de învățare al
adulților;
♦ Este structurat în funcție de nevoile stakeholderilor (dinamic);
♦ Este detaliat;
♦ Este un proces care implică dinamica de grup și consolidează
relațiile din grup;
♦ Este un proces care dezvoltă aptitudini și abilități noi sau le
îmbunătățește semnificativ pe cele existente;
♦ Este o metodă de prezentare orientată spre mijloace, nu spre
rezultat;
♦ Este o metodă de suport pentru integrarea membrilor într-o echipă;

5|Page
ELSA România
Train The Trainers
03 – 09 August – Brebu Nou

Tipologii de traininguri:
♠ Soft skills training;
♠ Hard skills training;
♠ Trainiguri de formare inițială;
♠ Traininguri de perfecționare;
Care este rolul trainigului într-o organizație?

În orice organizație know-how-ul membrilor trebuie gestionat și


împărtășit într-o manieră care să asigure că:
♥ Misiunea, Viziunea și Valorile promovate de organizație sunt
înțelese și însușite de către toți membrii organizației;
♥ Fiecare membru din organizație își înțelege rolul și
responsabilitățile în cadrul organizației;

6|Page
ELSA România
Train The Trainers
03 – 09 August – Brebu Nou

♥ Va exista continuitate în activitate, indiferent de fluctuația


personalului din cadrul organizației;
♥ Membrii organizației vor coopera în mod constant și vor gestiona
în comun resursele puse la dispoziție de conducerea organizației
pentru a realiza obiectivele asumate în proiectele în care lucrează;
1. Trainingul instrument de integrare
În structura și dinamica unei echipe, trainerul ocupă un loc de cinste
deoarece rolul lui este acela de punte de legătură între membrii noi
din cadrul unei echipe și membrii vechi ai aceleiași echipe.
Trainingul devine astfel un cadru necesar pentru integrarea echipelor
și este un loc în care participanții sunt întotdeauna pe picior de
egalitate indiferent de funcțiile și rolurile pe care le au în echipă.
Conștientizarea rolului și importanței trainingului la nivelul unei
organizații face adeseori diferența între succes și mediocritate, între
un mediu de lucru relaxat, destins și productiv și un mediu de lucru
tensionat, conflictual și neproductiv.
2. Trainingul instrument de formare și perfecționare
Cel mai pronunțat rol al trainingului în cadrul unei organizații este
acela de formare și perfecționare a participanților pe diverse teme de
interes.
Față de metodele convenționale și metodele self learning, trainingul
are avantajul de a utiliza toată energia și tot know-how-ul
participanților pentru a atinge un rezultat de grup. Conținutul este

7|Page
ELSA România
Train The Trainers
03 – 09 August – Brebu Nou

adaptat nevoilor și rata de retenție a participanților variază de fiecare


dată în funcție de informațiile pe care aceștia le dețin deja.
Astfel, participanții pot învăța noțiuni noi legate de organizație de la
ceilalți participanți mai experimentați și vor economisi resurse în
procesul de învățare (timp, bani, etc)
3. Trainingul instrument de rezolvare a conflictelor
Un rol care nu este foarte pronunțat dar subzistă cu fiecare sesiune
de training este acela de a rezolva conflicte generate între
participanți, în legătură cu diverse proiecte anterioare sau cele
generate prin diferențe de opinii pe care participanții le au în legătură
cu un anumit subiect prezentat.
Rezolvarea conflictelor nu trebuie urmărită ca un scop în cadrul
trainingului deoarece întreaga sesiune poate degenera într-un câmp
de luptă pentru care trainerul și ceilalți participanți străini de conflict
nu sunt pregătiți. (Rezolvarea conflictelor poate fi urmărită într-o
sesiune de conflict management sau de feedback în cadrul unui
proiect)
Conflictele se aplanează sau chiar se sting dacă participanții sunt
nevoiți să lucreze împreună pentru a realiza ceva nou, iar un training
creează cadrul perfect pentru a exersa și pentru a inova lucrurile
existente.
4. Trainingul instrument de evaluare
O altă valoare intrinsecă a trainingului este capacitatea de a evalua
în timp real performanțele participanților, de a identifica roluri în
echipă pe care participanții le pot ocupa și de a lăsa participanților
8|Page
ELSA România
Train The Trainers
03 – 09 August – Brebu Nou

posibilitatea să se autoevalueze și să își evalueze la rândul lor


colegii.
Organizatorii trainingului beneficiază de o imagine reală a echipei
implicate în training și pot contura scenarii viitoare legate de
proiectele viitoare ale echipei. De asemenea, pot identifica membrii
care pot fi promovați în funcții – cheie sau dimpotrivă membrii
necalificați pentru funcțiile – cheie pe care le ocupă.

9|Page
ELSA România
Train The Trainers
03 – 09 August – Brebu Nou

10 | P a g e
ELSA România
Train The Trainers
03 – 09 August – Brebu Nou

11 | P a g e