Sunteți pe pagina 1din 1

Fișa de lucru

Clasa a V-a
INVENTAREA METALURGIEI – TEHNOLOGIE ŞI CONSECINŢE ASUPRA VIEŢII OAMENILOR
I.ACTIVITATE INDIVIDUALĂ
1. Privește cu atenție imaginile de mai jos. Scrie în dreptul fiecărei imagini epoca istorică în care au
fost realizate obiectele din imagini și tehnica confecționării lor.

A.Cioplitor B. Topoare și brățări din bronz


C. Unelte din fier
................................. .................. .................

2. Citește cu atenție textul de mai jos:


,,Pentru a obţine metalul, prima activitate constă în scoaterea
minereului din stâncă, prin sfărâmare cu topoarele de piatră. Apoi, acesta
este spălat cu grijă, zdrobit în piuă ş încălzit într-un creuzet din lut ars, pentru
a fi topit în furnale încinse la 1 2000 grade C, cu ajutorul unor foale legate de
cuptor prin nişte tuburi.
Metalul ajuns la fuziune este turnat într-un tipar din piatră sau în aşa-zisul
mulaj ,,ceara pierdută”. În acest al doilea caz, şablonul obiectului de realizat
este făcut din ceară. Apoi, este aplicată argilă, atât în interiorul, cât şi în
exteriorul mulajului de ceară. Totul est încălzit, ceea ce are ca rezultat
cocera argilei şi scurgerea cerii, care dispare. Spaţiul eliberat, adică forma
obiectului de modelat, este umplut de aliaj. După întărirea meterialului,
meşterul pileşte dârele prelinse pe margini şi pe la încheieturi, apoi ascunde
părţile tăioase sau încrustează ornamentele.”
( Larousse, Istoria lumii de la origini până în anul 2000)
Cerințe:
1. Menţionează din sursa dată noua tehnologie apărută.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Descrie pe baza textului activitatea de obținere și prelucrare a metalului.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.Ce ocupaţii apărute în Preistorie se mai păstrează şi astăzi ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.Completează textul de mai jos cu informația corectă:
Dezvoltarea………….. ….duce la apariţia de noi ocupaţii, extragerea minereurilor din care se confecționează
………… …………mult mai rezistente. Utilizarea metalelor duce la progrese în toate ramurile economice, în agricultură
folosirea…………………… face ca pământul să fie realmente arat, recoltele cresc considerabil. Vesela de fier
întrebuinţată este mai rezistentă decât cea de ………………; în apărare, mai ales spadele sunt arme teribile Creşte
gradul de………….. a comunităţilor umane şi stratificare socială. Apar noi ……………………..și noi stiluri artistice.

Lista de cuvinte: unelte şi arme, credințe religioase, metalurgie, ceramică, organizare, plugul cu brăzdar de fier.

CE AM ÎNVĂȚAT?
Ce este metalurgia fierului?
...................................................................................................................................................
Care sunt consecințele inventării metalurgiei fierului asupra vieții omenilor?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………