Sunteți pe pagina 1din 5

Evenimentel Timp Activitatea profesorului. Resurse Activitatea elevului.

e de materiale și
Lecției. Lucru procedurale.
Evocare 8 min Profesorul organizează clasa .Realizează apelul şi asigură
climatul necesar bunei desfăşurări a lecţiei. Elevii salută profesorul.

Elevii sunt atenți să identifice


Profesorul anunță propozițiile, să identificați predicatele și Conversația predicatele din enunțuri.
precizați felul lor: a) Era odată un împărat puternic și mare și Euristică
avea pe lângă palatele sale o grădină frumoasă...”
( Petre Ispirescu- ,,Prâslea cel Voinic și merele de aur”). Predicatele sunt: era, avea, intră, se
apropie, crezură, vrea, să bată sunt
b)Intră în coridorul școlii și se apropie de fiul-său atât de predicate verbale că sunt exprimate
repede, încât copii din sală se speriară și crezură că omul vrea prin verbe.
să bată pe unul din ei”. (Marin Preda- ,,Maromeții”).

Realizarea 17 min Profesorul anunță subiectul lecției: Modul indicative.Prezent.


sensului Conversația
Profesorul întreabă cum înțeleg ce este ,, modul indicativ”. Elevii își fac notițe în caiet.

Indicativul este forma pe care o ia


Profesorul dă definiția ce înseamnă modul indicativ. Explicația verbul pentru a arăta că vorbitorul
prezintă acțiunea drept reală.
Le propune un fragment,să scoată verbele la indicativ
,, Ivan, cum ajunge în dreptul podului, scoate cele două Elevii scriu verbele la indicative din
carboave de unde le avea strânse și dă una lui Sfântul Petre și text și timpul lor: - trecut:ajunse, avea,
una lui Dumnezeu, zicând: a da.
-Dar din dar se face raiul. Na-vă. Dumnezeu mi-a dat,eu dau, și -prezent: scoate, dă, a face, dau, are.
Dumnezeu iar mi-a da, că are de unde...”. -viitor: (v) a da.
(Ion Creangă- ,,Ivan Turbincă”).

Profesorul dă exemple de verbe la modul indicativ prezent și Exersează Elevii sunt atenți și fac notițe.
explică formele cum s-au format.
1. A cânta
Verbele la indicativ prezent au desinențe diferite pentru a Eu cant noi cântăm
indica persoana și numărul. Tu cânți voi cântați
El, ea cântă ei, ele cântă

2. A tăcea
Eu tac noi tăcem
Tu taci voi tăceți
El,ea tace ei, ele tac

3. A merge
Eu merg noi mergem
Tu mergi voi mergeți
. El,ea merge ei, ele merg
4. A hotărî
Eu hotărăsc noi hotărâm
Tu hotărăști voi hotărâți
El, ea gotărăște ei, ele hotărăsc.

A citi
Eu citesc noi citim
Tu citești voi citiți
El,ea citește ei,ele citesc

Reflecția 15 min Profesorul le propune elevilor să alcătuiască propoziții. Să puie Elevii dau răspuns în scris.
verbele la indicative present, la persoana și numărul indicate de Explicația
subiect.
Voi (a crea) poveștile. Voi creați poveștile.
Copiii (a agrea) poezii. Problematizare Copiii agrează poezii.
Tu (a ține) o carte. Tu ții o carte.

Copiați propozițiile pe caiete și completați spațiile libere cu Elevii dau răspuns în caiet.
verbe a crea și a agrea la modul indivcativ, timpul present.
Exercițiul
Un scriitor… inspirit de realitate. Un scriitor a creat inspirit de realitate.
Știu că tu …muzica rock. Știu că tu agreezi muzica rock.

Identificați forma corectă a verbelor la modul indicative, Elevii scriu variant corectă și contextul
timpul present: propoziției.
Îmi accord/ acordez vioara. Conversația
Sportul își contractă/contractează mușchii.
Mașina degajă/degajează mult fum.
Prietenii mei ordonă/ ordonează cărțile din bibliotecă.
Regizorul toarnă/turnează un nou film.

Elevii se conduc de exemplu dat și


Analizați verbele la modul indicativ din textul următor, după Problematizare rezolvă mai departe.
modelul dat.
,, Tu torci. Pe vatra veche ard, / Pocnind din vreme-n vreme,/
Trei vreascuri rupte dintr-un gard, /Iar flacăra lor geme.”
(George Coșbuc, Mama).
Exemplul : ,,torci” – verb, modul indicativ, timpul prezent,
persoana a II-a, numărul singular.

Exercițiul

Profesorul anunță exercițiul 9 pagina 86 care constă să


identifice predicatele din text. Și care este timpul lor.

Extensia 3 min Profesorul comunică elevilor că vor avea de realizat exercițiul Conversația Elevii notează tema de casă în caiete.
11 pagina 82 care constă: Creați. Alcătuiți enunțuri în baza Explicația
imaginilor. Scriețiile pe foi aparte, așezându-le apoi pe tablă în
trei coloane. Comentați.
Elevii prezintă agenda.
Profesorul notează și apreciază conform gradului de participare
la lecție și insistă asupra greșelilor comise pentru a nu fi
repetate anterior.

S-ar putea să vă placă și