Sunteți pe pagina 1din 2

Biblioteca Centrală a Universității Politehnica din

Timişoara
Biblioteca Centrală a Universității Politehnica din Timişoara se face remarcată prin
clădirea ei impunătoare şi modernă, accesul facil la raft şi alte servicii oferite beneficiarilor
interni şi externi. Poziția Bibliotecii este una centrală, fiind aproape de Catedrala
Mitropolitană din Centrul Timişoarei. Ca şi mijloacele de acces pentru utilizatorii comuni,
există cu autobuze. Poziția central reprezintă un prim aspect de marketing, biblioteca fiind
uşor de găsit.
Ȋn ceea ce priveşte publicul, Biblioteca Centrală Universitară Politehnica din Timişoara
are un public variat şi servicii diverse (xerox, săli de studiu, sală de lectură deschisă 24/24,
garderobă, librărie). Biblioteca mai dispune şi de un depozit digital legal DSpace care este
pus la dispoziția cititorilor. Aceştia pot găsi pe DSpace atȃt cărți cȃt şi lucrări ale altor
absolvenți ai Politehnicii.
Pentru a facilita şi mai mult accesarea şi diseminarea informațiilor, BUPT a dotat ultimul
etaj cu calculatore care sunt puse la dispoziția utilizatorilor. Parterul este de asemenea dotat
cu calculatoare pentru utilizatori.
Aşadar, pentru a atrage un public vast de 400-600 cititori/zi, conducerea BUPT a făcut
aceste investiții. Infrastructura sa ajută mult, noul sediu al bibliotecii arătȃnd asemena unui
muzeu, fiind un spațiu prielnic de lectură şi recreere.
Publicul acestei biblioteci este format din studenți, cadre didactice, studenți externi (de la
medicină, de la UVT etc.), cercetători, personal administrativ, personal auxiliar.
Fiind o clădire cu un aspect ce iese ȋn evidență, orice trecător va fi curios să ȋi treacă
pragul. Accesul este ȋnsă limitat ȋn ceea ce priveşte accesul persoanelor cu dizabilități grave
locomotorii, Biblioteca neavȃnd o rampă de acces. Deoarece bibliotecile crează în
permanenţă servicii noi pentru public, renunţă la altele, aşadar, publicul este nevoit să se
adapteze la noile standard oferite.
Evenimentele care au loc ȋn cadrul bibliotecii ar trebui de asemenea scoase ȋn evidență de
posturile locale de televiziune şi de radio. Susținerea lor ar trebui să vină şi din partea RATT
prin postarea ȋn cadrul mijloacelor de transport a a fişelor cu evenimentele respective.
Aspectele de marketing vizează de asemenea şi prețul plătit de utilizator ȋn cadrul
abonamentului. Aşadar, facilitățile ȋn legătură cu abonamentul, accesul la bazinul de ȋnot
pentru studenții BCUPT – sunt elemente ce vizează marketing-ul bibliotecii.
Pliantul oferit la Infopoint vizitatorilor este un alt aspect de marketing. Pliantul este
informativ, cu locația bibliotecii şi serviciile, ȋn mare, oferite de aceasta.
Ȋn concluzie, coroborȃnd toate elementele de marketing prezentate mai sus: poziție centrală,
servicii de calitate, sală de lectură deschisă 24/24, clădire nouă modernă ce iese ȋn evidență,
parcare, reiese faptul că Biblioteca Centrală Universitară a Politehnicii din Timişoara este o
bibliotecă bine pusă la punct.