Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Comerțul electronic  este activitatea de cumpărare sau vânzare prin


intermediul transmiterii de date la distanță, activitate specifică politicii
expansive a marketingului companiilor comerciale. Prin
intermediul Internetului se dezvoltă o relație de servicii și schimb de mărfuri
între ofertant și viitorul cumpărător. În anii 1990 compania IBM, printr-o
campanie publicitară corespunzătoare, a făcut popular și termenul
echivalent Electronic Business. Un termen înrudit este E-Trade, care se referă
la tranzacțiile bursiere electronice.

 Utilizarea tuturor mijloacelor electronice pentru participarea la o activitate


de comerț electronic poartă denumirea de tranzacție electronică.
 Strâns legate de comerțul electronic pot fi și alte activități electronice, de
exemplu servirea cumpărătorilor, livrarea mărfii (dacă e vorba de medii
electronice), colaborarea cu partenerii de afaceri sau și conducerea unei
organizații prin mijloace electronice.

 În tranzacțiile comerciale clasice se disting următoarele etape:

 informarea comercială referitoare la tranzacție și anume cercetarea de


marketing;
 încheierea contractului comercial general;
 comandarea/vânzarea produsului sau a serviciului;
 plata.

În cadrul comerțului electronic pot fi tranzacționate bunuri și servicii digitale


(sunt excluse fazele logistice), iar locul în care sunt tranzacționate aceste bunuri
digitale poartă denumirea de piață electronică, contextul virtual în care
cumpărătorii și vânzătorii se găsesc unii pe alții și tranzacționează afaceri
electronice.
2.Categoriile comerțului electronic:

Comerțul electronic permite participarea atât a persoanelor fizice și juridice, cât


și a statului sau a instituțiilor acestuia. În funcție de relațiile dintre acești
participanți au luat naștere mai multe categorii de comerț electronic.

 B2B (business-to-business)
Este un model de comerț electronic în care toți participanții sunt
companii sau alte organizații.

 B2C (business-to-consumer)
Model de comerț electronic în care companiile vând la cumpăratori
individuali – persoane fizice.

 C2B (consumer-to-business)
Acest model de comerț electronic se referă la persoanele fizice
(consumatori) care utilizează Internetul pentru a-și vinde produsele sau
serviciile firmelor și pentru a căuta vânzători care să liciteze pentru
produsele sau serviciile de care au nevoie.

 E-government
Această formă de comerț electronic este întâlnită în următoarele forme:
B2G (business to government), G2B (government to business), G2C
(government to consumer). Aici prin "government" se înțelege administrația
statului respectiv.

1. B2G (business-to-government)
Guvernele utilizează canale de comerț electronic pentru creșterea eficienței
operațiunilor și îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor-clienți. O arie de
interes pentru guverne în domeniul afacerilor este intensificarea utilizării
Interentului și a rețelelor VAN, pentru diseminarea informației, a
oportunităților, cotațiilor primite de la vânzători/furnizori de bunuri și
servicii.
2. G2B (government-to-business)
Model de comerț electronic în care o instituție guvernamentală cumpără sau
vinde bunuri, servicii sau informații de la persoanele juridice.
3. G2C (government-to-consumer)
Acoperă relații guvern-cetățeni la nivel de informare și prestare servicii
public.