Sunteți pe pagina 1din 2

FIŞA DE CONSERVARE A DOCUMENTULUI.

– STRUCTURA -
A. ELEMENTE DE IDENTIFICARE ŞI INVENTARIERE A DOCUMENTULUI B. ELEMENTE MORFOLOGICE – DIMENSIUNI (cm) C. ELEMENTE DE DESCRIERE A DOCUMENTULUI; MATERIALE
ŞI TEHNOLOGIA UTILIZATĂ.

Titlul Autorul Deţinătorul Valoarea Anul Cota Numărul Înălţimea Înălţimea Lăţimea Lăţimea  Descrierea documentului privind informaţiilor oferite
U.B./U.A. Alexandru Al. documentului Documentului Apariţiei de inventar corpului documentului documentului documentului
(p.f / p.j) documentului la nivelul la nivelul la nivelul
utilizatorului.
Domnia ȋn Țările Buzescu
Drăgănescu Cristina inestimabil 1943 (cm) coperţilor corpului coperţilor
Romȃne pȃnă la (cm) (cm) (cm)
1866 Maria Cartea descrie problema instituției domniei ȋn Țările Romȃne,
25 25,5 17,5 18
D. ELEMENTE CARE PREZINTĂ FIŞA DE INVESTIGARE A STĂRII DE CONSERVARE A E. ELEMENTE CARE DESCRIU CONDIŢIILE DE PĂSTRARE ȋn cadrul principiilor generale ale dreptului public. După
DOCUMENTULUI crearea statelor Romȃne de către Domni creatori de Țară,
 Identificarea, localizarea şi etiologia complexului de degradare.  Condiţiile microclimatice de păstrare a documentului. apare şi pătura dregătorilor mari şi mici.
Cartea prezintă istoria cnezatelor, voievodatelor.
Se observă pete galbene pe toate paginile cărții. Nu a avut parte de lumină. A avut parte de o uşoară umiditate cȃnd
De asemenea se observă stadiul de degradare al coperților, şi rupere pe alocuri al colțurilor s-a spart acoperişul şi a picurat puțin peste cărți dar a fost
coperților. remediată problema imediat.
Cotorul cărții se descleiază, riscȃnd să se piardă filele. Temperatura ȋn cameră a fost ȋn medie de 19 -20C.
Ultima pagină şi coperta 3 prezintă urme de rugină. Aerisirea cărții nu a fost făcută de cȃnd a fost aşezată.
La pag. 144 – fila se rupe ȋn interior, deteriorȃnd scrisul.
 Prezentarea materialelor componente; natura materialelor
 Descrierea cauzelor. suport de text şi imagine; componente organice şi/sau
 Condiţiile de stocare a documentului în module. anorganice utilizate la legarea, îmbinarea şi sudarea structurilor
Temperatura ambientala neconstantă, umiditatea relativa si lumina necorespunzătoare suport de informaţie; calitatea materialelor utilizate (calitatea
Documentul a fost mutat de aproximativ 4 ori şi e posibil să nu fi
hârtiei).
au afectat documentul. fost mȃnuit cum trebuie.
Mȃnuirea defectuasă a documentului din neglijență. Documentul a fost păstrat ȋn general, ȋn condiții relativ bune, Cartea a fost tipărită pe hȃrtie normală şi a fost ȋncleiată la
Păstrarea ȋn condiții microclimatice neoptime, depozitare necorespunzătoare. alături de celelalte cărți din bibliotecă care nu au fost prea citite. cotor.
Cartea aceasta a fost aşezată ȋntr-un teanc ȋn poziție orizontală. Nu prezintă poze sau hărți.
Hȃrtia este fină, sfărmicioasă.
 Simptomatologia degradărilor – prezentarea efectelor şi semnificaţia acestora.

Degradări produse se factorii mecanici - Degradare mecanica prin mânuirea brutala si  Măsuri privind conservarea documentului – tratamente preventive
neglijentă a hârtiei care se găseşte ȋntr-o stare avansată de fragilizare (fragilizare: şi/sau curative.
constitutie delicata, cu tendinte de farâmintare;”hârtia poate plesni”, „ hârtia este coapta”
Documentul necesită dus la un restaurator pentru intervențiile
Degradări produse de factori chimici - Îngalbenire generala datorita degradarii provocate propuse şi aplicarea tratamentelor necesare, şi pentru recopertare.  Tehnologia utilizată pentru editarea documentului şi impactul
celulozei de catre acizi atunci când pH-ul unui extract apos de hârtie este de 5,5 sau chiar acesteia privind respectarea indicilor fizici, mecanici şi chimici
6 unitati de Ph (viteza deteriorarii hârtiei creste pe masura ce scade pHul); pete facute prin în asigurarea integrităţii şi durabilităţii documentului.
aplicarea stampilelor straine documentului original; deteriorarea chimica a substantelor de
încleiere; pete de foxing (pete ruginii) instalate  Stabilirea priorităţii pentru restaurarea documentului. A fost folosită hȃrtie normală (pentru acea vreme) pentru
editarea documentului.
Degradări produse de factori fizici microclimatici – bacteriile celulozitice prezente. Cartea Documentul necesită restaurare deoarece este de o importanță
are un miros aparte, de vechi, neaerisit. Fiind de multă vreme nemişcată, prezența acesor istorică şi are o vechime de 77 ani. Datele din aceastăcarte nu mai
bacterii este iminentă. Aceste degradări sunt multiple, datorită umiditățiii şi a precarității pot fi găsite (plagiate) de altunva.
luminii, afectȃnd documentul.

 Prezentarea fotografiilor.
 Intervenţii propuse – recomandări în conservare.

Sunt propuse următoarele intervenții:


- Documentul necesită o corectare a acidității.
- Curățirea şi recondiționarea hârtiei
- Refacerea colțurilor îndoite
- Curățirea şi recondiționarea copertelor
F. ELEMENTE CALENDARISTICE DE ÎNCADRARE ŞI IDENTIFICARE A OPERATORULUI CONSERVATOR
ZIUA LUNA ANUL INSTITUŢIA – LABORATORUL AUTORIZAT NUMELE ŞI PRENUMELE OPERATORULUI CONSERVATOR

05 05 2020 Drăgănescu Cristina Maria