Sunteți pe pagina 1din 2

Biblioteca Centrală Universitară “Eugen Todoran”

din Timişoara

Biblioteca Centrală Universitară “Eugen Todoran” din Timişoara este poziționată ȋn centru
oraşului, lȃngă Universitatea de Vest. Notiorietatea bibliotecii este mai ales datorită
Universității, Biblioteca fiind dezavantajată din punct de vedere al poziției față de stradă
(public).
Publicul căruia se adresează Biblioteca Centrală Universitară din Timişoara este alcatuit
din participanții la viața academică a oraşului Timişoara. Acest public este constituit
din studenți, cadre didactice universitare, cercetători, personal auxiliar, persoane externe.
Avȃnd ȋn vedere faptul că este un grup restrȃns de indivizi cărora se adresează biblioteca
universitară, aceasta necesită o diversificare şi perfecționare a serviciilor oferite pentru
atragerea potențialilor cititori. Astfel, BCUT oferă utilizatorilor săi accesul liber la raft.
Bibliotecarii pot ȋndruma pe orice spre ce carte sau document caută. De asemenea abonații la
BCUT ȋşi pot rezerva cartea dorită. Cititorii au ȋn cadrul bibliotecii locuri de lectură.
Un alt aspect de marketing ȋl reprezintă abonamentul, care este indispensabil pentru cine
vrea să ȋmprumute cărți sau alte documente.
Pentru a atrage mai mulți citititori, BCUT, ar trebui, potrivit unui studiu de veghe
documentară să se promoveze mai mult ȋn presa scrisă locală şi națională dar şi ȋn mediul
online.
De asemenea, ar trebui să se ducă un reprezentant BCUT ȋn licee cu pliante pentru a
promova Biblioteca şi serviciile sale.
Noul sistem modern de scanare a cărților care ȋi permite utilizatorului să fie independent de
ajutorul bibliotecarului este probabil cea mai important achiziție a bibliotecii. Acest sistem
este menit şi pentru a stopa furtul cărților din bibliotecă.
BCUT dispune şi de un depozit legal, de unde cititorii pot accesa la cerere cărțile dorite.
Există seri tematice culturale ținute la BCUT săptămȃnal aproape (conferințe, dezbateri,
seri de tango). Acestea ar trebui mediatizate mai des.
Pentru a-şi ȋmbogăți fondul de cărți existent Biblioteca “Eugen Teodoran” contribuie la
dezvoltarea colecțiilor enciclopedice.
Pliantul reprezentȃnd informații despre BCUT oferă cȃteva detalii despre locația
bibliotecii.
Biroul de relații cu publicul aflat ȋntre BCUT şi UVT, este de asemenea ȋn slujba
utilizatorilor. Aici aceşția ȋşi pot face cardul de bibliotecă şi pot solicita alte informații.
Ȋn concluzie, Biblioteca Centrală Universitară “Eugen Todoran” mai are unele aspect de
marketing de ȋmbunătățit precum scoaterea sa ȋn evidență ȋn presa locală şi ȋn mediul online,
dar şi ȋn cee ace priveşte poziția sa, Este dezavantajată din punct de vedere al arhitecturii şȋ al
atragerii publicului de pe stradă. Practic, cine nu ştie unde este localizată exact, nu o poate
găsi de alte clădiri universitare. Un aspect de marketing pozitiv ȋl reprezintă abonamentul,
costurile pe un an fiind mici. De asemenea accesul liber la raft este atractiv pentru utilizatorii
tineri care doresc să ȋşi caute şi altceva de citit, nu doar strict pentru proiecte.