Sunteți pe pagina 1din 26

Sistemul complement

Sistemul
complement
Sistemul complement

• Este un sistem defensiv format din peste 30 proteine


produse de către ficat şi care se regăsesc în serul
sangvin circulant.
• Complementul ucide microbii în trei moduri diferite:
1. Opsonizare
2. Inflamație
3. Citoliză
Este un sistem “în cascadă
• Complementul funcţionează ca un sistem în
cascadă.
– Cascada este declanșată atunci când o reacţie
antrenează o altă reacţie care declanşează la
rândul ei alte reacții şi aşa mai departe. Aceste
tipuri de sisteme pot să se dezvolte foarte rapid,
exponenţial.
Activarea cascadei
• Proteinele complementului sunt adesea
desemnate prin literele C şi sunt inactive până
când acestea sunt împărţite în produse.
- Exemplu: C1
• Atunci când produsele sunt divizate devin
active. Produsele active, de obicei, sunt
desemnate cu litera mică “a” sau “b”.
- Exemplu: C1a și C1b
Două căi de activare
• Calea complementului poate fi activată pe două căi
diferite:
– Calea clasică (sistemul imun specific)
– Calea alternativă (sistemul imun nespecific)
Calea clasică
• Calea clasică este
considerată a fi o parte a
răspunsului imun specific,
deoarece se bazează pe
anticorpi pentru a fi iniţiată.
• C1 devine activat atunci
când acesta se leagă de
capetele anticorpilor
Construirea de complexe de activare
a C3
• Odată ce C1 este activată, ea
activează alte două proteine ale
complementuluui, C2 și C4 prin
“tăierea” lor în jumătate
• C2 este secționată în C2a și C2b
• C4 este secționată în C4a și C4b
• Atât C2b cât și C4b se leagă
amândouă de suprafața bacteriei
• C2a și C4a difuzează departe
Complexul de activare al C3
• C2b și C4b se leagă
împreună de suprafață
pentru a forma complexul
de activare al C3

• Funcția complexului de
activare al C3 este de a
activa proteinele C3.
– Aceasta se face prin
clivarea C3 în C3a şi C3b
C3b
• Sunt produse multe molecule C3b de
către complexul de activare C3.
• C3b se leagă şi acoperă suprafața
bacteriei.
• C3b este o opsonină Bact
eria

– Opsoninele sunt molecule care se leagă de


bacterii şi fagocite Opsonine
– Opsonizarea crește fagocitoza de 1.000 de
ori.
C3a

C3a crește răspunsul inflamator prin legarea la celulele


mastocitare (determinându-le să elibereze histamină)
Construirea complexului de activare
al C5

• Este clivat suficient C3b încât suprafața bacteriei


devine saturată cu el.
• C2b și C4b, care realizează complexul de activare al
C3, are afinatate mică pentru C3b iar C3b se leagă de
acestea.
• Când C3b se leagă de C2b și C4b, se formează un
nou complex numit complex de activare al C5.
Complexul de activare al C5

• Complexul de activare al C5 (C2b, C4b, C3b)


activează proteinele C5 prin clivarea lor în C5a și
C5b

• Sunt produse multe proteine C5b de către complexul


de activare al C5. Aceste C5b încep să acopere
suprafața bacteriană.
Funcția C5a

• C5a dispare de lângă bacterii.


– Se leagă de mastocite și cresc răspunsul inflamator.
– Reprezintă cel mai puternic factor chemotactic cunoscut pentru
leucocite.
Construirea complexului de atac
membranar
• C5b de pe suprafața bacteriei se leagă la C6
• Legarea C6 la C5b activează C6 astfel încât aceasta
se poate lega la C7
• C7 se leagă la C8 care la rândul ei se leagă la multiple
C9
• Împreună, aceste proteine formează un complex
circular numit complex de atac membranar
(Membrane attack complex - MAC)
MAC

• MAC determină citoliză. Membrana microbiană

– Complexul de atac membranar


circular acționează ca un canal
prin care citoplasma poate ieși iar
apa poate intra în celula
bacteriană.
Citoliză:
Pierderea conținutului
• Integritatea internă a celulei este celular prin canale
transmembranare
compromisă iar aceasta moare. formate de MAC C5-C9
Privire de
ansamblu

Opsonizare:
Accentuarea
fagocitozei prin
acoperire cu C3b Inflamație:
Creșterea permeabilității
vaselor și atracție
chemotactică a fagocitelor

Citoliză:
Pierderea conținutului celular prin canale
transmembranare formate de MAC C5-C9
Calea alternativă

• Calea alternativă este parte a apărării nespecifice


deoarece nu are nevoie de anticorpi pentru a iniţia
această cale.

• Calea alternativă este mai lentă decât calea clasică


Calea alternativă a
complementului
Inițierea căii alternative

• C3 conţine legături instabile de tip


tioester.
• Aceste legături instabile fac C3
subiectul unei hidrolize spontane
lente cu apariția C3b și C3a
• C3b este capabil să se lege de
antigenii de pe suprafațe străine.
• Celulele mamiferelor conțin acid
sialic care inactivează C3b
Factorul B

• C3b de pe suprafaţa
celulelor străine se leagă de
o altă proteină plasmatică
numită factor B
Factorul D

• Legarea de C3b la
factorul B permite unei
protein-enzime, numită
factor D, să cliveze
factorul B în Ba și Bb.
• Factorul Bb rămâne legat
la C3b în timp ce Ba și
factorul D se dispersează.
Complexul de activare al C3

• Properdin(a), numit și factorul P, se leagă de cpmplexul


C3bBb pentru a se stabiliza.

• C3bBbP realizează (reprezintă) complexul de activare al


C3 pentru calea alternativă.
Complexul de activare al C3

• Complexul de activare al
C3 determină producția
de C3b.
• Aceasta permite pașilor
inițiali de a se repeta și
amplifica. (2X106
molecule pot fi generate
în 5 minute)
Complexul de activare al C5
• Când un C3b adițional se
leagă la complexul de
activare al C3, acesta se
transformă în complex de
activare al C5.

• Complexul de activare al C5
clivează C5 în C5a și C5b.

• C5b demarează producția de


MAC
Privire de
ansamblu
Opsonizare:
Accentuarea
fagocitozei prin
acoperire cu C3b Inflamație:
Creșterea permeabilității
vaselor și atracție
chemotactică a fagocitelor

Citoliză:
Pierderea conținutului celular prin canale
transmembranare formate de MAC C5-C9