Sunteți pe pagina 1din 3

Algebră liniară şi geometrie analitică

Subiecte pentru examen. Anul univ. 2008-2009

Cap.1 Calcul vectorial

1. Vectori liberi liniar dependenţi sau independenţi. Coliniaritate, coplanaritate. Descom-


punerea unui vector după direcţia a doi vectori necoliniari sau a trei vectori necoplanari
(dem). Bază. Dimensiune.

2. Baza canonică ortonormată {ĩ, j̃, k̃}. Scrierea unui vector liber în baza canonică (dem).

3. Produsul scalar a doi vectori liberi. (Definiţie. Proprietăţi algebrice şi geometrice (dem).
Expresia analitică (dem). Aplicaţii: distanţe, unghiuri, proiecţii.)

4. Produsul vectorial a doi vectori liberi. (Definiţie. Proprietăţi algebrice şi geometrice (dem).
Interpretarea geometrică a normei produsului vectorial (dem). Expresia analitică (dem). Apli-
caţii: arii, distanţe.)

5. Produsul mixt a trei vectori liberi. (Definiţie. Expresia analitică (dem). Proprietăţi algebrice
şi geometrice (dem). Aplicaţii: volume, distanţe.)

6. Dublu produs vectorial. (Definiţie. Formulă de calcul.)

7. Vectori reciproci. Definiţie şi proprietăţi. Scrierea unui vector în baza directă şi în baza
reciprocă. (Probleme)
Cap.2 Plan şi dreaptă

8. Ecuaţia planului care trece printr-un punct dat M0 (x0 , y0 , z0 ) şi este perpendicular pe direcţia
vectorului ñ = aĩ + bj̃ + ck̃ (dem). Ecuaţia generală a planului în spaţiu (dem).

9. Ecuaţia unui plan care trece printr-un punct şi este paralel cu două direcţii (dem).

10. Ecuaţia planului determinat de trei puncte necoliniare (dem). Planul prin „tăieturi”.

11. Ecuaţiile dreptei determinate de un punct M0 (x0 , y0 , z0 ) şi de o direcţie ṽ =v1 ĩ + v2 j̃ + v3 k̃


(dem). Ecuaţiile dreptei care trece prin două puncte (dem).

12. Ecuaţiile generale ale dreptei. (Dreapta ca intersecţie a două plane.) (Probleme)

13. Distanţa de la un punct la un plan (dem). Distanţa de la un punct la o dreaptă (dem).

14. Distanţa dintre două drepte oarecare în spaţiu. Poziţiile relative a două drepte în spaţiu.
(Probleme)

15. Unghiul dintre două drepte. Unghiul dintre două plane. Unghiul dintre o dreaptă şi un plan.
(Probleme)
Cap.3 Spaţii vectoriale

16. Noţiunea de spaţiu vectorial. Sisteme de generatori. Mulţimi liniar dependente sau liniar
independente. Baze. Baze în R3 (dem.). Dimensiune. Scrierea unui vector într-o bază (dem).

17. Matricea de trecere de la o bază la alta. Schimbarea coordonatelor unui vector la o schimbare
a bazei. (Probleme)

1
18. Spaţii euclidiene. Produs scalar, inegalitatea Cauchy-Schwarz-Buniakovski, norma asociată
unui produs scalar (dem.).

19. Mulţimi ortogonale şi ortonormate. O mulţime ortogonală care nu conţine vectorul nul este
liniar independentă (dem.).

20. Procedeul de ortogonalizare Gram-Schmidt (Probleme).

21. Baze ortonormate. Scrierea unui vector într-o bază ortonormată (dem). Matricea de trecere
între două baze ortonormate.
Cap.4 Operatori liniari

22. Operatori liniari. Matricea unui operator liniar. Schimbarea matricei unui operator liniar
definit pe acelaşi spaţiu vectorial la o schimbare de bază.

23. Valori şi vectori proprii pentru o matrice. (Definiţie. Ecuaţie caracteristică. Algoritm pentru
determinarea valorilor şi vectorilor proprii (dem.)).

24. Proprietăţi generale ale valorilor şi vectorilor proprii. (Definiţia valorilor şi vectorilor proprii.
Proprietăţi - enunţ şi demonstraţii).

25. Diagonalizarea matricelor. Condiţii necesare şi suficiente pentru ca o matrice să fie diagonal-
izabilă. (Teorema 1 de diagonalizare cu demonstraţie. Teorema 2 - enunţ.)

26. Valori si vectori proprii pentru o matrice reală şi simetrică. Proprietăţi. Diagonalizarea
matricelor reale şi simetrice. (Probleme)
Cap.5 Forme pătratice

27. Forme biliniare şi forme pătratice pe R3 . Matricea unei forme biliniare (forme pătratice).
Schimbarea matricei unei forme biliniare (forme pătratice) la o schimbare de bază (dem.).

28. Reducerea la expresia analitică canonică a formelor pătratice folosind metoda valorior proprii.
(Probleme)

29. Reducerea la expresia analitică canonică a formelor pătratice folosind metoda lui Jacobi.
(Probleme)
Cap. 6 Conice

30. Ecuaţiile canonice ale conicelor nedegenarate (elipsa, hiperbola, parabola).

31. Ecuaţia generală a unei conice. Invarianţi. Centru.

32. Reducerea la expresia analitică canonică a conicele cu centru1 . Axe. Asimptote. (Probleme)

33. Reducerea la expresia analitică canonică a conicelor fără centru2 . (Probleme)


Cap. 7. Cuadrice

34. Sfera. Intresectia unei sfere cu un plan sau cu o dreapta. Planul tangent sferei. (Probleme)

35. Ecuatiile canonice ale cuadricelor (elipsoidul, hiperboloizii, paraboloizii, conul, cilindrii).
1
Se vor trata ambele cazuri: conice cu centru şi conice fără centru.
2
Se vor trata ambele cazuri: conice cu centru şi conice fără centru.

2
36. Generarea suprafeţelor: conice, cilindrice, de rotaţie. (Probleme)
Cap.8 Curbe plane şi în spaţiu

37. Tangenta şi planul normal la o curbă în spaţiu. Tangenta şi normala la o curbă plană.

38. Triedrul lui Frenet. (Probleme)

39. Interpretarea geometică a curburii şi a torsiunii unei curbe în spaţiu.

40. Curbura unei curbe plane. Cercul de curbură.