Sunteți pe pagina 1din 4

Test - Sisteme integrate de bibliotecă

1. Ce este şi ce include un sistem integrat de bibliotecă?


Un sistem integrat de bibliotecă se ocupă cu planificarea resurselor informaționale
dintr-o bibliotecă. Acesta include departamentele de achiziție, catalogare, circulație,
seriale, şi OPAC-ul. De asemenea, funcționează pe baza unei baze de date care este
susținută de un soft ce are două interfețe grafice, una pentru utilizatori şi una pentru
personalul bibliotecii.

2. Care sunt modulele unui sistem integrat de bibliotecă?


Achiziții
Catalogare
Circulație
Seriale
OPAC
3. Care sunt caracteristicile fişierului bibliografic al sistemului integrat de bibliotecă?

Caracteristicile fişierului bibliografic al sistemului integrat sunt următoarele:


- suport pentru formatele de tip MARC pentru înregistrările
bibliografice;
- interfaţa pentru conversia înregistrărilor bibliografice de pe suporţi
citibili de calculator;
- interfaţa pentru realizarea transferului on-line a înregistrărilor bibliografice între
serviciile din bibliotecă;
asigurarea formatului de ecran pentru realizarea on-line a înregistrărilor bibliografice;
- realizarea de înregistrări bibliografice cu elemente de date restrânse;
- capacitatea de modificare a înregistrărilor prin adăugare, schimbare, ştergere a
datelor dintr-o înregistrare fără ştergerea acelei înregistrări sau fără realizarea unei noi
înregistrări.

4. Care sunt cerinţele minimale de software la care trebuie să răspundă un sistem


integrat de bibliotecă?

Cerinţele minimale de software la care trebuie să răspundă un sistem


integrat sunt:
– să permită descrierea structurii oricărei baze de date într-o formă
unitară;
– să permită comunicarea între repertoriul şi metabaza de conţinut pe
de o parte şi între acestea şi metabaza de date de tip bibliografic;
– să permită accesul la conţinutul propriu-zis;
– să dispună de facilităţi pentru accesul multilingv atât pentru
interogare cât şi regăsire (română, germană, franceză, maghiară
etc) şi să ţină cont de diacritice, acronime;
– să accepte un număr corespunzător de utilizatori care pot avea
acces simultan la sistem.

1
5. Ce este un SGBD şi ce trebuie să permită?
SGBD = sistemul de gestionare a bazelor de date
Un SGBD trebuie să permită:
– definirea structurii de date (colecţii şi tabele);
– introducerea datelor in baze de date;
– utilizarea (exploatarea) bazei de date;
– întreţinerea bazei de date (actualizare şi introducerea de noi câmpuri);
– reorganizarea bazei de date;
– securitatea datelor (protecţie la ştergere si asigurare back-up);
– redundanţă minimă.

6. Analizaţi meniul principal pentru fiecare bibliotecă indicată în tablelul de mai jos.
Completaţi tabelul de mai jos, specificând cuvântul "DA" în dreptul fiecărei comenzi
disponibile.

1 2 3 4 5 6 7 8
UPB UTI BCUT BCUC BCUI BNR BCUB BCUPT
1 Activitatea utilizatorului DA DA DA DA DA DA
2 Ajutor DA DA DA DA
3 Ajutor-Help DA DA
4 Alte biblioteci DA DA DA
5 Autentificaţi-vă DA DA DA DA
6 Baza de date (catalogul) DA
7 Baze de date DA DA DA DA DA DA
Baze de date/Fișiere de
8 DA
autoritate
9 Căutare DA DA DA DA DA
10 Căutare avansată DA DA DA DA DA DA DA
11 Căutare de bază DA DA DA DA DA DA
12 Cautare dupa index DA DA DA DA DA
Căutare în limbaj
13 DA DA DA DA
comandă
14 Căutare multibază DA DA DA DA DA
15 Căutare multicâmp DA DA DA DA DA DA
16 Căutare termen DA DA DA DA DA DA DA
17 Căutări anterioare DA DA DA DA DA DA
18 Conectare DA DA DA DA DA DA
19 Conectaţi-vă DA DA DA
20 Cont utilizator DA DA DA DA DA DA
21 Coş DA
22 Română DA DA DA DA
23 English DA DA DA DA DA DA DA
24 E-raft

2
25 E-raft personal DA DA
26 e-raft personal DA DA
27 e-Shelf
28 Explicaţii (Help)
29 Feedback DA DA DA
30 Fişa personală DA DA DA
31 Fișiere de autoritate DA DA
32 Ghid DA DA DA DA DA
33 Identificare DA DA DA
Identificarea
34
utilizatorului
35 Identificaţi-vă DA DA
36 Ieşire
37 Încheiere sesiune DA DA DA DA DA DA
Încheierea sesiunii de
38 DA
lucru
39 Închidere sesiune
40 Indentificare DA DA
41 Înregistrari salvate DA DA DA DA DA
42 Istoric DA DA DA DA DA DA DA
43 Lista rezultatelor DA DA DA DA DA DA DA
44 Locație DA DA DA DA DA
45 Materiale pt. discipline DA DA DA
46 O nouă sesiune DA DA
47 Pagina BCU DA DA
48 Pagina BCUB DA DA
49 Permis de bibliotecă DA DA DA DA DA DA
50 Preferinţe DA DA DA DA DA DA
51 Răsfoire DA DA DA DA DA DA
52 Răsfoire index DA DA DA
53 ROLiNeST DA DA DA DA DA DA DA
54 Salvează preferințele DA DA DA DA DA DA
55 Setarea preferinţelor DA DA DA DA DA DA
56 Sfârşitul sesiunii DA DA DA DA DA DA
57 Tabelul rezultatelor DA DA DA DA DA DA DA

Legendă:
Biblioteca Universității http://aleph.library.pub.ro:8991/F?
UPB Politehnica București RN=637430183

3
Biblioteca Universitatii Tehnice
UTI „Gheorghe Asachi” Iași http://biblio.library.tuiasi.ro:8991/F
Biblioteca Centrală Universitară
BCUT „Eugen Todoran” Timișoara http://www.bcut.ro/
Biblioteca Centrală Universitară
BCUC „Lucian Blaga” Cluj-Napoca http://www.bcucluj.ro/
Biblioteca Centrală Universitară
BCUI „Mihai Eminescu” Iași http://www.bcu-iasi.ro/
BNR Biblioteca Națională a României http://alephnew.bibnat.ro:8991/F/
Biblioteca Centrală Universitară
BCUB „Carol I” București http://www.bcub.ro/

Biblioteca Centrală a Universității


BCUPT Politehnica Timișoara http://aleph22.upt.ro/F