Sunteți pe pagina 1din 1

Declaratie consimtamant

Subsemnatul(a), _________________________________, identificat prin CI seria___ nr. ____________,


sunt de accord si accept ca societatea Ascendis Wellness SRL, avand sediul in Bucuresti, Sector 3, B-dul
Corneliu Coposu, nr.6-8, Modulul M08, etaj 8, inmatriculata la O.R.C Bucuresti sub nr. J40/3916/2017,
cod fiscal RO37259803 (Societatea), va avea, in limitele maxime admise de catre legislatia in vigoare
(inclusiv, dar nelimitat la Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor), un drept de proprietate exclusiv,
definitiv, nelimitat in timp (pentru perioada de timp maxima permisa de catre legislatia relevanta), fara
limita de teritoriu, asupra tuturor drepturilor de proprietate intelectuala care vor rezulta ca urmare a
folosirii imaginii mele, incluzand toate si oricare drepturi de autor (cu toate derivatele acestora, prin
renuntarea, in masura permisa de catre lege, la drepturile conexe in legatura cu aceste drepturi), prin
crearea de catre Societate a spoturilor/inregistrarilor audiovizuale si/sau a inregistrarilor sonore, graficilor,
sloganelor, elementelor vizuale de orice fel (video, creatii animate etc.) scenarii, vizualuri, desene, postere
etc., denumite in continuare Creatii, in vederea folosirii acestor Creatii pentru marketing si promovarea
produselor Societatii.

Imi dau acordul in mod expres si neconditionat cu privire la faptul ca Societatea va detine toate drepturile
de proprietate intelectuala care decurg din folosirea imaginii mele in Creatii, pentru difuzarea acestora pe
orice platforme de social media, prin intermediul internetului, spoturi TV sau radio, in campanii de
marketing, evenimente si/ sau alte forme de publicitate, congrese, studii sau alte evenimente organizate de
catre Societate, Societatea avand dreptul sa dispuna liber si neingradit de aceste drepturi si nu voi
indeplini nicio actiune si/sau niciun act susceptibil sa restranga sau sa impiedice actiunile permise prin
prezentul acord.

Consimtamantul acordat Societatii prin prezenta declaratie este conditionat de respectarea realitatii
imaginii vizuale si sonore personale, iar Creatiile nu vor contine deformari, falsificari sau alte modificari
substantiale ale interpretarii, care ar prejudicia grav onoarea ori reputatia mea.

De asemenea, declar ca autorizez Societatea, cu privire la Creatii, sa fixeze interpretarea, sa reproduca


interpretarea, sa distribuie interpretarea, sa radiodifuzeze si sa comunice public interpretarea, sa puna la
dispozitia publicului interpretarea, astfel incat aceasta sa poata fi accesata sau vizionata, in orice loc si in
orice moment ales, in mod individual, de catre public.

Data: ....................................

Nume si prenume Semnatura

................................................ ................................................