Sunteți pe pagina 1din 1

Argument

Societatea contemporană promovează cu consecvenţă ideea fundamentală a


eficienţei, vizând în mod principal intensificarea laturii calitative a activităţii
economice, sociale, administrative sau de altă natură. În contextul acestor preocupări,
un rol important revine controlului economic, financiar, gestionar, expertizei contabile
şi altor structuri cu atribuţii de control în economie. Componentă de bază al
managementului modern, controlul, asigură cunoaşterea operativă a modului în care
se desfăşoara activităţile economice şi sociale. Cunoaşterea complexă, completă şi
continuă a stării ansamblului de activităţi ce se dezvoltă în cadrul sistemelor
economice, ca şi a condiţiilor în care aceasta evoluează, stau la baza fundamentării,
dispunerii şi punerii in practica a deciziilor. Premisele realizării unui management
eficient, efect al unor decizii pertinente, cresc pe măsură ce fondul de informaţii care
stau la baza acestor decizii este mai exact, obiectiv, cu informaţii reale corecte şi
actualizate, rezultate din activitatea de control, indiferent de forma pe care acesta o
îmbracă.