Sunteți pe pagina 1din 1

Fișă de lucru

Textul ,,Ciocârlia”
după Ion Agârbiceanu

1. Desparte în silabe cuvintele:


băiețaș, băiețași, ciocârlia, apropiat, plug, luncă, cunoști, plugari.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Găsește cuvintele cu înțeles asemănător:
s-a ridicat _________________; vesel_____________________;
învingător _________________; surâs ____________________;
auzi______________________; aer______________________.
3. Adevărat sau fals:
 Un băiețaș se grăbea să iasă cu oile la păscut. ___
 Băiatul văzu în văzduh curcubeul. ___
 Ionaș a spus vestea vecinilor. ___
 Cei care au auzit vestea s-au bucurat. ___
4. Completează propozițiile cu cuvinte din text.
Soarele s-a înălțat ________________________________________________ senin.
Un zâmbet _______________ apăru pe ____________________________ .
De bucurie, câțiva băiețași _______________________________________________
____________________________________________________________________ .
5. Transcrie dialogul din text:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
6. Selectează (alege) varianta corectă sa/s-a.
 Ionaș sa/s-a pornit cu oile la păscut.
 Ciocârlia sa/s-a înălțat în văzduh.
 Băiatul a hotărât să spună vestea sa/s-a tuturor.
 Plugarul a aruncat căciula sa/s-a în sus.

S-ar putea să vă placă și