Sunteți pe pagina 1din 7

Serata Întîlnirea cu absolvenţii

1 martie 2014

Prez.1 : Timpul este o valoare de sentiment,pentru unii trece prea repede,pentru alţii prea
incet. Iar amintirea este o creaţie continuă,ea este icoana timpului pierdut. Fiecare din noi
avem in suflet un colţişor destinat amintirilor, în special dulcilor amintiri legate de şcoală.
Acel loc unde ne-am petrecut cei mai frumoşi ani din viaţa. Lumea este într-o permanentă
schimbare,nu sîntem cei care am fost ieri,şi mîine nu vom fi cei care sîntem astăzi. Şi numai
şcoala este locul unde ne vom întoarce cu drag de fiecare dată cînd vom avea ocazia...
Pentru a răsfoi din nou acele clipe petrecute alături de colegi si profesori.

Prez.2 : Bună seara şi bine aţi venit,sîntem nespus de bucuroşi să fim astăzi gazda acestui
eveniment deosebit. Deosebit atît pentru noi,cei care sîntem în prag de absolvire,cît şi
pentru voi stimaţi absolvenţi. Copilăria este cea mai minunată perioadă a vieţii şi cu
siguranţă fiecare o pastrează în amintirile sale ca pe ceva sfînt. Şi acum de m-aş intoarce,a
inţelege nu mai pot... Unde eşti copilărie,cu pădurea ta cu tot?! În permanenţă în decursul
anilor ne-a adunat la ore sunetul clopoţelului. Să-l auzim din nou şi să-i întîmpinăm cu
aplauze pe cei ce ne vor face seara minunată( intră elevii cl. IX-a ).

Acesta a rămas pina astăzi în sufletul nostru. Imaginaţi-vă că sîntem la prima oră care
ordinar începe cu apelul celor prezenţi.

Un elev :Absolvenţi cu suflet mare


Oaspeţi sint la şcoala dragă
Oameni dragi, frumoşi la suflet
Şi cu chipul luminat
Ne sint oaspeţi de onoare,
Bun venit la noi in sat.

O elevă : Buna ziua şi bine aşi venit acasă, mereu deschisă chiar şi peste 5, 10, 15, 20, 25,
30. de ani.Această intilnire tradiţională permite oricui să se lase pradă amintirilor...

Un absolvent :
Bine aţi venit, oaspeţi dragi,
Azi la noi, doar cu voi
Azi sărbătoarea e in toi,
Vremea vine, vremea trece,
Sărbătorile rămin...
Despre intilnirea noastră
Doar de bine să auzim
Şcoala noastră mindră
Uşa larg şi-a deschis
Ca să intre musafirii
Să se odihnească – n vis.

Prez.1 : Îi avem alaturi şi ii salutam pe cei din promoţiile:


Anului 1984 diriginte
Anului 1989 diriginte
Anului 2004 diriginte Cotelea Galina.
Anului 2009 diriginte Cotelea Galina.
Cuvînt i se oferă directorului gim. Jora de Sus d.Cotelea Galina.
Prima învaţatoare,prima zi,primul clopoţel, cît de curat suna glasul primei învaţatoare,cîţi
fiori încercaţi să-i ascundem, dar nu, nu-i lăsaţi să-şi facă meseria pîna la sfîrşit. Unde
sînteţi voi,clipa anilor,eternitate?
(Recital de poezii)

1) Anii de şcoală neuitaţi


Peste vremuri căutaţi
Tot prin cărţi şi prin caiete
Cînd am fost băieţi şi fete.
2) Carte,să nu fii tu tristă
Te-am citit cîndva pe prismă
Te-am purtat într-o basma
Şi erai lumina mea.
3) Mulţumesc frumos măicuţă
De caiete şi trăistuţă
Ea ne-a scos de la nevoi
Neştiind de 3 şi 2.

4)Trecea vremea an cu an
Pentru cărţi avem ghiozdan
Eram silitor la toate
Şi la muncă şi la carte.

Cîntec „ Şcola mea ”


Prez.2 : Absolventul se amestecă cu viaţa Cu noapte şi cu dimineaţa adesea e amestec
cu cîntul, cu zborul, dorul şi pămîntul. Există o ţară mult frumoasă în care poţi
oricînd intra, e ţara şcolii noastre dragă, e ţara dulce ca o viorea.

Un elev: Un lung tren ne pare viaţa, / Ne trezim in el mergînd

Fără să ne dăm seama / unde ne-am oprit si cînd.

Fericirile sînt hăite, / Unde stăm cîte-un minut,

Pînă să ne mai dăm seama, / Suna,Pleaca,a trecut...

Iar durerile sînt staţii, / Lungi de nu se mai sfîrşesc,


Şi în ciuda noastră parcă / tot mai multe se ivesc.

Arzători de nerăbdare / înainte tot pornim,

Vrem s-ajungem tot mai iute / la o gară ce o dorim.

O elevă : Ne trec zilele,trec anii,clipe sfinte si dureri,Aşteptînd hrăniţi de visuri noi


momente de plăceri.Mulţi copii voioşi se urca,cîţi în drum am întilnit,dar cîte-un batrîn
coboară.Trist de forţe istovit. Vine-o data însă vremea,să ne coborîm şi noi,ce n-aş da atunci
o clipă să ne-ntoarcem înapoi.Căci privim în urmă,plînge timpul ce-a trecut,Sună gara
veşniciei am trăit,dar n-am ştiut.

Prez.1 : Cel mai frumos anotimp al sufletului este viaţa de elev,anii de şcoală sînt ca stropii
de ploaie pe ţărîna natală. Deci să ne aducem aminte cum se petrec orele de limbă română.

Sceneta : „ Limba română ”

Sceneta : „ La examene ”

Prez.2 : În şcoală se nasc si palpită cele mai frumoase şi neuitate amintiri,se scriu întîile
bileţele de dragoste,şi se varsă primele lacrimi ale unei iubiri neîmpartaşite,se admiră cele
mai dulci arome ale florilor de mai,cînd totul îţi pare un vis rupt din rai.
( Tango )

Prez. 1. Suntem curioşi să aflăm de la absolvenţii noştri de cîte ori vă aduceţi aminte de
şcoală şi de cîte ori reveniţi în realitate.

Prez. 2. Dorim să aflăm de la absolvenţii noştri cînd vă gîndiţi la şcoală care este primul
lucru care vă vine în minte.

Prez.1.Azi aţi revenit la baştină în cuibul plin de-nţelepciune. Aceasta e casa în care
aţi crescut adevăraţi oam,eni ai acestui neam
Prez. 2. Vă dorim să vă relaxaţi şi să gustaţi din rodul bunei înţelegeri, bunăvoinţei
şi dragostei faţă de generaţii.
Sceneta : „ Mă însor ”
Elevii: Timpul trece fără milă se strecoară nevăzut ca şi cum îl ai în mînă
ca şi cum l-ai şi pierdut.
o Nemilosul Cronos v-a împrăştiat în întreaga lume ceea ce a făcut dificilă
întîlnirea noastră de azi, dar ne bucurăm nespus de mult să vă vedem aici,
împreună cu noi la un moment de revelaţie sufletească
o Vă vedem bine dispuşi şi veseli căci aţi avut deja ocazia să schimbaţi două
slove atît cu colegii cît şi cu unii profesori.
o Parcă mai ieri eram mici, iar voi eraţi cei care cu emoţii şi bătăi palpitante şi
intense ale inimii vă apropiaţi de examenele de absolvire, de ultimul cuvînt
rostit al profesorului.
o Iar noi mai mici cu o invidie frumoasă vă admiram, dar iată că timpul şi-arată
miracolul aducîndu-ne pe toţi la acest frumos prag al vieţii, căci iată şi noi ne
apropiem cu sfială de pragul ce duce spre lumea mare.
Prez.1. Unii copiii sunt lăsaţi în grija bunicilor care sunt cele mai blînde, grijulii şi şi cu
sufletul mare.
Sceneta : „ Bunica şi nepotul ”
Prez. 2. Cu grijă părintească, cu dăruire de sine dascălii aveau grijă ca discipolii lor
să crească falnici stejari ce vor păzi demnitatea neamului nostru. Sunt sigură că fiecare
dintre dumneavoastră cînd eraţi mici vă plăceau lecţiile de ed.fizică. Vă propunem să
vizionaţi o segvenţă de la lecţia de ed. fizică.
Sceneta : „ Oleg şi Ion ”

Prez.1 : Trec anii. Clipele zboară. Şi acum din clipa prezentului sîntem tentaţi să revenim în
acele clipe ale trecutului,cînd rînd pe rînd ne-am adunat la templul înţelepciunii – şcoala.

Prez.2 : Dacă există vreo formă muzicală care să fie expresia directă a senzualitaţii, aceasta
este Valsul. Valsul a fost dansul noii perioade în care o femeie îsi îmbrăţişează
partenerul.îşi închide ochii,într-un vis fericit,şi pluteşte de parca lumea ar fi dispărut.

Prez.1: Pentru a crea o nouă ambianţă plină de farmecul mişcării vă invităm să


admiraţi plăcerea valsului prezentat de elevii clasei aXII-a, şi dacă mişcare îşi face loc
în sufletul vostru aveţi invitaţia la dans

( Valsul clasa IX-a )

Prez.2: Nu există nimic care să nu poată fi cucerit prin muncă perseverentă. La


cîrma acestei muncă titanice stă Măria sa Profesorul- un exemplu de nobleţe, har
omenesc şi dragoste pentru copii.
Prez.1 : Şcoala este un loc nemaipomenit de frumos, unde profesorii transmit o făclie
aprinsă pe care au moştenit-o de la strămoşi.
Prez.2 : Azi revenim la şcoala de acasă,Ce-o frecventăm în orice anotimp,Aceeaşi ochi se
aşează azi la masă,Aceeaşi profesori făra de schimb.

Cintec : „ Anii mei frumoşi de şcoală ” ( Victoria Lungu )

Prez.1 : Cuvînt de felicitare îi oferim diriginţilor promotiilor.

Prez. 2. Acum invităm la concurs 2 băieţi şi 2 fete. Vă rog frumos vă întoarceţi cu spatele
la sală. Pe spatele vostru vom agăţa nişte foi. Pe care este scris ceva. Eu vă voi da întrebări
la care dumneavoastră trebuie să răspundeţi. ( La maternitate, în pădure, la discotecă,
la medic)

1. Cît de des mergeţi în acest loc?


2. Cu cine mergeţi în acest loc?
3. Ce luaţi cu dumneavoastră în acest loc?
4. Ce faceţi acolo?
Acum aş vrea sala să decidă cîştigătorul concursului. .......... Puteţi să vă scoateţi foile şi să
vedeţi ce era scris pe ele.

Prez.1: Cred că urmăriţi cu toţii ştirile la Jurnal TV pentru a fi la curent cu tot ce se petrece
în ţară. Deci să nu ignorăm şi ştirile din astă seară . Vizionare plăcută.

Sceneta : „ Ştiri Jurnal TV”

Prez.1 : Şcoala e şi o carte voluminoasă. De îndată ce ai trecut pragul ei,te copleşeşte taina
cuvîntului,lumina împartaşită de acesta,căile magistrale deschise prin el. Şcoala te mai
învaţă să-ţi fii dascăl ţie însuţi,să-ţi judeci corect faptele . Asa că orice am obţine in viaţă pe
toate le datorăm şcolii,căci aici se pune temelia reuşitelor noastre.
Dansul: „ Hora din Moldova ”
Un elev : Anii vin cu limpezimi albastre
Cu mulţimi de griji,discret
Pe oglinda vieţii noastre
Să ne oglindească-ncet
Valul vremii nii lasă
Să se întoarcă înapoi
Cum pe-un drum plecat de-acasă
La părinţi ne întoarcem noi.

Cîntec : „ Colegii mei ” ( Laurenţiu Popescu )

Prez. 1. Iar acum avem nevoie de 8 participanţi la concurs ( 4 fete şi 4 băieţi ). Fiecare
pereche va primi un balon pe care îl veţi lega de piciorul partenerului. Dansînd va trebui să
apăraţi balonul de ceilalţi, dar să-l spargeţi pe –al participanţilor.

Sceneta : „ În versuri ”
Prez.2 : Amintiri sînt foarte multe
Nu încap într-un caiet
Eu le port pe toate-n suflet
Ca pe-o taină în secret,
Anii! Vor curge în grabă
Timpul va trece zburînd
Dar pe tine dragă şcoala
Eu n-am să te uit nicicînd!

Cîntecul: „ Prieteni dragi ” ( Laurenţiu Popescu )

Prez.1 : Invităm în scena 2 participante şi 2 participanţi la concurs. Avem 2 perechi de


mănuşi pentru fete. Rugăm domnişoarele să le pună pe miini şi să deschidă apoi să închidă
nasturii de la cămaşă cu mănuşile pe mîini.

Dans modern
Prez.2 : Sîntem astăzi la şcoală unde aleargă mereu cel ce niciodată nu face carieră.
El vine în şcoală în calitate de profesor şi îl înmormîntează cu acelaşi rang,
adăugînd doar cuvîntul „pensionar”
Prez.1:El este un artist, însă ascultătorii lui nu-l aplaudează
El este sculptor, însă opera lui nu o vede nimeni.
El este un medic, însă pacienţii lui rar îi sînt recunoscători pentru vindecare şi
nu întotdeauna doresc să fie vindecaţi.
Prez.2: Pentruu o nouă convingere a utilităţii profesorului în viaţa fiecăruia vă
propunem un joc axat pe întrebări.Avem şi o surpriză pentru cei ce veţi fi cei mai activi.
o Cîte cuvinte alcătuiesc lexemul Dragostea ............. drag o stea
o Care e ariciul decorativ din cabinetul de informatică?..............cactus
o Ce nume s-ar căpăta dacă am ridica la patrat numele Anca?..............Bianca
o Care vocală e simbolul dragostei?............................O- inel
o Care este cea mai scurtă zi?-.................................joi
o Care sînt cei mai gustoşi cercei?-.............cireşele
o În care sistem nu se va poate realiza nici o schimbare?.............. Mendeleev
o Care e pereche de îndrăgodtiţi din literatura română? ........ Eminescu-Micle,
Ileana Cosînzeana şi Făt-Frumos
Prez.1 : Înţelepciune vă aduce şi îndîrjire
Vă aduce pe aripile ei soare
Profesoru-Profesie fără arsuri
Principalul pe acest pamînt.
Sceneta „ Profesoara extrasens ”

Prez.2 : În acest început de faur,generaţii şi generaţii de foşti absolvenţi,s-au adunat în


locaşul şcolii pentru a-şi aminti de anii dulci şi neuitaţi ai copilăriei-cea mai frumoasa vîrsta
a vieţii omului! Majoritatea aţi fost studenţi. Să vedem care sînt impresiile unui student.
Sceneta: „ Interviul”
Prez.1: Viaţa e frumoasă şi dorim să luăm de la ea tot cei mai bun şi valoros.Acestea le
vrea şi următorul personaj.
Sceneta : „ Fotomodel ”
Prez.2: Sîntem în prima zi de primăvară. Sîntem siguri că ocheaţi pe furiş cui i-aţi
dărui un mărţişor. Astăzi vă propunem să aduceţi un mesaj de felicitare pentru
cadrele didactice din gimnaziu căci iată sărbătorile bat în uşă.
În timp ce creativitatea vă inundă sufletul şi încercaţi să chinuiţi foaia oferim scena
colegilor ce vin cu dansul Hora.
Prez.1: Fiecare din noi îşi doreşte să îmbrăţişeze o profesie. Pentru aceasta trebuie să depui
mult efort .
Sceneta : „ Poliţistul ”
Prez.2: Dar haideţi împreună să răsfoim cartea amintirilor şi să dezlipim pagina cea
mai interesantă,pagina poveştilor şcolareCică a fost odată ca niciodată că de n-ar fi
nu s-ar povesti. A fost odată un împărat care-şi aduna zilnic mulţimea de copii în
palatul său-liceul.Avea un salon mare şi minunat al copiilor- holul unde se întîlneau
cam în fiecare zi de luni. În grădina ghiduşiilor creşteau copacii fericirii, îngrijiţi cu
multă tandreţe de scumpii profesori.
Filmul : „ Două cuvinte ”
Prez.1: Dragi absolvenţi, vă plac desenele animate?
Numiţi-le pe cele mai îndrăgite.... Invităm în scenă 3 băieţi şi 2 fete.
Nu demult s-a sărbătorit „ Dragobetele ”. Dragostea este un sentiment frumos dintre un
băiat şi o fată. Consurs: „ Imitarea personajelor din poveste ”. La ecran o să fie o ecranizare,
ceea ce vedeţi la ecran trebuie să exprimaţi verbal folosind cuvinte de dragoste.
Prez.1: Acum avem nevoie de 7 participanţi. În cuntinuare vă veţi aduce aminte de
povestea „ Ridiche ” pe care o cunoaşteţi de mici.
Prez. 2. Fiecare sfat este un îndemn de a păstra în memoria sufletului fiecare clipă
din anii de liceu, pentru ce vă mulţumim.

Prez. 1. Vrem să aveţi de sănătate parte şi să trăiţi un veac şi jumătate

Prez. 2. Să vă fie viaţa de plină de belşug şi de lumină

Prez. 1. Să vă fie-ntreaga viaţă cum e roua dimineţii

Prez.2. Să vă cînte cucu-n faţă numai bucurii în viaţă

Prez: 1. Să vină binele precum în flori albinele

Prez. 2. Vă mulţumi din suflet că aţi fost sinceri şi aţi binevoit să particpaţi la
această întîlnire, care sperăm că nu va fi uitată şi vă invităm la cîntecul final la karaoke
„Drumurile noastre toate „