Sunteți pe pagina 1din 2

A lica ie de e l a

1. Situația activelor și datoriilor companiei Alfa la decembrie 9 este


prezentată mai jos

2019
Active imobilizate 5250000
Active circulante, din care 2610000
Stocuri 1260000
Creanțe 1350000
Total activ 7860000
Capitaluri proprii 6033000
Datorii totale 1827000
Datorii pe termen scurt, din care 1827000
Obligații pe termen scurt 787500
Credite bancare pe termen scurt 1039500
Total pasiv 7860000

La 31 decembrie 2019 compania Alfa avea o cifră de afaceri de 18 000 000


și un rezultat net de 4132800, conform datelor de mai jos:

Cifra de afaceri 18000000


Consumuri de la terți 3000000
Salarii 7200000
Amortizări 1680000
Cheltuieli din exploatare 11880000
Profit din exploatare 6120000
Dobanzi 1200000
profit brut 4920000
Impozit 787200
Profit net 4132800

Pentru 31 decembrie 2020 analistul financiar al companiei a previzionat


creșterea cifrei de afaceri cu 5 creșterea cheltuielilor cu dobânzile cu 5%
și creșterea cheltuielilor cu amortizarea cu 5%.
Cerințe

Estimați valorile activelor și pasivelor companiei pentru anul 20, precum


și valoarea rezultatului net folosind metoda procent din cifra de afaceri și
metoda duratelor de rotație

Estimarea valorii activelor imobilizate, a capitalurilor proprii, a


creditelor bancare a consumurilor de la terți și a cheltuielilor cu
salariile se realizează cu metoda procent din cifra de afaceri

Estimarea valorii stocurilor creanțelor și obligațiilor pe termen


scurt se estimează cu metoda duratei de rotație

Estimarea valorii cifrei de afaceri a cheltuielilor cu dobânzilor și a


amortizării se realizează potrivit ritmurilor de creștere menționate
în enunț