Sunteți pe pagina 1din 2

Publicație a Comunei Costești - Vâlcea

Întâlnirea cu cartea Halloween-ul la noi… Fiind parte a


activităţilor extracurriculare
şi având legatură directă cu
disciplina limba engleză,
Mesagerul de Costești
sărbătoarea de Halloween a
fost adusă şi ȋn cadrul Şcolii
Gimnaziale Ferigile unde
elevii, ȋndrumaţi de domnul Nr.37
profesor de limba engleză,
Rădescu Bogdan Nicolae, şi
Foto – BPC
Halloween este o doamna profesoară de limba
Pășeam pentru prima sărbătoare de origine celtică, română, Prodescu Mirabela, Primăria ne informează bucuriilor și necazurilor, loc conferință la care au fost
oară într-o lume nouă , preluată astăzi de multe au organizat o activitate cu de sfat, de of, de dor...” prezenți reprezentanți ai
necunoscută mie până la acel popoare din lumea specific de Halloween, cu Prof. Elena Popovici- Paris institutiilor publice din județ,
moment și încă îmi amintesc occidentală, ea răspândindu- desene şi costume specifice Prefectura Vâlcea, Consiliul
acele emoții când am intrat se în secolul al XIX-lea prin sărbătorii. Sărbătoarea de *** Județean Vâlcea, ISJ Vâlcea,
într-o bibliotecă. intermediul imigranţilor Halloween, deşi nu este 11 octombrie 1512 Primăria Costesti, și din
Privind spre viitor
Pentru mine totul a irlandezi din Statele Unite ale prezentă ȋn calendarul mass-media (VTv Vâlcea).
fost de vis când am dat cu Americii. Este sărbătorită în ortodox creştin şi nu se Participanții au primit mape
507 ani Începând cu acest nou
ochii de flotila de cărți ce se noaptea de 31 octombrie, deși sărbătoreşte la noi, a luat informative.
an școlar, la Școala
înfățișa înaintea mea. Am fost în unele țări data sărbătorii amploare ȋn rândul noii Profesor dr. Sevastia
Profesională Specială Bistrița
atât de curioasă încât am și variază. Numele provine din generaţii, care o vede ca pe o La mulți ani, Costești! Dicu, director al SPS Bistrița
a început derularea
pus mâna pe o carte pentru a limba engleză, de la expresia modalitate nouă de distracţie, a prezentat obiectivele si
activităților unui proiect
răsfoi-o. Când am deschis-o, All Hallows' Even, numele o ocazie de a se costuma ȋn scopul proiectului, a prezentat
finanțat cu fonduri europene,
am simțit un miros plăcut, sărbătorii creștine a tuturor eroul, personajul de poveste grupul țintă și a descris
o reușită deosebită, prima de
învechit, parcă de frunze sfinților, sărbătoare cu care sau personajul mitic preferat. activitățile proiectului punând
uscate și m-a cuprins Halloweenul a devenit asociat
*** acest fel a școlii, prin
un accent deosebit pe
Fântâna din Blezeni Programul Erasmus+, destinat
curiozitatea de a afla mai în țările unde predomină rezultatele așteptate prin
elevilor cu cerințe speciale de
multe despre acea carte. Era o creștinismul occidental — realizarea acestuia.
educație sub titlul „Stagii de
carte plină de povești dar și catolic și protestant, deoarece Conferința s-a încheiat
practică pentru incluziunea
de imagini și ilustrații care în aceste culte creștine ziua cu prezentarea profesorului
socială a elevilor cu cerințe
mai de care mai viu colorate. tuturor sfinților este Cătălin Soare privind
educaționale speciale”.
Am reușit să citesc acolo sărbătorită pe 1 noiembrie. CARTA VET, urmată de
două sau trei povești și Specific pentru discuții libere și feed-back.
bineînțeles am rugat-o pe Halloween este dovleacul
doamna bibliotecară să mi-o sculptat care reprezintă
Lanterna lui Jack (Jack’o Copii au răspuns cu
împrumute, acasă, pentru a
Lantern). Cu ocazia acestei mult entuziasm acestei idei şi
citi și restul.
sărbători copiii se maschează au arătat un interes crescând
A fost prima mea carte dar și
în vrăjitori, mumii sau alte pentru obiceiurile altor culturi
prima întâlnire cu biblioteca. Foto – S.P.S. Bistrița
personaje și colindă pe la case şi popoare.
întrebând „Trick or Treat?” ***
Prof. Nicolae Bogdan Rădescu Foto – SPS Bistrița
(Păcăleală sau dulciuri?), ca o În cadrul programului
amenințare că dacă nu li se „Fericiți cei care se străduiesc În data de 17.10.2019, EduClick - Dăm Click pe
dau dulciuri, persoanei
A.S. Minerul Costești este pe să întrețină fântânile !!! a avut loc Conferința de România 2019 (inițiator
colindate i se va juca o farsă. Fântâna de pe uliță, nu era lansare a proiectului cu titlul
primul loc în SUPERLIGA! director prof. Sevastia Dicu,
În alte țări, Halloween este doar o sursă de apă, pentru „ Stagii de practică pentru
Felicitări, băieți! coordonator prof. Ana Peca)
serbat prin parade și oameni și animale , ci un loc incluziunea socială a Școala Profesională Specială
Alexandra Stan, cls. A IV-a
carnavaluri. de întâlnire a sătenilor, loc de elevilor cu cerințe Bistrița se numără printre
vorbă, de împărtășire a educaționale speciale”, primii 30 laureați din 114

4 1
initiatori din 20 de județe ale fratelui său şi oricât este Nicolae Voineag, încerca să primei ediții a concursului, un viața și activitatea inginerului
țării. Acest lucru a fost partea lui Bunea şi oricât este prindă semnal pentru uriașul concurs de proză scurtă prin Dumitru Bondoc, fiu al
posibil datorită deciziei partea lui Vladul şi partea televizor cumpărat, primul care concurenții vor căuta să Costeștiului, un cercetător
Societe Generale European fraţilor săi şi oricît este partea din comună, mergând pe „justifice” cât mai plastic și neobosit al vieții acestuia. În
Business Services, partener lui Stan şi a fratelui său… acoperișul școlii. sub orice formă proveniența același context, va fi lansată
principal al celei de-a doua pentru ca aceşti mai sus puşi denumirilor alese de către și monografia cu titlul
editii a programului Dăm oamnei au schimbat cu jupan Foto – BPC organizator din bogata *Biserica “Adormirea Maicii
Click pe România 2019. În Barbu Ban, de le-a dat lor toponimie a localității. Domnului” din Secături –
cadrul proiectului elevii din jupan Barbu Slătioara toată şi Anul 2019 este și Regulamentul se află pe: Costești*, lucrare pe care
S.P.S. Bistrița vor beneficia moara sa, iar aceşti mai sus Anul Omagial al Satului https://www.facebook.com/bi autorul o dedică străbunilor,
de 15 calculatoare de ultimă supuşi au dat părţile lor din Românesc. În acest context, blioteca.costestivalcea bunicilor și mamei sale
generație. Târsa… Pentru aceasta, am Primăria și Consiliul Local În cadrul acestui concurs se Aurelia Bondoc (originari din
„Mulțumim,Asociației dat şi domnia mea lui jupan Costești în colaborare cu vor acorda trei premii pe cătunul Popești-Secături al
Școala Gimnazială „Ferigile”, O prezență deosebit de
Ateliere fără Frontiere pentru Barbul Ban, ca să-i fi e lui agreabilă a fost aceea a categorii de vârstă: satului Costești), tuturor
oportunitatea de a înscrie Târsa de ocină şi de ohabă Secția de Artă „Gh. D. - 1 premiu în valoare de 200 enoriașilor bisericii din
Anghel”, Biblioteca Publică doamnei Ligya Diaconescu,
școala noastră și pentru că am lui, fi ilor lui şi strănepoţilor directoarea Revistei de lei (elevi - cls. IV – VI) Secături și, nu în ultimul
fost selectați ca beneficiari ai şi de nimeni neclintite… „General Nicolae Ciobanu”, - 1 premiu în valoare de 200 rând, tuturor preoților care au
Biblioteca Județeană „Antim Informație, Turism și Cultură
acestui proiect. Totodată martori… şi Popa Frâncu din Româno-Canado-Americană lei (elevi - cls. VII – VIII) slujit cu smerenie biserica
mulțumim pentru sprijin Costeşti… Ivireanul” și Televiziunea - 1 premiu în valoare de 200 acestui cătun de-a lungul
Etalon alături de doamna „Starpress”. Domnia sa a
Societe Generale European Io Basarab Voevod… domn” recitat din volumul său, lei (elevi - cls. IX – XII) timpului.
Business Services, partener Zenovia Zamfir, moderator, Două premii speciale, în La aniversarea a 70 de ani de
au organizat evenimentul Vibrații, apărut în acest an,
principal al celei de-a doua Se împlinesc 507 ani de la poezia „Mi-e dor de satul valoare de 300 lei vor fi viață, inginerul Dumitru
editii a EduClick - Dăm Click prima atestare documentară a „Costești, străveche vatră de acordate celui mai talentat Bondoc își dorește ca peste
cultură și civilizație meu cel viu”. Poeta a dăruit
pe Romania 2019 și Fundației Costeștiului. Este singurul bibliotecii publice câteva participant (absolvent de timp, cei care vor citi această
Up, care au sprijinit pentru al hrisov recunoscut de românească” cu un program liceu, indiferent de vârstă) lucrare, să se gândească o
dedicat acestui loc volume de versuri și a promis
doilea an consecutiv acest istoriografia românească deși, sprijin pentru mediatizarea Premiul „Rădăcini”, în clipă la cel ce a reconstituit
program”, menționează într- după unii istorici, ar mai fi binecuvântat. valoare de 500 lei, va fi oferit cândva, din puţinele crâmpeie
Sala de Sport „Ionela Regulamentului Concursului
un comunicat media existat încă două documente on-line, „Rădăcini”. pentru originalitatea lucrării, care au răzbătut veacurile,
directorul școlii, profesor din păcate pierdute. Tîrlea” a Școlii Gimnaziale indiferent de vârstă. sfânta istorie a acestor locuri
„Ferigile” Costești a adăpostit Concursul a fost lansat în on-
doctor Sevastia Dicu. line, începând cu ora 12.00 și milenare. «Extinzându-și aria
Îmi place să spun despre acest eveniment important cercetării, inginerul Dumitru
pentru localitate. se va desfășura în perioada 11 ***
*** Costești că este și satul meu octombrie 2019 – 23 aprilie Dumitru Bondoc, pasiune și Bondoc cu admirație supremă
cu fântâni și povești pentru că Primarului localității, față de leagănul copilăriei, cu
Toma Marius Peștereanu a 2020. destin
dincolo de tot ceea ce Concursul de creaţie literară rădăcini bine fixate în huma
înseamnă administrație sau rostit cuvântul de deschidere. gliei străbune, după o altă
Scriitorul Dumitru Bondoc a “Rădăcini” organizat de
infrastructură există acele Biblioteca Publică „General perioadă de trudă continuă,
drumuri de suflet care ne făcut o scurtă trecere prin îmbogățește zestrea spirituală
istoria localității pentru toți Nicolae Ciobanu” cu sprijinul
întorc mereu, „La obârșie, la Primăriei Costești și al a urmașilor cu volumul
izvoare”, acolo unde este acel cei prezenți dar mai ales Biserica „Adormirea Maicii
pentru elevii școlii, elevi care Consiliului Local Costești are
Foto – BPC acasă al fiecăruia dintre cei ca scop stimularea creaţiei Domnului” din localitatea
care s-au născut și au crescut încep deja să-și cunoască tot Costești-Vâlcea», ne spune
„1512 (7021) Octombrie 11… mai mult locurile natale. literare nu numai în rândul
aici, alergând printre ferigi și copiilor de vârstă școlară ci și profesorul Aurelian Stoican
mesteceni cu crengi plecate a Profesorul Aurelian Stoican, în prefața cărții sub titlul
... Io Basarab Voevod domn a pensionar în prezent a făcut o a adolescenților și a tuturor
rugă, alergând printre cheiuri celor care indiferent de vârstă „Istorie și viețuire, în spirit
toată ţara Ungrovlahiei... dă sau trecând pe sub ziduri de scurtă prezentare a istoricului
se întorc adesea, măcar cu Icoana Cuvioasa Paraschiva și Sf. religios”.
domnia mea... lui jupan mânăstire, ascultând vuietul școlii, stârnind nostalgia Grigorie Decapolitul Îi urăm domnului
Barbul Ban, ca să-i fi e Târsa, adulților prezenți dar și gândul, „La obârșie, la Pe 20 noiembrie 2019,
vijelios al Bistriței cântând cu izvoare”, la locurile copilăriei inginer, viață lungă, putere și
oricât este partea lui Neagotă glas de legendă despre faptele amuzament în rândul copiilor începând cu ora 17.00, la
lor. sănătate pentru a continua
şi partea nepoţilor săi lui Matei Basarab sau ale atunci când a povestit un Biblioteca Județeană „Antim
„De la Jariștea Plaiului la seria scrierilor monografice
Dragomir şi Stanciul şi oricît episod în care alături de un alt Ivireanul” va fi prezentată,
oamenilor acestor meleaguri. Piatra Dragnei” – este tema dedicate Costeștiului. (MSM)
este partea lui Oprea şi partea minunat profesor al școlii, printr-un medalion aniversar,

3 Tehnoredactare – Biblioteca “G-ral Nicolae Ciobanu” 2