Sunteți pe pagina 1din 24

CURS Educația incluzivă

Standard de formare a cadrelor


didactice în instruirea inițială

Modul 1

USTiraspol
Scop, obiective, competențe
Scop
• Dezvoltarea competențelor de aplicare a cadrului conceptual și normativ
EI la nivelul unității școlare

Obiective
• Informare/actualizare fundamente, principii, valori EI
• Promovarea importanței cadrului normativ și de politici
• Valorificare dimensiuni EI: culturi, politici, practici
• Dezvoltare atitudini pro-EI

Competențe
• cunoaștere, înțelegere și • formare de atitudini
explicare • comunicare
• aplicare • autoinstruire
Unități de conținut:
 Educația incluzivă: delimitări
conceptuale
Modulul 1.
 Legislație și politici internaționale
privind dreptul la educație și educația Cadrul conceptual și
incluzivă legislativ de
 Legislația națională în domeniul dezvoltare a
dezvoltării și promovării educației
incluzive educației incluzive
 Dimensiuni și indicatori ai incluziunii
Educația incluzivă: delimitări
conceptuale
Statistici relevante
• Din populația globului –
• Din copiii instituționalziați
persoane cu dizabilități =
15% 64% sunt cu dizabilități
1mlrd. de oameni

• La nivel global – copii în afara


200 • Copii 2,5 școlii
mln. mln.

• Copii preșcolari în afara


• Copii în instituții rezidențiale 1,6
8 mln. educației
mln.

• Copii cu dizabilități în afara


• În Europa 3,6
1 mln. educației
mln.
• Copii nu dețin competențe
• În regiunea Europei Centrale și
școlare de bază în citit-scris,
42% de Sud Est și Statele CSI 50% matematică, științe
Cauzele excluderii?
Cauzele excluderii
• Ineficienţa sistemului (sistemelor) în a răspunde
necesităţilor copiilor și familiilor lor
Sistemul, • Lipsa serviciilor de educație incluzivă și conexe, bazate
sistemele pe comunitate
• Lipsa modelelor, practicilor de incluziune
• Insuficiența serviciilor de sprijin familial

• Competențe parentale reduse, insuficiente


Familia
• Grad înalt de vulnerabilitate a familiilor

• Probleme în dezvoltarea copilului


Copilul • Demotivare și eșec școlar
• Abandon
De ce educație incluzivă?
De ce Educație incluzivă?
Răspuns la fenomenele excluderii, marginalizării și segregării

Drepturi Politici Procese


Toți copiii au dreptul Angajamente, voință Proces educațional
la educație și declarații politice centrat pe copil,
individualizat

Educație în medii Documente Structuri, organe și


comune aprobate, obligatorii servicii de suport

Responsabilitate Schimbare și
Educație de calitate
publică adaptare continuă
Evoluția retoricii / semanticii

Invalid Copil cu cerințe


Handicapat educaționale
Needucabil speciale

Educația cerințelor
Educație speciale
corecțională
Educație incluzivă
Clarificări conceptuale
Abordarea tradițională Abordarea incluzivă

Toţi elevii sunt consideraţi la fel de


Prioritatea o constituie elevii „buni“
importanţi

Cei mai buni profesori sunt cei care ii


Cei mai buni profesori sunt cei care au
ajuta pe toţi elevii sa înregistreze
rezultate bune cu cei mai buni elevi
progrese
Instituțiile sunt evaluate /apreciate
Instituțiile sunt evaluate/apreciate
după rezultatele obţinute de cei mai
după progresul înregistrat de toţi elevii
buni elevi
Părinții sunt doar informați, de regulă
Părinții sunt implicați direct în procesul
public, despre problemele și insuccesele
de educație
copilului
Educația este, în general, problema
Educația este problema tuturor
școlii
Educația incluzivă
• Proces educațional care răspunde diversității
copiilor și cerințelor individuale de dezvoltare și
oferă oportunități şi şanse egale de a beneficia de
Este: drepturile fundamentale ale omului la dezvoltare
şi educaţie de calitate în medii comune de
învăţare (Codul Educației)

• Schimbarea şi adaptarea continuă a sistemului


Prevede: educaţional pentru a răspunde diversităţii
copiilor şi nevoilor ce decurg din aceasta

• Schimbarea atitudinilor şi mentalităţilor


Reclamă: de excludere şi segregare
Abordări/concepte internaționale

Banca Mondială
Școala EI se bazează Principiul CES implică
prietenoasă pe dreptul fundamental al alocarea de
copilului tuturor școlii incluzive resurse
creează un copiilor la o este că toți suplimentare
mediu sigur, educație de copiii trebuie să pentru a veni în
învețe sprijinul
sănătos și calitate. EI
împreună. EI educaţiei,
protector de vizează
trebuie privită atunci când
învățare, se adaptarea, elevii au
bazează pe completarea ca parte
intrinsecă a anumite
respectarea și flexibilizarea dificultăţi de
drepturilor, învățământulu misiunii,
acces la
dă prioritate i pentru filozofiei,
curriculum-ul
celor mai anumite valorilor, general
dezavantajați categorii de practicilor şi
copii culturii şcolii.
Ilustrarea diferențelor dintre integrare
și incluziune
Legislație și politici
internaționale privind dreptul la
educație și educația incluzivă
Conform Anexei 1

Documente ONU Declarații Politici europene

• Declarația • Foruri mondiale în • Oportunități egale


Universală a domeniul educației în educație, 2003
drepturilor Omului, • Jomtien, 1990 • Viziunea tinerilor în
1948 domeniul EI, 2007
• Convenția – • Salamanca, 1994 • Europa 2020, 2009
drepturile copilului,
1989
• Copenhaga, 1995 • Suport pentru copiii
cu CES, 2013
• Convenția – • Dakar, 2000
drepturile • Protectia femeilor și
• Conf.intern. Calea fetelor cu
persoanelor cu
dizabilități, 2006 spre viitor, 2008 dizabilități, 2012
• Incluziunea totala a
• Coreea, 2015 copiilor/tinerilor cu
dizabilitati, 2013
Legislația națională în domeniul
dezvoltării și promovării
educației incluzive
Politici
Ratificare

Convenții ONU:

1993 Cu privire la drepturile copilului

2010 Privind drepturile persoanelor cu


dizabilități
Politici, legislație
Aprobare
Anexa 2
 Constituția  Programul de dezvoltare a
 Legea privind drepturile copilului educației incluzive în Republica
Moldova pentru anii 2011-2020
 Codul Educației
 Strategia ”Educația -2020”
 Strategia ”Educație pentru Toți”
 Planul de acțiuni pentru
 Strategia şi Planul Naţional de implementarea programului EI
reformă a sistemului rezidenţial
de îngrijire a copilului  Standardele de calitate pentru
instituțiile de învățământ primar
 Strategia de incluziune socială a și secundar din perspectiva școlii
persoanelor cu dizabilități, 2010- prietenoase copilului
2013

Acte normative și metodologice în domeniul EI (Anexa 3)


Dimensiuni și indicatori ai
incluziunii
Indexul incluziunii școlare

Culturi

 Concepții Politici Școala


 Atitudini
incluzivă
 Tradiții,
 Strategii și
obiceiuri
planuri de Practici
dezvoltare
instituțională, cu
ieșire spre
comunitate  Transferul
operațional al
politicilor
Aplicația Indexului
Demararea
evaluării în baza
Indexului

Evaluarea
Colectarea
rezultatelor
informațiilor
înregistrate

Elaborarea
Identificarea și
Planului de
implementarea
dezvoltare a
priorităților
incluziunii
Educaţia incluzivă este informaţie, gîndire,
acţiune şi atitudine în acelaşi timp

Fiecare pas în acest demers


contează şi ne apropie de o lume
mai deschisă şi mai tolerantă, de o
lume mai INCLUZIVĂ
Întrebări, opinii,
comentarii