Sunteți pe pagina 1din 2

CERTIFICAT DE URBANISM

ACTE NECESARE INTOCMIRE DOCUMENTATIE IN VEDEREA OBTINERII CERTIFICATULUI DE


URBANISM:

1. Cerere tip aferenta institutiei emitente


2. Chitanta privind achitarea taxei C.U. (original)
3. Carte identitate sau certificat inmatriculare agent economic (copie)
4. Actul de proprietate sau vanzare-cumparare (copie)
5. Extras de carte funciara la zi si Orto-Foto Plan 1:500 in cazul in care nu exista plan cadastral 1:500 
6. Plan cadastral de incadrare in zona scara 1:2000 (2 ex.)
7. Plan de situatie cu propunerea scara 1:500 (2 ex.)
8. Memoriu Tehnic de Arhitectura - Certificat de Urbanism (original)
 
ATENTIE: CERTIFICATUL DE URBANISM ARE DOAR ROL INFORMATIV, NU TINE LOC DE
AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE SAU AUTORIZATIE DE DEMOLARE SI NU CONFERA DREPTUL
DE A EXECUTA LUCRARI DE CONSTRUCTII!

AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE
ACTE NECESARE INTOCMIRE DOCUMENTATIE IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE
CONSTRUIRE:

1. Cerere tip si anexa A.C. in 2 exemplare stampilata de catre proiectant


2. Chitanta achitare taxa autorizatie (original)
3. Chitanta privind achitarea taxei O.A.R. (original)
4. Certificat de Urbanism (copie)
5. Plan cadastral de incadrare in zona scara 1:2000 (2 ex.)
6. Plan de situatie cu propunerea scara 1:500 (2 ex.)
7. Carte identitate sau certificat inmatriculare agent economic (copie legalizata)
8. Actul de proprietate sau vanzare-cumparare (copie legalizata)
9. Extras de carte funciara la zi si Orto-Foto Plan 1:500 in cazul in care nu exista plan cadastral 1:500
10. Avize si acorduri solicitate prin Certificatul de Urbanism (copie)
11. Proiect D.T.A.C. – 2 exemplare (original)
12. Referate de verificare proiecte conform regulament (original)
13. Proiect D.T.O.E. – 2 exemplare (original)
14. Studiu Geotehnic (1 exemplar original)
15. Expertiza tehnica semnata si stampilata in original (daca este cazul)
16. Documentatie calcul coeficient termic (original)
 
ACTE NECESARE INTOCMIRE DOCUMENTATIE IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE
DEMOLARE:

1. Cerere tip si anexa A.D. in 2 exemplare stampilata de catre proiectant


2. Chitanta achitare taxa autorizatie (original)
3. Chitanta privind achitarea taxei O.A.R. (original)
4. Certificat de Urbanism (copie)
5. Plan cadastral de incadrare in zona scara 1:2000 (2 ex.)
6. Plan de situatie cu propunerea scara 1:500 (2 ex.)
7. Carte identitate sau certificat inmatriculare agent economic (copie legalizata)
8. Actul de proprietate sau vanzare-cumparare (copie legalizata)
9. Extras de carte funciara la zi si Orto-Foto Plan 1:500 in cazul in care nu exista plan cadastral 1:500
10. Avize si acorduri solicitate prin Certificatul de Urbanism (copie)
11. Proiect D.T.A.D. – 2 exemplare (original)
12. Referate de verificare proiecte conform regulament (original)
13. Proiect D.T.O.E. – 2 exemplare (original)
14. Expertiza tehnica semnata si stampilata in original (daca este cazul)
15. Declaratie notariala vecini (daca este cazul)