Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „GRIGORE T.

POPA” IAŞI
FACULTATEA DE BIOINGINERIE MEDICALĂ, DEPARTAMENT ŞTIINŢE BIOMEDICALE
DISCIPLINA ELECTRONICĂ MEDICALĂ, ANUL III, SEMESTRUL 2
LUCRAREA DE LABORATOR NR. 2

APARATURA DE LABORATOR
Scopul lucrării: deprinderea utilizării aparatelor de laborator (sursă de tensiune, multimetru
digital, generator de semnale, osciloscop) necesare studiului experimental a unor dispozitive şi
circuite electronice.

1. Sursa de tensiune continuă stabilizată

Sursa de tensiune continuă stabilizată (HM8040 – Figura 1) este destinată alimentării cu


tensiune continuă, stabilizată, a montajelor electronice. Este compusă din două surse
independente, cu tensiunea reglabilă continuu între 0 şi 20V şi o a treia sursă de 5V, ajustabilă cu
±0.5V. Fiecare din cele două surse reglabile are două potenţiometre pentru reglarea valorilor
tensiunii la ieşire (VOLTAGE) sau a curentului maxim (CURRENT).
Prin conectarea în serie a celor două surse reglabile se poate realiza o sursă de tensiune
reglabilă între 0 – 40V iar prin conectarea în paralel se poate dubla curentul furnizat.
Caracteristicile tehnice ale sursei sunt:
 tensiuni ieşire: 2 x 0–20V variabil,
rezistenta internă <4mΩ, riplu şi zgomot
la ieşire <1mVRMS, curent de ieşire
limitat: 10–500mA, variabil;
 tensiune ieşire +5V: rezistenţa internă
<0.05Ω, riplu şi zgomot la ieşire
<5mVRMS, curent maxim de ieşire 1A;
 afişare cu două afişaje LED de trei digiţi
cu indicator al limitării de curent.

Figura 1 – Sursa de tensiune HM8040

2. Generatorul de funcţii

Generatorul de funcţii (HM8030 – Figura 2) furnizează la ieşire semnale de diferite forme


(sinus, dreptunghi, triunghi, impuls), permiţând utilizatorului modificarea amplitudinii,
frecvenței, factorului de umplere sau a offset-ului semnalului generat.
Frecvența semnalului generat poate fi cuprinsă între 0.05Hz şi 10MHz şi amplitudine de
max. 20Vpp în gol. Reglajul frecvenței (FREQUENCY) se poate face brut, în decade
(50mHz/10MHz), sau fin, cu potențiometru multitură. Reglajul amplitudinii (AMPLITUDE) se
poate face brut, prin utilizarea atenuatoarelor (ATTENUATOR), sau fin, cu potenţiometru. De
asemenea, se poate modifica fin, cu ajutorul unui potenţiometru, componenta continuă a
semnalului generat (OFFSET).
Generatorul are posibilitatea de vobulare a semnalului, adică este capabil să genereze un
semnal de frecvență variabilă într-un interval de timp cuprins între 20ms şi 15s.
Generatorul are două ieșiri de semnal: una pentru semnalul utilizatorului (50Ω OUTP.) şi a
doua pentru sincronizare TTL (TRIG.OUTP.).
 domeniul de frecvenţă: 0.05Hz–10MHz,
in 8 decade;
 tensiune ieşire: maxim 20Vpp (în gol);
 distorsiuni semnal sinusoidal:
- 0.05Hz–100KHz max. 0.5%;
- 0.1MHz–0.5MHz max. 1.5%;
- 0.5MHz–10 MHz max. 3%;
 timpul de creştere la semnalul treaptă:
<15ns;
 abatere de la liniaritate la semnalul
triunghi: <1%;
Figura 2 – Generatorul de funcţii HM8030  impedanţa de ieşire: 50Ω;
 atenuare max. 60dB: 2 x –20dB fix, 1 x 0
Caracteristicile tehnice ale generatorului –20dB variabil;
sunt:  offset DC variabil (max. 5V – în gol);
 tipuri de semnale furnizate la ieşire:  vobulare: 20ms–15s;
sinus, dreptunghi, triunghi, impuls;  afişare: 5 digiţi cu LED-uri.

3. Multimetrul analogic/digital

Multimetrul analogic/digital (Modelul 7030 – Figura 3) este aparatul electronic de laborator


cel mai des utilizat, cu ajutorul căruia se pot măsura rezistenţe, tensiuni şi curenţi (de DC şi AC).
Pentru tensiunile alternative de tip sinusoidal este măsurată valoarea efectivă (pe scala V~) sau
valoarea medie (pe scala V ). Multimetrele profesionale dispun şi de posibilitatea măsurării
capacităţii unui condensator, a inductanţei unei bobine, sau a factorului β al tranzistoarelor
bipolare.
Multimetrul are afişaj LCD de 3 1/2 digiţi, valoare maximă afişată fiind 1999. Pentru fiecare
mărime aparatul este prevăzut cu mai multe domenii de măsurare, selectarea domeniului
realizându-se manual.

Caracteristicile tehnice ale multimetrului


analogic/digital 7030 sunt:
 domenii de măsură tensiune DC/AC:
0.2/2/20/200/600V;
 domenii de măsură curent DC/AC:
0.2mA/2mA/20mA/200mA;
 domeniu pentru măsurarea curenţilor
DC/AC de valori mari (max. 10A);
 domenii de măsură rezistenţe: 200/2k/20k/
200k/2M/20MΩ;
 funcţie de test a diodelor – 1mA / 2.4V;
 funcţie de test a continuităţii traseelor
electrice <30Ω;
 funcţie de test a bateriilor de 1.5V la un
curent consumat de 100mA şi de 9V la
10mA;
 impedanţa de intrare: 10MΩ.
Figura 3 – Multimetrul analogic/digital 7030
Pe domeniile de măsură AC multimetrul afișează valoarea efectivă. Valoarea efectiva a unui
semnal se definește astfel:
T
1 2
T 0
U ef = u (t)dt

În cazul semnalelor sinusoidale (şi numai în acest caz) valoarea efectivă se calculează cu relaţia:
U ef = U max / 2

4. Osciloscopul digital

Osciloscopul este un aparat electronic ce permite vizualizarea pe un ecran a variaţiei în timp


a tensiunilor electrice. Imaginile obţinute pe ecran se numesc oscilograme.
Osciloscopul poate fi utilizat pentru:
 vizualizarea variaţiei în timp a tensiunilor electrice, precum şi măsurarea parametrilor
acestora: amplitudine, valoarea componentei DC, frecvenţa, perioada, timpul de
creştere/descreştere etc.;
 vizualizarea relaţiei dintre două tensiuni variabile în timp, prin determinarea raportului
dintre frecvenţe şi defazajul dintre ele.

Osciloscopul digital operează cu semnale eşantionate. Acest mod de lucru permite realizarea
funcţiilor specifice unui sistem digital: achiziţie, filtrare, memorare prelucrări numerice asupra
eşantioanelor achiziţionate. Osciloscopul Tektronix TDS1012 (Figura 4) poate să lucreze cu o
frecvenţă de eşantionare maximă de 1GS/secundă de 8 biţi. Într-un ciclu de achiziţie
osciloscopul achiziţionează 2500 eşantioane.
Numărul de puncte afişate pe ecran depinde de rezoluţia afişajului. Afişajul osciloscopului
Tektronix TDS1001 are 320 puncte pe orizontală, din care sunt folosite pentru afişarea
semnalelor 250 puncte, restul eşantioanelor fiind folosite pentru măsurători, pentru detalierea
imaginii pe orizontală, etc.

Figura 4 – Osciloscopul digital Tektronix TDS1012

Principalele caracteristici tehnice ale osciloscopului digital sunt:

Deflexie verticală:
 banda de frecvenţă: 0...100MHz;

 
 mod de operare: CH1, CH2, DUAL, ADD, SUBTRACT (CH1±CH2), FFT (analiză
spectrală);
 număr de canale: 2;
 canal sincronizare: canal separat pentru sincronizare (trigger) extern;
 sensibilitate: 2mV...5V/div.;
 rezoluţie verticală: 8 biţi (256 nivele);
 rata de eşantionare: 1GS/s / canal;
 moduri de achiziţie: eşantion, valoare medie, detectare vârf (captură glitch-uri de înaltă
frecvenţă şi aleatoare, min. 10ns);
Deflexie orizontală: lungime inregistrare: 2500 puncte (2.5KB) / canal, baza timp dublă:
2.5ns...50s/div., precizie baza de timp: ±0.01% (50ppm).
Sincronizare: pe front, puls, logic (triggere avansate care permit reconstituirea exacta a
formelor de unda neregulate), mod sincronizare: AUTO, NORMAL, SINGLE, EXT, sursa
sincronizare: CH1, CH2, EXT, AC Line;
Afişare: digitală, LCD, cu iluminare, cu contrast multi-nivel ajustabil, moduri de afişare:
interpolare sin (x)/x; vectori, puncte, puncte cu persistenta, format YT si XY;
Măsuri automate: perioada, frecvenţă, lăţime puls +/-, timp de creştere / descreştere, valoare
efectivă / ciclu, valoare max. / min., vârf-vârf, cursoare: tensiune / timp, alte valori afişate:
tensiune, diferenţa de tensiune, timp, frecvenţa, perioada;
Alte facilităţi: autoset / autoscalare, memorie nevolatilă: 1 formă de undă de referinţă de 2500
puncte (2.5KB) / canal, comunicaţie: opţional, modul de comunicaţie cu interfeţe programabile
GPIB / RS232 / Centronics şi software profesional;

4. Modul de lucru

4.1. HM8040 - Obţinerea tensiunilor continue

Se alimentează rack – ul sursei cu tensiunea de reţea (prin apăsarea butonului POWER);

Tensiune unipolară
- se reglează pentru sursa din stânga valoarea tensiunii la 12V;
- se aplică la borne tensiunea reglată (apăsarea butonului OUTPUT);
- cu multimetrul digital, borna “COM” legată la borna “-” a sursei, se măsoară valoarea
tensiunii.

Tensiune diferenţială
- pe fiecare din cele 2 surse se reglează valoarea tensiunii la 15V;
- se conectează borna “-” a sursei din stânga cu borna “+” a sursei din dreapta ;
- se aplică la borne tensiunea reglată;
- cu multimetrul, borna “COM” în punctul comun al surselor, se măsoară pe rând tensiunile
ambelor surse, faţă de punctul comun considerat masă;

Se vor experimenta modurile de conexiune ale celor două canale ale sursei de tensiune continuă;
Se vor identifica elementele de reglaj şi de comandă ale generatorului de semnal şi
osciloscopului;
Se vor efectua măsurători de amplitudine şi frecvenţă pentru diverse semnale de amplitudine,
offset, frecvenţă şi formă diferite, furnizate de generatorul de semnal.

 
4.2 Vizualizarea tensiunilor cu osciloscopul

- Vizualizări în modul de lucru Y-t: desenaţi forma de undă obţinută pe ecranul osciloscopului,
pentru un semnal de intrare sinusoidal cu frecvenţa de 10KHz şi amplitudinea de 1V, aplicat pe
canalul CH1 .
- Măsurarea tensiunilor în modul de lucru Y-t: Amplitudinea tensiunii (valoare vârf la vârf) se
obţine înmulţind numărul de diviziuni pe axa Y (Ny) cu coeficientul de deflexie (D) al
atenuatorului (VOLTS/DIV) canalului la care s-a aplicat tensiunea: VPP = Ny [div] x D [volt/div];

Se trec în Tabelul 1 valorile VPP ale tensiunii vizualizate pentru un semnal de intrare
sinusoidal cu frecvenţa de 1KHz aplicat pe canalul CH1, pentru valorile efective de 1, 2, şi 3V
indicate de multimetrul digital. Se calculează valoarea efectivă cu formula de mai jos şi
rezultatele se trec în Tabelul 1 pe coloana a doua.
V
VRMS  PP
2 2
Tabelul 1
Mărimi măsurate cu
Valoarea osciloscopul şi Tensiune vârf la vârf Valoare efectivă calculată
efectivă calculate VPP [V] VRMS [V]
masurată cu multimetrul
1V
2V
3V

Măsurarea perioadei cu osciloscopul: În mod analog cu măsurarea tensiunii,


perioada/frecvenţa unui semnal se determină înmulţind numărul de diviziuni de pe axa X, Nx, cu
coeficientul bazei de timp Tc: T = 1/F = Nx [div] x Tc [s/div], unde T reprezintă timpul/perioada
semnalului iar F [Hz] frecvenţă sa.

Se trec în Tabelul 2 perioadele Ty măsurate, pentru valorile de 1, 2 şi 3KHz ale frecvenţei


semnaluilui aplicat de la generator; se calculează frecvenţa cu formula: f=1/Ty.

Tabelul 2
Mărimi măsurate cu
osciloscopul şi
calculate Perioadă Frecvenţă
Frecvenţa [ms] [KHz]
generatorului
1 KHz
2 KHz
3 KHz

5. Problemă

Pe ecranul osciloscopul apar 5 perioade întregi ale unui semnal cu f=1kHz. Pe orizontală sunt 10
diviziuni. Pe ce poziţie se găseşte comutatorul bazei de timp?