Sunteți pe pagina 1din 4

Fig. 1 – Locul unde a fost conservată după ultima mutare, ȋn ultimii 10 ani.

Fig. 2 – Deteriorare fizică a coperții documentului.


Se observă fărȃmițarea marginilor coperții datorată mȃnuirii neglijente.
Fig.3 – Degradarea mecanică a copertei
Fig. 4 – Deteriorarea mecanică a cotorului. Din cauza uzurii excesive, acesta se “mănȃncă”, urmȃnd
ca filelé să se descleieze.

Fig. 5 – Observăm la pag 144 cum se rupe foaia, hȃrtia a devenit friabilă datorită factorilor mecanici.

Fig. 6 – Se observă pete de rugină pe ultima pagină ȋnainte de copertă, acestea sunt
deteriorari chimice.
Fig. 7 şi Fig. 8– Apar pete galbene şi foi ȋngălbenite ȋn totalitate (deterioare chimică).