Sunteți pe pagina 1din 1

GRILA EVALUARE ID 105717

FAZA B FAZA C
la punctaj
identic faza
B, pondere
nr crt descriere punctaj criterii nr crt descriere punctaj
gradul de intelegere/ explicitare a
1 Descrierea afacerii si strategia de implementare a PA 10 1 propriului PA 10
obiective, activitati, rezultate, indicatori 2 nivel motivatie initiere afacere 10
2 Analiza SWOT 5 TOTAL 20
3 Schema organizatorica, politica RU 11
sch.organizare, atributii, responsabilitati; calificari, expertiza/experienta
persoanelor cheie;

Monitorizare, salarizare, sec muncii si asig.egalit. intre femei/barbati


4 Descrierea produselor/serviciilor/lucrarilor ca obiect afacere 10
Produse/servicii/lucrari; Principale
avantaje produse/servicii/lucrari care fac obiectul afacerii
5 Analiza piata desfacere si concurenta 10 E
Segmentul de piata si principalii competitori; clientii potentiali
6 Strategia de marketing 11
Produs, pret, distributie; Vanzare; Promovare
7 Proiectii financiare privind afacerea 15 D
Buget; Fundamentarea ec.-financ. costuri si venituri; Corelarea sumelor
previzionate Buget estimativ si cele din Proiectia financ.
Descrierea modului in care afacerea valorifica oportun/resurse
8 loc,precum si contributie dezv. durabila 13 C
Descrierea modului in care afacerea utiliz.,integreaza TIC in
9 productie/furnizare bunuri, prestare de serv. si/sau executie lucrari 13 B
10 Locuri de munca suplimentare 2 A
TOTAL 100