Sunteți pe pagina 1din 1

Numele și prenumele:

Clasa:

Aplicații – Repere ale cunoașterii Terrei

1. Desenați pe harta lumii traseele celor trei mari navigatori: Cristofor Columb, Vasco de
Gama și Fernando Magellan, notați titlul hărții și legenda hărții.

______________________________________

Legenda: