Sunteți pe pagina 1din 14

Importanţa capitală a glandelor endocrine

Ele sînt, spune Cayce, punctul de contact între cele trei


corpuri, focul unde se încarnează spiritul şi sufletul şi
prin care acestea acţionează asupra corpului fizic. Dacă
vrem să vindecăm, orice vindecare trece prin sistemul
glandelor. DOMNULE CAYCE, ÎNVĂŢAŢI-NE
DESPRE GLANDELE ENDOCRINE ŞI
FUNCŢIONAREA LOR ÎN CORPUL OMENESC,
RELAŢIA LOR CU CORPUL FIZIC ŞI CU
ENERGIILE MENTALE ŞI SPIRITUALE. O
învăţătură, ca să fie utilă, ar necesita cincisprezece sau
douăzeci de serii de lecturi! Căci sistemul glandelor este
sursa tuturor activităţilor omeneşti, a tuturor
dispoziţiilor, a tuturor stărilor sufleteşti; a tuturor
temperamentelor şi a diversităţii firilor şi raselor. Nu se
cunoaşte încă decît foarte puţin despre activităţile
acestor glande (scris în 1937). Căci sîntem pe cale de a
le descoperi sau, mai degrabă, de a le redescoperi. Şi
sînt încă multe alte informaţii de aflat în această privinţă
[...]. Căci frica, mînia, bucuria, toate aceste energii
afective sînt legate de o activitate din glandele
endocrine producînd acolo secreţii (hormonale) care se
vor răspîndi în tot organismul. Aceste funcţiuni ale
sistemului glandular au fost studiate fragmentar. Abia
recent au atras atenţia specialiştilor, care le-au luat în
considerare pentru că ele joacă un rol în toate activităţile
corpului, indiferent care ar fi aceste activităţi. Şi care
sînt funcţiunile acestor glande endocrine? [...] Ochiul,
nasul, creierul însuşi, traheea, bronhiile, plămînul,
inima, ficatul, splina, pancreasul nu-şi pot îndeplini
rolul decît datorită sistemului care le permite să se
reînnoiască, adică ansamblul funcţiilor glandelor [...].
De aici decurge faptul că acest sistem endocrin este
influenţat de activităţile sufletului. lată, acesta este darul
Creatorului către Om. Putem vedea uşor cum glandele
endocrine sînt asociate reînnoirii celule-

2 30 1
lor, degenerescenţei sau reîntineririi. Şi iată, aceasta se
face nu numai prin energiile fizice, dar şi prin energiile
corpului mental şi ale corpului spiritual. Căci energiile
glandulare sînt, am putea spune, originea locuirii
sufletului în interiorul unui corp. (Lectura 281-38).
Deci, prin aceste mini-centrale de energie corpul nostru
mental şi corpul nostru spiritual pot acţiona asupra
corpului nostru fizic. Plecînd de la aceste glande, se
creează boala sau vindecarea! Amintiţi-vă că atitudinile
mentale nu sînt străine de existenţa unei unghii la picior
care creşte drept sau de ochii care privesc drept sau
facultatea de a ne păstra vocea nealterată de emoţii. Căci
toate aceste manifestări fizice se corelează cu
funcţionarea glandelor endocrine (care acţionează
asupra sistemului senzorial (lectura 3376-1) Altfel spus,
aceste glande orchestrează toate activităţile corpului
fizic, forma sa, manifestările sale, percepţia etc. Cînd
Cayce vorbeşte de "centrii glandulari majori",
desemnează astfel principalele glande endocrine (adică
cele care secretă hormoni): pineală, pituitară, timus,
tiroidă, suprarenale, celulele Lyden sau Leydig (puţin
cunoscute, dar importante), gonadele masculine şi
feminine. Există şi alte glande în organism, dar acestea
corespund cu ceea ce tradiţia indiană numeşte
"chakras". Toate energiile mentale şi spirituale trec prin
aceste chakras, care sînt aşadar cheile fiinţei umane.
Fiecare din aceste glande corespunde nu numai unei
funcţii precise, dar şi unei vibraţii colorate şi sonore,
unui element al Pămîntului, unui semn astrologic şi
influenţei unei planete. Pituitara este, spune Cayce, cea
mai înaltă glandă a corpului care este legată de lumină şi
se dezvoltă în tăcere. Glanda pineală este punctul de
plecare pentru construirea embrionului în pîntecul
mamei. Tiroida intră în acţiune cînd trebuie să luăm o
decizie şi să acţionăm. Timusul corespunde inimii.
Suprarenalele sînt centrul nostru emoţional şi acţionează
asupra plexului solar. Celulele lui Leydig (Lyden) sînt
centrul echilibrului masculin-feminin şi, în fine,
gonadele sînt motorul corpului fizic. DOMNULE
CAYCE, ESTE ADEVĂRAT CĂ MÎNIA PROVOACĂ
SECRETAREA DE OTRĂVURI DE CĂTRE
GLANDE? CĂ BUCURIA AR AVEA EFECT OPUS?
CĂ ÎN AMBELE CAZURI AR FI IMPLICATE
SUPRARENALELE? CĂ ELE DECLANŞEAZĂ
REACŢII ÎN PLEXUL SOLAR, REACŢII CARE SE
PROPAGĂ ÎN TOT CORPUL?

2 31 1
Da, într-adevăr, suprarenalele sînt în principal implicate
- dar toate celelalte glande sînt implicate în acest proces.
De exemplu, o doică va constata că mînia afectează
glandele mamare şi că sugarului îi vor fi perturbate
glandele digestive. Ficatul, rinichii şi toate celelalte
glande (endocrine sau nu) sînt afectate. Cu toate acestea,
este adevărat că reacţia se produce în suprarenale.
(Lectura 281-54). PLANETELE DIN TEMA
NOASTRĂ ASTROLOGICĂ AU O LEGĂTURĂ ŞI O
INFLUENŢĂ ASUPRA GLANDELOR, ÎN MODUL
URMĂTOR: PITUITARA AR FI LEGATĂ DE
JUPITER, TIROIDA DE URANUS, TIMUSUL DE
VENUS, PLEXUL SOLAR DE MARTE, CELULELE
LYDEN DE NEPTUN, GONADELE DE SATURN,
AŞA ESTE? Da, aşa este. Dar aceste legături între
planete şi glande variază la fiecare persoană în funcţie
de experienţele sale de viaţă. Este vorba de energii
variabile în natura Omului însuşi, căci el este legat de
toate energiile care există şi reacţionează la ele. Dar
amintiţi-vă că nu planetele îl guvernează pe Om, ci mai
degrabă Omul ca Om al lui Dumnezeu a guvernat
planetele! Căci el este o parte din acest univers planetar.
Astfel, aşa cum am spus, această corespondenţă între
planete şi glandele endocrine este doar relativă. Ea este
relativ exactă. Şi aici, asupra acestor glande se aplică
concret aceste forţe planetare în viaţa indivizilor. Aşa
trebuie privite glandele şi nu ca un soi de înveliş al
fiecărui individ. (Lectura 281-29). În această serie de
lecturi (281), Cayce dă o explicaţie surprinzătoare a
Cărţii Apocalipsului, care ar fi, spune el, o descriere
simbolică a corpului omenesc (şi mai ales a funcţionării
glandelor endocrine din organism). În 1930, Cayce a dat
o lectură pentru o tînără care suferea de tulburări
nervoase. În cursul acestei lecturi, Cayce a făcut
următoarea remarcă: Ar fi bine ca medicul care tratează
această bolnavă să citească Apocalipsul şi să-l studieze
în legătură cu acest caz. (lectura 2501-6). De aici
activitatea grupului de studii constituit la Norfolk de
Cayce pentru a studia această chestiune de interpretare
medicală a Apocalipsului. Rezultatele activităţii acestui
grup au fost publicate şi aruncă o lumină uimitoare
asupra activităţii faimoaselor glande endocrine (din
aceste lecturi am citat mai sus).

2 32 1
Cayce consideră deci că boala ajunge în corp prin
otrăvurile secretate în centrii glandulari de către
atitudinile negative. Invers, am putea provoca
vindecarea - orice vindecare - acţionînd într-un sens
pozitiv asupra acestor centri glandulari. Trebuie să
acţionăm asupra lor, să-i reanimăm, să le repunem
energiile în mişcare, să-i trezim. Cayce ne recomandă
pentru aceasta un mijloc fundamental: meditaţia - după
modelul a ceea ce se face în Tibet, de exemplu. El
explică corespondenţa dintre fiecare verset din "Tatăl
Nostru" şi aceşti centri glandulari. Şi că recitarea
meditativă a acestei rugăciuni poate avea un efect
dinamizator asupra glandelor bolnave. ("Tatăl Nostru"
este de altfel mult mai vechi decît iudaismul, pentru că
îl regăsim în rugăciunile lui Akhenaton la Tell-El-
Amarna). DOMNULE CAYCE, "TATĂL NOSTRU"
PROVOACĂ "DESCHIDEREA" ACESTOR CENTRI
GLANDULARI? Da, este precum vi s-a spus. Nu este
singura cale posibilă, dar este o cale care va răspunde
dorinţei acelora care îşi caută un mijloc, un drum,
pentru a înţelege cum acţionează Forţa Creatoare a lui
Dumnezeu (asupra corpului). (Lectura 281-29).
ATUNCI, PITUITARA CORESPUNDE
CUVÎNTULUI "CERURI"? Corect. Căci în toate
activităţile sale, ea joacă un rol de declanşator.
PINEALA CORESPUNDE CUVÎNTULUI "NUME"?
Da. Relativ. TIROIDA, CUVÎNTULUI "VOIE"?
Corect. TIMUSUL, CUVÎNTULUI "RĂU"? Corect.
PLEXUL SOLAR, CUVÎNTULUI "GREŞELI" (Ne
amintim că plexul solar este legat de suprarenale,
centrul emoţiilor)? Da. IAR CELULELE LUI LYDEN,
CUVÎNTULUI "ISPITĂ"? Corect. ŞI GONADELE,
CUVÎNTULUI "PÎINE"? Întocmai. (Lectura 281-29).
ATUNCI, CUM SĂ FOLOSIM PRACTIC "TATĂL
NOSTRU" ŢINÎND CONT DE ACEASTĂ
CONEXIUNE DE CARE NE VORBIŢI CU
GLANDELE ENDOCRINE?

2 33 1
Încercînd să resimţiţi valul de semnificaţii ale fiecărui
verset curgînd prin corpul vostru fizic. Căci se produce
în corpul fizic un răspuns la reprezentările corpului
mental: se construieşte o reacţie fizică. (Aceeaşi
lectură). Ajungem la o altă posibilitate de vindecare:
vindecarea prin meditaţie şi rugăciune, vindecare
practicată în diverse forme acum în Statele Unite,
Canada şi Elveţia. Şi în această privinţă, Cayce a fost un
precursor. Să mai remarcăm că acest mod de a recita
"Tatăl Nostru" ţinea de tradiţia catarilor care acordau
acestor versete (pe care noi le recităm fără să ne gîndim
la ele) o putere de vindecare extrem de puternică. Este o
analiză excelentă a versetelor rugăciunii "Tatăl Nostru"
făcută de Jean Carmignac în cartea sa, Ascultînd Tatăl
Nostru (Office gé néral du Livre, Paris.).
CORESPONDENŢA DINTRE VERSETELE
RUGĂCIUNII "TATĂL NOSTRU" ŞI
PRINCIPALELE GLANDE ENDOCRINE ARĂTATĂ
DE CAYCE Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, deschide
pituitara (glanda suverană a corpului) sfinţească-se
numele Tău, deschide glanda pineală vie împărăţia Ta,
deschide tiroida facă-se voia Ta, (...) şi pe pămînt
deschide timusul precum în cer. deschide tiroida Pîinea
noastră cea spre deschide gonadele (glande sexuale
fiinţă dă-ne-o astăzi. masculine şi feminine) Şi ne iartă
nouă greşelile noas- deschide suprarenalele tre, precum
şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în
ispită, deschide celulele lui Lyden (sau Leydig, care nu
sînt chiar o glandă, ci un ansamblu de celule secretoare
de hormoni localizate sub ombilic şi deasupra gonadelor
ci ne izbăveşte de cel rău, deschide timusul căci a Ta
este împărăţia, deschide tiroida şi puterea, deschide
glanda pineală şi mărirea. deschide pituitara Amin.

2 34 1
3.Vindecarea "psi"
S-a vorbit mult de vindecătorii filipinezi şi de metodele
lor "psi", adică vindecări obţinute de ei fără a apela la
chirurgia modernă, nici la chimioterapia modernă, nici
măcar la asepsie.1 Acolo, mijloacele se reduc... la mînă!
Dar intervenţiile se practică într-o ambianţă de
rugăciune intensă. Occidentalul pretinde că aceasta este
fraudă, pentru că el refuză să admită puterile
vindecătoare ale rugăciunii. Totuşi, Christos nu a
vindecat prin atingere cu mîinile? De ce preoţii actuali
care pretind că-l imită nu vindecă şi ei? În septembrie
1931, Edgar Cayce a avut un vis pe care l-a interpretat
ca pe o încurajare de a crea un grup de vindecare prin
rugăciune.

. Mai întîi, nici o vindecare nu se poate face fără efortul


vindecătorului de a se branşa pe Forţele Creatoare
Cosmice - altfel spus, Dumnezeu, cum spune Cayce. La
bolnav, dorinţa de a fi vindecat deschide calea unei
schimbări spirituale, mentale şi fizice.
Meditaţia înainte de toate

Primul pas către vindecare este meditaţia, Ce înseamnă


meditaţia? Înseamnă să-ţi rebranşezi corpul mental şi
corpul fizic pe sursa lor spirituală. Înseamnă să-ţi aduci
fizicul şi. mentalul la rezonanţă cu Creatorul, căutînd să-
ţi cunoşti legăturile cu El. Aceasta este adevărata
meditaţie. (Lectura 281-41). Meditaţia este deci
rugăciune. Dar este o rugăciune care-ţi vine din eul
profund şi nu implică numai omul fizic, omul interior, ci
şi sufletul care este astfel trezit prin spiritul omului care
meditează adînc în el însuşi. (Lectura 281-13).
Meditaţia constă în a-ţi goli eul de tot ce împiedică
Forţele Creatoare (Dumnezeu) să ţîşnească din
profunzimile eului tău şi să se propage prin vibraţii de-a
lungul meridianelor corpului tău fizic pentru a se
diversifica prin centrii glandulari care creează
activităţile fizice, mentale şi spirituale ale omului. Şi
dacă această meditaţie este făcută corect, trebuie să fii la
sfîrşitul ei mai puternic mental şi spiritual. (Lectura
281-13). Am tradus "căile naturale ale corpului tău
fizic" printr-un termen de acupunctură chineză,
"meridiane" (termen necunoscut în Statele Unite pe
vremea lui Cayce, chiar şi acum necunoscut marelui
public american), care descrie căile de-a lungul cărora
se propagă energia prin corp. Energia vitală urcă din
profunzimile fiinţei şi urmează să revitalizeze glandele
endocrine plecînd de la care, într-adevăr, orice activitate
fizică şi mentală ne este posibilă.

2 36 1
Mai presus de orice, roagă-te! Pentru tot ceea ce
priveşte corpul, ai încredere în forţele spirituale. Căci
rugăciunea celor drepţi îi va vindeca pe bolnavi. Află că
orice forţă, orice vindecare de orice natură ar fi constă
în modificarea vibraţiilor Eului interior. Vindecarea
constă în a pune ţesuturile vii ale corpului în rezonanţă
cu Energiile Creatoare (Dumnezeu). Asta este
vindecarea, fie că se face printr-un medicament, printr-
un scalpel chirurgical sau prin orice altceva. Este vorba
de a pune structura atomică a celulei vii, această energie
celulară, în rezonanţă cu linia sa de vibraţie spirituală.
Astfel, prin rugăciune, şi dacă trăiţi în fiecare zi în linia
rugăciunii voastre, veţi putea ajuta acest corp. (Lectura
1967-1). Căci rugăciunea îl transformă mental dar şi
fizic pe cel care se roagă. Rugăciunea constă în
branşarea Eului său conştient pe forţele spirituale care
se manifestă în lumea materiei. Rugăciunea este un efort
concertat al conştiinţei fizice pentru a se pune pe aceeaşi
lungime de undă cu Creatorul. Indiferent că se face
colectiv sau individual. (Lectura 28115). Altfel spus, în
rugăciune regrupăm diferitele expresii ale corpului
nostru fizic: gesturile, glasul, respiraţia etc., pentru a le
branşa, "concertate", pe Forţele Creatoare divine.
). Nici un tratament medical, oricare ar fi el - prin
medicamente sau manipulări mecanice - nu este curativ
prin el însuşi. Tratamentele medicale doar rebranşează,
adaptează activităţile organelar din corp la Natură, adică
la Sursele de viaţă din Natură! Şi orice vindecare vine
de la Viaţă. Or Viaţa înseamnă Dumnezeu. Vindecarea
înseamnă adaptarea acestor forţe care se manifestă în
corpul individului Corpul, schema corporală este un
receptor al tuturor Forţelor Universului [...].
Cooperarea, răspunsul individului trebuie să le căutăm.
Aflaţi că sufletul-entitate trebuie să găsească în ce mod
concret trebuie să răspundă, pentru a se menţine el
însuşi cu facultăţile, dorinţele, speranţele sale pe
lungimea de undă a acestei conştiinţe universale. Astfel
se produce vindecarea... indiferent de natura sa [...].

S-ar putea să vă placă și