Sunteți pe pagina 1din 39

Mixul de marketing la

Biblioteca Centrala Universitara

PLAIASU
PLAIASU IONUT
IONUT CATALIN
CATALIN
GRUPA
GRUPA 249
249
ACADEMIA
ACADEMIA DE
DE STUDII
STUDII ECONOMICE
ECONOMICE DIN
DIN BUCURESTI
BUCURESTI
FACULTATEA
FACULTATEA DE
DE ADMINISTRATIE
ADMINISTRATIE SI
SI MANAGEMENT
MANAGEMENT PUBLIC
PUBLIC
Prezentare
generala

Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” este


o structură organizaţională complexă, fiind formată
din Unitatea Centrală, Secţia Pedagogică „I.C.
Petrescu” şi 16 biblioteci filiale, localizate în
Universitatea din Bucureşti.
În Unitatea Centrală au acces toate categoriile
de utilizatori, în timp ce, în bibliotecile filiale au
acces, la centrele de împrumut, numai studenţii şi
cadrele didactice ale facultăților Universității din
București, iar în sălile de lectură ale acestora au
acces toate categoriile de utilizatori.
 Traditie si Inaugurată la 14 martie 1895 ca Fundaţie Regală,
B.C.U. „Carol I” conferă o continuitate dinamică tradiţiilor
continuitate culturale şi educative care i-au marcat începuturile.
  Învatamânt,
cercetare, cultura

În centrul universitar Bucureşti, B.C.U.


„Carol I” asigură baza documentară şi de
informaţii necesare procesului de
învăţământ, atât la nivelul aprofundării
studiului, cât şi al cercetării; realizează
valorificarea şi comunicarea documentelor şi
surselor de informaţii; facilitează accesul
rapid la diverse categorii de surse, atât din
colecţiile proprii, cât şi din cele
externe; organizează un sistem complex de
servicii pentru toate categoriile de utilizatori.
Întemeiate iniţial pe o orientare preponderent umanistă, colecţiile de documente ale
B.C.U. „Carol I” oferă astăzi posibilităţi de informare, studiu şi cercetare în toate domeniile
Colectii cunoaşterii.
Procesul de dezvoltare a bazei de documente este subordonat cerinţelor utilizatorilor
specifici B.C.U. „Carol I”, interesaţi de aprofundarea studiilor universitare şi de cercetare
ştiinţifică. Strategia achiziţionării de pe piaţa editorială internă şi internaţională are în vedere
criterii ferme de exigenţă.
  Infrastructura
informatica

B.C.U. „Carol I” este prima


mare bibliotecă universitară din
România care a introdus un sistem
informatic integrat. Dezvoltarea
continuă a performanţelor
infrastructurii informatice oferă
beneficiarilor posibilităţi de
utilizare rapidă şi creativă a
resurselor documentare.
Prin intermediul reţelei INTERNET, B.C.U. „Carol I” se integrează în dinamica
circuitului mondial al informaţiei. Conectarea la baze de date naţionale şi internaţionale de
nivel academic asigură sincronizarea cu tendinţele contemporane ale cunoaşterii, oferind
utilizatorilor un potenţial remarcabil pentru studiu şi cercetare.
Extinderea infrastructurii în
tot mai multe biblioteci din cadrul
reţelei de 16 filiale configurează
treptat un sistem complex de
utilizare a resurselor documentare
în întregul ansamblu B.C.U.
„Carol I”.
În cadrul Universităţii din Bucureşti, B.C.U. „Carol I” este
Reteaua de centrul coordonator al unei reţele formate din 16 biblioteci de
filiale facultate ale căror colecţii de documente sunt dedicate procesului
didactic curent.
     B.C.U.
„Carol I”, centru
metodologic si de cercetare

Promovează cercetarea în domeniul


biblioteconomiei şi ştiinţei informării;
Participă la activităţi naţionale şi
internaţionale de analiză şi sinteză
profesională;
Iniţiază şi dezvoltă programe şi
acţiuni de formare şi educaţie continuă
în domeniul bibliologiei şi ştiinţei
informării.
În general, termenul de "mix de
marketing" se referă la cele 4 elemente
sau dimensiuni principale în jurul cărora
se axează activitatea de marketing şi
anume:
•produs (product);
•preţ (price);
•promovare (promotion);
•distribuţie (place).
POLITICA DE
PRODUS

În ceea ce priveste prosulul pe care il ofera


Biblioteca Centrala Universitara acesta este
reprezentat de Colecţiile Unităţii Centrale,
enciclopedice, numărând  peste 400.000 titluri
în aproximativ 750.000 volume.
Deși produsul principal il constituie
colecția de cărți în sine, Biblioteca Central
Universitară dispune și de o multitudine de
servicii complementare care sar în ajutorul
potențialului client pentru a-i facilita
experiența avută în cadrul bibliotecii.
Serviciile oferite de Biblioteca Central
Universitară :

1. Accesul în Unitatea Centrală au acces


toate categoriile de utilizatori, elevii de liceu.
În bibliotecile filiale au acces toate
categoriile de utilizatori.

• Zona Informaţii. Control acces


• Biroul permise
• Zona Referinţe - servicii
• Zona Rezervare locuri în sălile de lectură
• Zona Internet
• Zona Catalog online
• Casete personale, Garderobă
Împrumut documente

Împrumut la domiciliu: Biblioteca


Centrală Universitară „Carol I” oferă servicii
de împrumut în Unitatea Centrală, prin:
• Centrul de Împrumut al Secţiei
Pedagogice „I.C. Petrescu” – pentru
cadrele didactice din învăţământul
preuniversitar şi universitar, doctoranzi şi
cercetătorii din reţeaua Ministerului
Educaţiei;
• Centrul de Împrumut al
 fiecărei Biblioteci Filiale – pentru
studenţii, cadrele didactice şi doctoranzii
înregistraţi la respectiva facultate
Împrumutul interbibliotecar a fost creat pentru ca o bibliotecă să poată
împrumuta pentru utilizatorii săi, beneficiari ai dreptului de împrumut
Împrumut interbibliotecar, de la o altă bibliotecă, pe o perioadă determinată, publicaţii care nu
se găsesc în colecţiile sale. Împrumutul interbibliotecar se realizează între două
interbibliotecar biblioteci.
Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” efectuează servicii de împrumut
interbibliotecar naţional şi internaţional. Centrul de împrumut interbibliotecar
funcţionează în Unitatea Centrală.
Asistenta pentru
utilizatori
Asistenţa pentru utilizatori constă în oferirea
următoarelor servicii:
• Informaţii on-site: informaţii despre condiţiile de
acces în bibliotecă, orar de funcţionare, colecţiile
bibliotecii
• Referinţe prin e-mail: solicitări de informare simple
• Bibliografii la cerere : liste tematice pe subiecte de
interes
• Furnizare de documente la distanţă: la cerere, prin
completarea unui formular online, se pot transmite
părţi digitizate din documentele de interes, în acord
cu legislaţia în vigoare
Alte servicii oferite în
Unitatea Centrala

Ghid în unitatea centrală :


Sălile de lectură oferă utilizatorilor un mediu adecvat pentru
studiu şi cercetare. Unitatea Centrală dispune de 12 săli de
lectură specializate pe domenii după cum urmează:
• Sala 1 - Sala Europa cuprinde documente provenite de la
diferite organisme internaţionale şi oferă spre consultare
documente din domeniile: Drept. Uniunea
Europeană.Organizaţii Internaţionale. Economie.
Geografie.
• Sala 2 - Sala Minerva este o sală de referinţe care găzduieşte
dicţionare, enciclopedii, ghiduri, bibliografii, indici de
revistă, precum şi domeniile: Matematică. Astronomie.
Fizică. Chimie. Biologie. Botanică. Zoologie. Medicină,
Psihologie.
• Sala 3 - Sala „G. Dem. Teodorescu” este o sală pentru
consultarea publicaţiilor seriale (ziare, reviste de specialitate)
• Sala 4 - Sala „Titu Maiorescu” deţine colecţii
ce acoperă domeniile Filosofie. Politologie.
Religie. Sociologie, Arheologie. Ştiinţe
auxiliare ale Istoriei. Istorie Universală. Istoria
României
• Sala 5 - Sala „Şt. O. Iosif” găzduieşte
domeniile Artă. Folclor. Lingvistică. Literatură
• Sala 6 - Sala „C. Rădulescu Motru” (Secţia
Pedagogică) oferă spre consultare documente
din domeniile psihopedagogiei, învăţământului
şi ştiinţelor educaţiei
• Sala 7 - Sala „Simion Mehedinţi” (Secţia
Pedagogică „I. C. Petrescu”) pune la dispoziţie
materiale de referinţă (dicţionare, enciclopedii,
ghiduri, atlase, albume etc.) şi un fond de carte
americană
• Sala 8 - Sala Multimedia „Ing. Petre Badea” este specializată în domeniul Tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor
• Sala 9 - Sala Microformate oferă condiţii şi echipamente adecvate pentru consultarea microformatelor şi
domeniilor: Biblioteconomiei. Ştiinţa Informării
• Sala 10 - Sala „Robert Schuman” sau Centrul de Documentare Europeană pune la dispoziție documente pe teme europene / Sala
metodică
• Sala 12 -  Sala „Mircea Tomescu" oferă spre consultare documente ce aparţin domeniului energiei
•  Sala 13 - Sala Profesorilor „Al. Tzigara-Samurcaş” cuprinde o colecţie de carte străină din toate domeniile. Accesul este permis
numai cadrelor didactice universitare, cercetătorilor şi doctoranzilor 
Baze de date
stiintifice si Bazele de date ştiinţifice cuprind articole cu text integral, cărţi
electronice, referinţe bibliografice sau informaţii bibliometrice şi sunt puse la
carti electronice dispoziţia utilizatorilor de la calculatoarele aflate în B.C.U. „Carol I”, unitatea
centrală şi filialele din Universitatea din Bucureşti.
Prezentari baze de date
Începând cu 21 noiembrie 2017, Biblioteca
Centrală Universitară „Carol I” oferă sesiuni gratuite de
prezentare a bazelor de date științifice, în sala de
lectură Mircea Tomescu, în fiecare zi de marți, între
orele 1730 - 1830.
Biblioteca facilitează, astfel, accesul la cele mai
noi descoperiri științifice prin colecțiile electronice și,
totodată, oferă multiple căi de valorificare și diseminare
a informațiilor.
Închiriere Biblioteca dispune de 10 cabinete individuale de studiu ce pot fi închiriate
cabinet de pentru o anumită perioadă de timp. Calculatoarele din dotare sunt conectate
la Internet şi oferă posibilitatea accesării bazelor de date ştiinţifice.
studiu
Studenţii, masteranzii, cadrele didactice, cercetatorii si doctoranzii au
acces gratuit la Internet în spaţiile enumerate în continuare. Pentru celelalte
Acces la categorii de utilizatori se percepe o taxă de 3 lei/zi pentru a avea acces la acest
serviciu. Pentru tipărire şi scanare se percepe o taxă.
Internet Calculatoarele accesibile pentru căutare Internet pot fi, de asemenea,
folosite pentru tehnoredactare!
Facilitati IT în Unitatea
Centrala

Accesul WI-FI este posibil, fără parolă de conectare, în


corpul Boema, în zona parter şi în toate sălile de lectură
din etajele 1, 2, 3.
• Laptop-uri:  Sunt accesibile în Sălile de lectură: „Robert
Schumann”, „Mircea Tomescu”, Profesorilor.
• Calculatoare: Accesibile în toate sălile de lectură (mai
puţin în Sălile Profesorilor, "Robert Schuman" şi
"Mircea Tomescu"), pentru găsirea informaţiei
în catalogul electronic Vubis, în bazele de date ştiinţifice
la care există abonament sau pentru
tehnoredactare. Calculatoare sunt şi în zonele Internet şi
catalog electronic Vubis (Corpul Boema, parter).
• Posibilităţi de printare: Cu taxă, în zona
Internet şi în Sala de lectură „Inginer Petre
Badea”.
• Posibilităţi de scanare: Cu taxă, în zona
Internet şi în Sala de lectură „Inginer Petre
Badea”.
• Camere digitale: Biblioteca pune la dispoziţia
utilizatorilor copii ale articolelor din
publicaţiile seriale de tip ziar realizate cu
ajutorul camerei foto digitale din dotarea Sălii
de lectură „G. Dem. Teodorescu" .         
Servicii oferite în
bibliotecile filiale

• Catalog online
• Referinţe
• Studiu în sălile de lectură
• Acces la Internet
• Eliberare permise
• Împrumut
POLITICA DE PRET

Biblioteca dispune de 10 cabinete


individuale de studiu ce pot fi închiriate
pentru o anumită perioadă de timp.
Calculatoarele din dotare sunt conectate
la Internet şi oferă posibilitatea accesării
bazelor de date ştiinţifice.
Taxe
•   1 zi -10 RON
•   7 zile consecutive - 40 RON
•  15 zile consecutive - 60 RON 
• 30 zile consecutive - 120 RON
POLITICA DE
PLASAMENT
(DISTRIBUTIE)

Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” este o


structură organizaţională complexă, fiind formată
din Unitatea Centrală, Secţia Pedagogică „I.C.
Petrescu” şi 16 biblioteci filiale, localizate
în Universitatea din Bucureşti. În Unitatea Centrală au
acces toate categoriile de utilizatori, în timp ce,
în bibliotecile filiale au acces, la centrele de împrumut,
numai studenţii şi cadrele didactice ale facultăților
Universității din București, iar în sălile de lectură ale
acestora au acces toate categoriile de utilizatori.
Str. Boteanu, nr. 1, sector 1,
Bucureşti, România  Corp Dacia

 Corp Boema Corp Fundatie


Str. Rosetti, nr. 2-6, sector 1, Bucureşti, România
Calea Victoriei, nr. 88, sector 1, Bucureşti, România
POLITICA DE
PROMOVARE
In cadrul Bibliotecii Central Universitare promovarea
se realizeaza prin mai multe canale prin care se doreste
constientizarea existentei bibliotecii si a facilitatilor
aduse de cater acestea precum :
- Promovare online prin intermediul canalelor de
socializare si multimedia ( site official, Instgram,
Facebook
- Asocierea Bibliotecii Nationala Universitara cu Casa
Familiei Regale a Romaniei
- Găzduirea de catre Biblioteca Centrala Universitara a
evenimentelor corporate, conferinte, intalniri cat si
participarea la sumit-uri si intalniri cu scopul cresterii
publicitatii si crearea de parteneriate si sponsorizari.
Evenimente 2019

• 18 decembrie 2019 : Conferința 30 Years of Freedom, Aulă


• 03 decembrie 2019 : Ambasada Peru în România și
Fundația Universitară „Carol I” organizează evenimentul de
lansare a cărții „Femei remarcabile din România și din Peru”
• 20 noiembrie 2019 : Lansarea medaliei aniversare cu ocazia
împlinirii a 80 ani de la nașterea poetului Cezar Baltag, la
Biblioteca Centrală Universitara ”Carol I”
• 28 octombrie 2019 : Conferinţa „Evgheni Vodolazkin în
dialog cu Marius Constantinescu“
• 26 septembrie 2019 : Donație din partea Ambasadei
Republicii Populare Chineze pentru Biblioteca Centrală
Universitară „Carol I”
• 01 iulie 2019 : 153 ani pe altarul Constituției României:
eveniment in honorem Prof. Univ. Dr. Ioan Muraru
• 18 mai 2019 : Noaptea Muzeelor la Biblioteca Centrală
Universitară „Carol I”
• 29 martie 2019 : "Educația ne unește” - AULA Bibliotecii
Centrale Universitare „Carol I”
Evenimente 2020

23.Aprilie 2020 :  Ziua Internațională a


Cărții, a Drepturilor de Autor și a
Bibliotecarului
06.Martie 2020 : „Seară Culturală de
Ziua Internațională a Femeii”– Aulă
19.Februarie 2020 : „Istorii din 89 în
benzi desenate”
13.Februarie 2020 : „Viziunea Regatului
față de situațiile din Orientul Mijlociu„
• http://www.bcub.ro/home/prezentare-generala, accesat la data de 17.05.2020
• http://www.bcub.ro/noutati-si-evenimente/evenimente/evenimente-2019, accesat la data de 17.05.2020
• http://www.bcub.ro/home/servicii-oferite, accesat la data de 17.05.2020
• http://www.bcub.ro/home/servicii-oferite/servicii-oferite-in-unitatea-centrala, accesat la data de 17.05.2020
• http://www.bcub.ro/home/ghid, accesat la data de 17.05.2020
BIBLIOGRAFIE • http://www.bcub.ro/colectii, accesat la data de 17.05.2020
• http://www.bcub.ro/home/istoric, accesat la data de 17.05.2020
• http://resurse-online.lib2life.ro/, accesat la data de 17.05.2020
• https://sites.google.com/a/bcub.ro/biblioteca_centrala_universitara_carol_i_bucuresti/home/servicii-oferite/ser
vicii-oferite-in-unitatea-centrala/imprumut
VA MULTUMESC PENTRU
ATENTIA ACORDATA