Sunteți pe pagina 1din 3

Tema: Gradul de satisfacție pentru fondul de literatură străină

Def. SATISFÁCȚIE ~i f. 1) Sentiment de mulțumire provocat de împlinirea unei dorințe. 2)


Fapt care produce mulțumire; motiv care satisface. 3) Act prin care se face dreptate sau se
obține un drept. ◊ A cere (sau a da) ~ a) a cere (sau a face) dreptate; b) a provoca sau a
accepta o provocare la duel. [G.-D. satisfacției; Sil. -ți- e] /<lat. satisfactio,
~onis, fr. Satisfaction
Def. LITERATÚRĂ s.f. 1. Formă de creație artistică în care se redau idei, sentimente,
imagini, fapte din realitate cu ajutorul limbii; artă a cuvântului. ◊ (Depr.) A face literatură = a
părăsi domeniul faptelor reale, a trece la exagerări, la înflorituri. 2. Totalitatea operelor
literare ale unei epoci, ale unei țări etc. ♦ Tot ceea ce s-a scris referitor la o problemă sau într-
un anumit domeniu; bibliografie. [Cf. fr. littérature, lat. literatura < littera – scriere].

1) Dimensiunea 1: Gradul de satisfacție


Dimensiunea 2: fondul de literatură străină

2) Indicatorii sunt:

 Facilitatea găsirii informației


 Rapiditatea accesării informației ȋn orice limbă.
 Traducerea unui text strain nu mai este o barieră ȋn ȋnțelegerea unei opere.
 Cărți de literatura clasică şi contemporană din literatura străină
 Poezii din literatura străină
 Piese de teatru scrise de autorii străini.
 Nuvele şi schițe din literatura străină.
 Versurile (lirica) cȃntecelor ȋn folclorul străin
 Autori străini
 Reviste

3) N = K*m
N= (2*11) +2= 24

4) Chestionarul / pag 2
1. Cum vă numiți?
……………………………
2. Ce vȃrstă aveți?
…………………………..
3. Vă interesează lecturile ȋn alte limbi decȃt cea maternă?
Da Nu
4. Obişnuiți să lecturați zilnic 1-2 pagini ȋn alte limbi?
Da Nu
5. Vă place să citiți literatură străină?
Da Nu
Dacă ați bifat „Da“ ce genuri literare preferați?
...........................................................................................
6. Găsiți uşor informațiile căutate ȋn limbi străine?
Da Nu
7. Sunteți mulțumit/ă de oferta pieței editurlor şi a bibliotecilor ȋn cee ace priveşte fondul
de literature străină?
Da Nu
Motivați răspunsul……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
………
8. Care este autorul dvs. preferat din literatura străină?
……………………………………………………………
9. Vă atrage un anumit autor de poezii străin?
Da Nu
Dacă ați bifat „Da“ , cine este ? …………………………………………..

10. Aveți o bibliotecă personală acasă?


Da Nu
Dacă ați bifat „Da“, conține aceasta autori străini ȋn număr de….
5-10 20-40 peste 50
11. Ascultați piese din folclorul străin?
Da nu
12. De cȃte ori pe săptămȃnă ascultați muzică din folclorul străin?
1-5 ori 5-10 ori 20-40 ori peste 50 de ori
13. Care cȃntăreț/formație vă place?
………………………………………….
14. Vă plac piesele de teatru scrise de autorii străini?
Da Nu
Dacă ati răspuns „da“, numiți un autor a cărei piesă ați lecturat-o ……….
15. Aveți acces rapid la orice carte ȋn ce limbă doriți?
Da Nu
Motivați răspunsul……………………

16. Dacă nu ar fi internetul, ați mai fi motivat(ă) să citiți literatură străină?


Da Nu
Motivați răspunsul………………………..
17. Ȋi ȋndrumați şi pe alții să citească autori străini?
Da Nu
De ce?.............................................
18. Cȃnd ați citit ultima dată o carte de literatură străină?
……………………………….
19. Cȃnd ați citit ultima dată o poezie scrisă de un autor străin?
…………………………….
20. Ce ați spune cuiva ca să citească literatură străină?
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………..
21. Vă este dificil să găsiți cartea unui autor străin ȋn ziua de azi?
Da Nu
22. Cȃt de des căutați articole scrise de autori străini?
1-5 ori /săpt 1-5 ori /lună 1-5ori/ an
23. Ce reviste străine lecturați?
……………………………………………..
24. Ați dona bani pentru construirea unei biblioteci de literatură străină la o şcoală?
Da Nu