Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA nr.

1
la CONTRACT nr. 1/22.01.2015

1.1. CRAINIC ANCA PFA (Prestator),

Şi

1.1 S.C. EUCOM BUSINESS LANGUAGE S.R.L. (Beneficiar)

Prin prezenta, partile au convenit derularea programului de formare.

Obiective: FORMARE LIMBA ENGLEZA

Perioada: 01.08.2015 – 31.08.2015

Nr. Participanţi: 6

Durata totală: 13 SEDINTE

Tarif / sed: 45 RON

Suma totală: 585 RON

Această Anexa a fost semnată astazi, 30.09.2015, in Pitesti, în două exemplare, câte unul pentru
fiecare parte.

BENEFICIAR PRESTATOR
SC EUCOM BUSINESS LANGUAGE SRL CRAINIC ANCA PFA
prin prin
Silviu Dragomir Craini Anca PFA