Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

UNIVERSITATEA AGORA DIN MUNICIPIUL ORADEA1


FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ECONOMICE
DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢE SOCIALE
Piaţa Tineretului nr. 8, 410526, Oradea, judeţul Bihor, România;
Tel: +40 259 427 398, +40 259 472 513, Fax:+40 259 434 925
E-mail: secretariat@univagora.ro , departament.stiintesociale@univagora.ro
www.univagora.ro

SUBIECTE PENTRU EXAMEN


SOCIOLOGIE ŞI LOGICĂ
Programul de studiu POLIŢIE LOCALĂ - AN II

1. Sociologie. Noţiuni introductive;


2. Obiectul de studiu şi funcţiile sociologiei jurdice;
3. Apariţia şi istoricul sociologiei juridice;
4. Metodologia cercetării sociologice;
5. Metode ale cercetărilor empirice în domeniul dreptului;
6. Sistem social şi structură socială;
7. Statusuri şi roluri sociale;
8. Grupurile sociale;
9. Ordine socială şi devianţă socială;
10. Teorii ale devianţei. Teoria atavismului evoluţionist;
11. Teorii biologice ale devianţei;
12. Teorii psihologice şi psihiatrice ale devianţei;
13. Precursorii teoriilor sociologice;
14. Concepţia despre anomie în opera lui Emile Durkheim;
15. Teorii despre anomie în literatura sociologică post-durkheimiană;
16. Teoria dezorganizării sociale;
17. Teorii culturaliste. Procesul de socializare ca principal mijloc de asigurare a conformităţii
sociale;
18. Teoria asociaţiilor diferenţiale;
19. Teoria conflictelor de cultură;
20. Teoria subculturilor delincvente;
21. Teoria etichetării;
22. Teoria reacţiei sociale;
23. Teorii ale controlului social. Teoria rezistenţei la frustrare;
24. Teoria apartenenţei sociale;
25. Controlul social;
26. Violenţa şi societatea.

1
Universitate cu acreditare confirmată prin Legea nr. 59 din 29 martie 2012, publicată în Monitorul Oficial al
Româ niei nr. 222 din 3 aprilie 2012.