Sunteți pe pagina 1din 6

TEST INDEXARE

1. Ce este indexarea?
Indexarea este un proces complex ȋn care sunt prezente următoarele elemente :
indexatorul, limbajul de indexare, termenul sau termenii de indexare, documentul
(documentele) care urmează să fie indexate.

2. Enumerați elementele componenete ale procesului de indexare.


1. Documentul care urmează să fie indexat
2. Termenul de indexare
3. Indexatorul
4. Limbajul de indexare
5. Indexul
6. Nondescriptorul

3. Definiți și enumerați tipurile de Limbaj de indexare.


Limbajul de indexare este un ansamblu controlat de termeni aleşi din limbajul natural
pentru reprezentarea sub formă condensată a conținutului documentelor.

Tipurile de limbaj de indexare sunt:


1. Limbaj de indexare cu structură ierarhică;
2. Limbaj de indexare cu structură combinatorie;
3. Limbaj de indexare natural.

4. Definiți și enumerați termenii de indexare folosiți în cadrul procesului de indexare.

Indexarea este exprimarea noțiunii sub formă de substantiv, cu sau fără determinanți.

Formele indexării: 1. Termen provenit din limbajul natural.


2. Termen provenit din limbajul specializat.

5. Enumerați tipurile de subiecte folosite la indexarea documentelor și transpuneți


subiectele enumerate în câmpurile/subcâmpurile aferente formatului MARC21
Bibliografic.

Subiect tematic 650


Subiect nume de persoană 600
Subiect nume colectiv 610
Subiect conferință 611
Subiect geografic 651
600 (R) 14 |a (NR) Nume, prenume
|d (NR) Anul naşterii – anul decesului
|x (R) Subiect tematic secundar
|y (R) Subiect cronologic secundar
|z (R) Subiect geografic secundar
|v (R) Subiect secundar – forma materialului
610 24 |a (NR) Nume instituție
(NR)
|b (R) Unitate subordonată
|c (NR) Localitate
|x (R) Subiect tematic secundar
|y (R) Subiect cronologic secundar
|z (R) Subiect geografic secundar
|v (R) Subiect secundar – forma materialului
611 (R) 24 |a (NR) Numele conferinței
|n (R) Numărul conferinței
|d (NR) Data la care are loc conferința
|c (NR) Localitatea unde are loc conferința
650 (R) _4 |a (NR) Subiect tematic principal
|x (R) Subiect tematic secundar
|y (R) Subiect cronologic secundar
|z (R) Subiect geografic secundar
|v (R) Subiect secundar – forma materialului
651 (R) _4 |a (NR) Subiect geografic
|x (R) Subiect tematic secundar
|y (R) Subiect cronologic secundar
|z (R) Subiect geografic secundar
|v (R) Subiect secundar – forma materialului

6. Definiți Clasificarea Zecimală Universală și enumerați cele zece clase.


Clasificarea Zecimală universală este „ o schemă întrebuințată în biblioteci pentru
clasificarea documentelor în funcție de subiectele pe care le tratează. Această schemă
de clasificare împarte totalitatea cunoștințelor umane în zece clase, care se subîmpart la
rândul lor în alte zece subdiviziuni.”
Cele zece clase din CZU sunt :
0 Generalități. Biblioteconomie și Asistență informațională. Informatică. Cibernetică.
Managementul informațional
1 Filozofie. Psihologie
2 Religie. Teologie. Mitologie. Spiritualitate
3 Sociologie. Științe sociale. Politică. Afaceri interne. Economie. Drept. Statistică.
Educație. Pedagogie
4 - nefolosită
5 Matematică. Științe ale Naturii. Astronomie. Biologie. Chimie. Ecologie. Fizică.
Biotehnologie. Antropologie
6 Științe aplicate. Medicină. Tehnică. Comunicații. Inginerie. Tehnologie. Transporturi.
Agricultură
7 Artă și cultură. Artă. Arte marțiale. Dans. Film. Muzică. Divertisment. Hobbyuri.
Jocuri. Sport. Turism
8 Limbi și lingvistică. Limbi și literaturi străine. Filologie. Clasici. Poezie.
Traductologie
91 Geografie
92 Diverse Biografii. Imagini
93/99 Istorie și arhivistică. Arheologie. Istoria științei și tehnologiei. Muzeografie
7. Analizați termenii de indexare din exemplele de mai jos și transpuneți acești termeni în
câmpurile aferente formatului Marc21 Bibliografic.

1. Exemplu
[000049457] Lit.Ro1/EMI 066.414
Eminescu, Mihai, 1850-1889
Poezii / Mihai Eminescu ; ed. îngrijită de Perpessicius. - [Bucureşti] : Editura de Stat pentru
Literatură şi Artă, 1958. - 658 p. ; 17 cm
Perpessicius (îngr. ed.)

Literatură română -- Poezii


821.135.1-1

650 (R) _4 |a (NR) Eminescu, Mihai


|x (R) Poezii
|x (R) Literarură Romȃnă
|y (R) 1850-1889
|z (R) Bucureşti
|z (R) Perpessicius (îngr. ed.)
|z (R) Editura de Stat pentru Literatură şi Artă
|v (R) 658 p. 17 cm
|v (R) 17 cm
|v (R) 821.135.1-1
Simbolul “/ “ este un indicator de coordonare.
Simbolul “:“ este un indicator de echivalență a relației ȋntre edituri.
Simbolul -- ȋnseamnă indicator de cȃmp, şi introduce subiectul tematic secundar

2. Exemplu

[000045666] Lit.Ro3/ILI 629.330


Iliescu, Ion
Făt-Frumos al românilor la Viena / Ion Iliescu. - Timişoara : Mirton, 2000 (Timişoara :
Mirton). - 185 p. : fotogr. ; 20 cm
ISBN 973-585-282-9

Simbolul “ /“ ȋnseamnă Literatura Romȃna 3 pȃnă la ILI 629.330


Simbolul ” –“ este indicatorul de cȃmp ce precede zona 2.
Primul simbol “ : “ ȋnseamnă că locația este ȋn relație simplă cu editura.
Al doilea simbol “ : “, reiterează relația simplă.
Al treilea simbol grafic “ : “sublinează relația simplă dintre numărul de pagini şi fotografiile
incluse.

650 (R) _4 |a (NR) Iliescu, Ion


|x (R) Făt-Frumos al românilor la Viena
|y (R) 2000
|z (R) Timişoara
|z (R) Mirton
|v (R) 185 p
|v (R) fotogr.
|v (R) 20cm
|v (R) ISBN 973-585-282-9

Eminescu, Mihai, 1850-1889


Literatură română -- Studii literare
821.135.1.09

600 (R) 14 |a (NR) Eminescu, Mihai


|d (NR) 1850-1889
|x (R) Literatură romȃnă
|v (R) Studii literare
|v (R) 821.135.1.09

Simbolul grafic " --" este un indicator de cȃmp şi introduce un subiect secundar.


3. Exemplu

[000100837] EDU4.1.1 Rf9/UNI 664.618


Universitatea "Politehnica" din Timişoara la 90 de ani : = "Politehnica" University of
Timişoara at 90 years / Nicolae Robu, Radu Vasiu, Diana Andone, etc.. - Timişoara : Editura
Politehnica, 2010. - 172 p. : il. parţial color ; 21x25 cm. - (Monografii).
Text pe coloane . * Text paralel în lb. ro, en . * Text succesiv în lb. ro, en .
ISBN 9786065541993

610 (NR) 24 |a (NR) Robu, Nicolae


|b (R) Universitatea "Politehnica" din Timişoara la 90 de ani
|b (R) "Politehnica" University of Timişoara at 90 years
|c (NR) Timişoara
|c (NR) Editura Politehnica
|x (R) Monografii
|y (R) 2010
|v (R) 172 p.
|v (R) il. parţial color
|v (R) 21x25 cm.
|v (R) Text pe coloane .
|v (R) Text paralel în lb. ro, en .
|v (R) Text succesiv în lb. ro, en .
|v (R) ISBN 9786065541993

Simbolul ": = " ȋnseamnă echivalența a două titluri.


Simbolul "-" ȋnainte de loc (Timişoara), este un indicator de cȃmp care delimitează ȋnceputul
zonei (c).
Simbolul ":" ȋntre loc şi editură ȋnseamnă apartenența lor a aceluiaşi subcȃmp (zona c)
Simbolul "-" ȋnainte de "Monografii” este de asemenea un indicator de cȃmp, menit pentru a
specifica felul materialului.

Robu, Nicolae, 1955- * Vasiu, Radu Adrian * Andone, Diana * Ţecu, Cristian

Universitatea "Politehnica" din Timişoara ( Învățământ superior) (Monografie) (1920-2010)


378

610 (NR) 24 |a (NR) Robu, Nicolae


|b (R) Universitatea "Politehnica"
|b (R) Învățământ superior
|c (NR) Timişoara
|x (R) Monografie
|y (R) 1920-2010
|z (R) 378

Simbolul "*" desparte autorii.


Simbolul - urmat de spațiu după anul naşterii autorului ȋnseamnă că autorul este ȋncă ȋn viață