Sunteți pe pagina 1din 4

68

Plan de îngrijire caz I


Diagnostic la internare: Dizenterie
Motivele internãrii se prezintã la Spitalul de Boli Infecţioase ,Rm.Vâlcea acuzând scaune semiconsistente cu striuri sangvinolente, febră, apetit diminuat, vărsături..
Diagnosticul la externare: Dizenterie cu Shighella Sonnei – forma medie.

Nevoia Problema Obiective Surse de dificultate Diagnostic Intervenţii autonome şi Evaluare


Manifestãri de dependenţã nursing delegate
1.Nevoia de a evita -Vulnerabilitate faţă de Pacientul să beneficieze -Psihologic:anxietate Risc de risc de Autonome: Pacientul respectă şi se
pericolele pericole. de un mediu de siguranţă -Biofizologic: complicaţii - amplasez pacientul în conformează regulilor
- Anxietate . faţă infecţii. - stare generală alterată; salon în funcţie de starea sa, de igienă.
Pacientul să fie afecţiune şi receptivitatea Stare generală
investigat şi tratat sa; ameliorată.
corespunzător -asigur condiţii de mediu;
diagnosticului şi zilei de - iau măsuri de evitare a
boală. transmiterii infecţiilor prin
Pacientul să nu devină respectarea circuitelor,
sursă de infecţie pentru - educ pacientul cu privire
alte persoane pe perioada la măsurile de transmitere a
internării. infecţiilor ,
Pacientul să fie echilibrat - susţin permanent pacientul
psihic. încurajându-l;
- calculez bilanţul ingesta-
excreta;
- observ permanent starea
pacientului.
2.Nevoia de a respira şi Fără probleme Supravegherea funcţiilor -Biofiziologic:Epuizarea Respiraţie normală, Autonome: Funcţiile vitale sunt
a avea o circulaţie vitale şi înregistrarea lor organismului amplă, ritmică. -asigur bolnavului o poziţie la valori normale .
adecvatã în foaia de temperatura a confortabilã în pat;
bolnavului. -aerisesc salonul;
-mãsor T.A,iau pulsul şi
urmãresc frecvenţa respira-
ţiei
-înregistrez în FT valorile
obţinute:R=17 resp/min,
T.A=120/80 mmHg,P=68
pulsaţii/minut

68
69

Nevoia Problema Obiective Surse de dificultate Diagnostic nursing Intervenţii autonome şi Evaluare
Manifestãri de dependenţã delegate
3.Nevoia de a elimina -vărsături,scaune - Pacientul să nu devină -Biofiziologic: Scaune apoase Dizenterie Autonome: Dupã 48 ore bolnavul
semiconsistente sursă de infecţie pentru şi multiple; -asigur şi recomand simte o ameliorare, nr.
alte persoane pe perioada Transpiraţii; bolnavului sã respecte scaunelor s-a redus ,nu
internării. Risc de deshidratare. regimul alimentar mai prezintă vărsături.
- Pacientul să aibă o stare -Psihologic:sedentarism corespunzător evoluţiei Pacientul îşi reia încet-
de confort fizic în MD:dependenţã parţialã bolii; încet funcţia digestivă.
următoarele zile. - susţin educaţia pentru Hb . - 12,3 g %
-Pacientul să-şi recapete sănătate. Neutrofile segm.
echilibrul hidric şi - recoltez produsele pentru (N.s.) 60%,
nutriţional. examenul bacteriologic; Eozinofile (E) -
-asigur repausul fizic şi 1%,
psihic al pacientului; Limfocite (L) -
Menţin igiena30%
tegumentelor şi a lenjeriei. Sumar urină - Alb,
Delegate: glucoză – absent
-administrez la indicaţia Sediment – rare
medicului : leucocite
- Colimicină 1.000.000 Ui Examen
1f /12h; coprologic - CD /
- Algocalmin 1x2f/zi; CS – Shighella
- Metoclopramid 1x2 f/zi; sonnei
MFOP– leucocite şi
hematii
Examen
coprologic - CD /
CS – negativ
4. Nevoia de a-şi Murdăririrea lenjeriei -pãstrarea integritãţii -Biofiziolofic:durere Pacientul are Autonome: Bolnavul prezintă
menţine corpul curat şi tegumentelor şi mucoa- -Psihologic:anxietate, deprinderi igienice - asigur condiţii de mucoase şi tegumente
de a-şi proteja selor; MD:dependenţă temporarã normale, prezintă microclimat şi mediu curate, iar acesta
0
tegumentele şi mucoa- -prevenirea infecţiilor ; aspect curat, îngrijit. securizat (22 C); respectă regulile
sele. -educarea bolnavului -protejez patul cu muşama elementare de igienã.
privind igiena . - schimb lenjeria de pat şi
de corp ori de câte ori este
nevoie.

Nevoia Problema Obiective Surse de dificultate Diagnostic nursing Intervenţii autonome şi Evaluare
Manifestãri de dependenţã delegate
5.Nevoia de a se -Vărsăturile - Respectarea regimului Biofiziologic: proces Apetit diminuat. Autonome: Bolnavul înţelege

69
70

alimenta şi hidrata - Greaţa alimentar inflamator intestinal. -supraveghez respectarea importanţa consumãrii
- Crampe abdominale -Pacientul să aibă o stare Psihologic: lipsa de cunoaş- regimului prescris; lichidelor şi restricţia
-Lipsa poftei de de confort fizic în tere a alimentelor interzise în -reechilibrez unor alimete, nu
mâncare. următoarele zile. regim, hidroelectrolitic pacientul creeazã probleme în
- Risc de deshidratare Pacientul să fie echilibrat MD:dependenţã parţialã prin regim hidric24-48 ore alimentaţie.
hidroelectro-litic. (apă şi zemă de orez), Durerea nu mai este
apoi regim alimentar de aşa evidentă şi nu mai
tranziţie, orez fiert, brânză prezintă greţuri şi
de vaci proaspătă, carne vărsături.
fiartă, ceai de mentă, pâine
prăjită.
Delegate :
-administrez la indicaţia
medicului tratament
medicamentos.
6.Nevoia de a se mişca - Fără probleme - Biofiziologic:crampe Discomfort Autonome: Pacientul nu mai
şi a-şi menţine o bunã abdominale, abdominal. -asigur bolnavului condiţii prezintă crampe
posturã Psihologic:sedentarism otime în salon,pat abdominale.
MD:dependenţã temporarã confortabil,
-efectuarea toaletei,
- regim alimentar
Delegate:
-interzicerea eforturilor
mari
- administrez Scobutil
1x2f/zi
7. Nevoia de a se Iigiena îmbrăcăminţii Mentinerea unei lenjerii Biofiziologic: durere Interes faţă de Autonome:-schimb lenje- Pacientul respectă
îmbrăca şi dezbrăca de corp curate . Psihologic: preferinţa propria persoană ria de pat la ori de câte ori normele igienice ale
vestimentaţie proprii este nevoie. îmbrăcăminţii.
M.D.: dependenţă temporară. Delegate:Bolnavul poate
folosii lenjeria de corp
proprie.
8. Nevoia de a-si Febril Mentinerea temperaturii Biofiziologic: proces de Febril – proces Autonome: măsor tempe- În urma tratamentului
mentine temperatura în limite normale termoreglare sub limite infecţios ratura corpului – 39,70C şi antiinfecţios
corpului in limite fiziologice notez în F.T.;supraveghez temperatura revine la
normale compor- tamentul limite normale.
bolnavului.

Nevoia Problema Obiective Surse de dificultate Diagnostic nursing Intervenţii autonome şi Evaluare
Manifestãri de dependenţã delegate
9. Nevoia de a se Somn agitat. Asigurarea odihnei Biofiziologic: oboseala Oboseală. Autonome : asigur Bolnavul se simpte

70
71

odihnii Psihologic: anxietate conditii optime,respectiv odihnit.


M.D.: Dependenţă temporară pat cu lenjerie curată şi
bine întinsă
Aerisesc salonul şi rog
vizitatorii să respecte orele
de vizită.

10. Nevoia de a fi util, Dificultatea de a Reluarea activităţii. Biofiziologic : epuizare Neputinţa Autonome: explic Bolnavul şi-a însuşit
ocupat şi a se realiza efectua unele activităţi Psihologic: spitalizare bolnavului că nu are voie recomandările primite
M.D.: Dependenţă temporară. să facă eforturi mari, iar
activitaea o va relua treptat
.

11. Nevoia de a Dificultatea de a Integrarea bolnavului în Sociologic: diferenţe de Comunicare eficace Autonome: observ Bolnavul discuta cu
comunica comunica. comunitatea de spital naţionalitate la nivel intelectual comportamentul ceilalţi bolnavi.
M.D. : independenţă bolnavului şi îl încurajez
să discute cu ceilalţi
bolnavi.

12. Nevoia de a învăţa Noţiuni insuficiente Educaţia sanitară privind Psihologic: lipsa educatiei Insuficienta Autonome : fac educatie Bolnavul acumulează
despre boală. diareea acută infecţioasă. medicale. cunoaştere faţă de sanitară privind diareea şi un minim de cunoştinte
M.D. : independent boală. regimul dietetic pe care îl .
impune boala.

13.Nevoia de a se recrea Fără probleme. Asigurarea posibilităţilor Psihologic:diminuarea Autonome: recomand Bolnavul se simpte
de recreere. mijloacelor de interes; bolnavului să asculte recreat.
spitalizarea radioul.
M.D. :independent Invit bolnavul la plimbare
prin salon .

14. Nevoia de a-si Fără probleme M.D. Independent - Autonome: îi recomand să Bolnavul se declara
practica religia citească cărţi religioase. mulţumit spiritual.

71