Sunteți pe pagina 1din 1

Testul nr.

7
MODALIT DE PLATA A IMPOZITULUI
1.1Enumeraţi modalităţile tehnice de plată a impozitelor.
1.plata in numerar:
2.plata prin virament:
3.plata prin retinere.
1.2. particularităţile stingerii obligaţiilor fiscale prin plată în cazul persoanelor juridice şi a
persoanelor fizice; ##Stingerea obligatiei fiscale prin achitare se efectueaza în moneda nationala.
Achitarea poate avea loc prin plata directa sau prin retinere la sursa. Plata directa se face prin
virament, inclusiv prin intermediul cardurilor bancare, sau în numerar. #Plata prin virament se
efectueaza prin intermediul institutiilor financiare (sucursalelor sau filialelor acestora) daca
legislatia nu prevede altfel. #Plata în numerar poate fi efectuata prin intermediul organului fiscal
autoritatilor administratiei publice locale, al operatorilor de posta sau al institutiilor financiare
(sucursalelor sau filialelor acestora). Autoritatile administratiei publice locale pot stabili
încasarea impozitelor si taxelor locale si prin intermediul altor persoane. #În cazul în care
contribuabilul detine la contul sau bancar mijloace banesti, institutia financiara (sucursala sau
filiala acesteia) este obligata sa execute, în limita acestor mijloace, ordinul de plata a
contribuabilului în decursul zilei operationale în care a fost primita. #Sumele trecute la scaderi
din contul bancar al contribuabilului pentru stingerea obligatiilor fiscale se transfera de institutia
financiara la buget în ziua operationala în care au fost trecute la scaderi. Sumele încasate în
numerar de la contribuabili pentru stingerea obligatiilor fiscale se transfera de institutia
financiara la buget nu mai tîrziu de ziua operationala urmatoare zilei în care au fost încasate.
#1.3.Expuneţi cîteva cazuri posibile de schimbare a debitorului obligaţiei fiscale - persoană
fizică şi persoană juridică - din cadrul raportului juridic fiscal; Stingerea obligatiei fiscale prin
scadere are loc în situatiile în care contribuabilul persoana fizica: a)a decedat; b)este declarat
mort; c)este declarat disparut fara veste; d)este declarat lipsit de capacitate de exercitiu sau cu
capacitate de exercitiu restrînsa. # In aceste cazuri stingerea prin scadere se face în marimea
întregii obligatii fiscale - daca persoana nu a lasat (nu dispune de) bunuri - sau în marimea partii
nestinse din obligatia fiscala - daca averea lasata de ea (averea existenta) este insuficienta. #La
rindul sau , in cazul in care debitorul reprez o persoana juridica schimbarea debitorului obligatiei
fiscale are loc în urma încetarii activitatii lui prin lichidare, inclusiv pe cale judiciara, sau prin
reorganizare.