Sunteți pe pagina 1din 23

lect. univ.

Tîrşu Valentina
1. Noţiuni teoretice
2. Crearea formularelor în Design
3. Formular în formular (subformulare)
4. Lucru cu controale de formulare
Formularul reprezintă interfaţa de lucru între utilizator şi aplicaţia
MS Access care permite:
 extragerea, introducerea datelor din/în BD;
 lichidarea, modifcarea datelor din BD;
 afişarea mesajelor;
 tipărirea informaţiilor.

În Microsoft Access formularele se pot folosi pentru a crea:


 un ecran (interfaţă de lucru) pentru introducerea datelor în unul
sau mai multe tabele;
 un ecran tip “panou de comutatoare” pentru a deschide alte
formulare sau rapoarte;
 o casetă de dialog care să solicite de la utilizator informaţii
suplimentare necesare executării unei acţiuni.
 Crearea interfeţei de lucru începe cu
proiectarea viitorului formular.
Pentru a crea formularul Abonat se vor parcurge următorii paşi:
1. Tabul Create + b. Form Design

2. Obiectul Abonati anexat la formular


3. Amplasarea sectoarelor From Header/Footer 4. Proprietăților
formularului

5. Controale asociate

6. Controale neasociate
7. în câmpul Default View, derulând săgeata, se alege opţiunea
dorită de afişare a formularului, de exemplu, Single Form.

8. Formularul se salvează atribuid-ui numele AbonatF


 Formularul AbonatF în regim de vizualizare
Single Form
 Formularul AbonatF în regim de vizualizare
Datasheet
Un subformular este un formular inclus într-un alt
formular, pentru a permite afişarea datelor din mai multe
tabele sau interogări în diferite regime de vizualizare,
aflate în relaţii de tipul unu la mai mulţi. Astfel, în
formularul principal vor fi afişate datele din partea unu a
relaţiei, iar în subformular cele din partea mai mulţi.
Legătura dintre un formular şi un subformular reflectă
legătura dintre tabelel pe care se bazează.
Exemplu: subformularul va afişa datele despre abonat şi achitări
1. Tabul Create + b. Form Design

2. Obiectul Achitări anexat la formular


3. Sectoarele formu-larului se completează cu controale asociate şi neasociate

4. Amplasarea sectoarelor From Header/Footer


5. Regimul de vizualizare - Datasheet
6. Salvăm formularul – AchitariSubform
7. Formularul AbonatF se deschide în regim Design.
8. Eticheta formularului AchitariF se deplasează în sectorul Detail al
formularului AbonatF.
• Formularul AbonatF în regim de vizualizare Single Form
 Butoanele de comandă în formulare sunt utilizate pentru a îndeplini o acţiune: deschide
un obiect, închide formularul, imprimarea datelor, etc.
Exemplu: în secţiunea Form Footer a formularului AbonatF se adaugă butonul IESIRE,
care va îndeplini acţiunea de închidere a formularului:
1. Formularul AbonatF se deschide în Design.
2. Din caseta Controls se selectează controlul Button.

3. Butonul se plasează în secţiunea Form Footer.


4. Fereastra de dialog Command Button Wizard se
închide.
5. Se execută dublu clic pe buton pentru al redenumi
- IESIRE.
6. Din meniul contextual al butonului se alege Build Event.

7. Din caseta Choose Builder se alege Macro Builder + OK.

8. Se crează macrocomanda, se atribue numele Inchide_AbonatFM .


 Controlul List Box în formulare este utilizat pentru a afişa o listă de elemente. De obicei
se utilizează pentru câmpurile cheie străină.
Exemplu: câmpul contrat din formularul AchităriF este înlocuit cu un control List Box:
1. Formularul AchităriF se deschide în Design.
2. Controlul contract se lichidează.
3. În locul controlului lichidat se trasează controlul List Box.
4. Caseta ListBox Wizard se închide.
5. Eticheta controlului se redactează Contract.
6. Din meniul contextual al controlului se selectează Properties.
7. Caseta List Box: Contract se completează.
8. Caseta ListBox: Contract se închide.
În rezultatul acţiunilor întreprinse se obţine o listă derulantă ce
include toată lista abonaţilor.

Notă. Fiecare tip de control are caracteristici specifice care pot fi modificate folosind
opţiunea Properties (clic cu butonul drept al mouse-ului pe controlul care se doreşte a fi
modificat).
Mulţumesc pentru atenţie!