Sunteți pe pagina 1din 2

Nume ………………….. Data 16.03.

2020
Fişă de lucru
Predicatul verbal
1. Scrieţi predicatele verbale din proverbele:
 Lenea doarme şi sărăcia o apară de muşte.
 Cine lucră are, cine şede rabdă.
 Pune viţă, bea vin, ară, macină- mănȃncă.
 Iarba rea nu piere.
 Vulpea care doarme nu prinde găini.
 Sătulul nu mănȃncă să se sature.
Predicate:______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2. Dezvoltaţi propoziţiile pornind de la predicatele:
aştept - _________________________________________________________________
pregătim-________________________________________________________________
lucrează-_______________________________________________________________
suna-__________________________________________________________________
voi împodobi-_________________________________________________________

3. Formulaţi propoziţii în care predicatul să aibă poziţii diferite:


P______- _____________________________________________________
___P___- _____________________________________________________
______P- _____________________________________________________

4. Alege predicatul potrivit:

s-a
s-a defectat se încălzesc curg a îngheţat fură

a) Coada ursului _________________ în lac.


b) Bondarii leneşi ________________ mierea.
c) Repede _____________la vale puhoaiele.
d) ____________ la soare puişorii moţaţi.
e) Calculatorul lui Victor _______________.

5. Alcătuiţi o propoziţie după schema:


P Ps S _________________________________.
v adj. s
6. Selectaţi predicatele din propoziţiile de mai jos, apoi analizaţi-le după modelul:
P
Exemplu : Noi am cules destule cireşe.
am cules = predicat verbal exprimat prin verb, pers. I, nr.pl., timp trecut.

1. Pomul de iarnă adăposteşte darurile.


_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. Piticii veseli o aşteptau pe crăiasa din pădure.
_____________________________________________________________________
________________________________________________________________
3. Ghetuţele murdare se ascund ruşinate sub pat.
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
4. O libelulă transparentă zbură ca un abur.
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Nu vom deschide niciodată uşa necunoscuţilor.
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Poţi mai mult?


,, ______________________” ( compunere gramaticală folosind, cu rol de predicat, verbele:
s-au dezgheţat, răsar, se încălzeşte, vin, se bucură, culeg, aleargă, dăruiesc.)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________