Sunteți pe pagina 1din 42

CULTURA

COMUNICĂRII
NONVERBALE A
CADRULUI
DIDACTIC
Conţinuturile sunt
transmise prin
mimică, gesturi,
ţinută (înfăţişare),
mişcări ale cadrului
didactic.
Exercițiu:
 Aranjați-vă ,,spate la spate” și
discutați un subiect doar cu
ajutorul cuvintelor fără nici un
sprijin al corpului.
CITIŢI EXPRESIV!
 fragmente din:
 Balada Mioriţa
 Luceafărul

 (la dorinţă)
CIRCUITUL CONŢINUTURILOR COMUNICATIVE
ÎN TRIUNGHIUL PEDAGOGIC
(Ezechil Liliana, Sadovei Larisa)

Conţinuturi
didactice

Conţinuturi
Profesor afective şi Elev
atitudinale
PONDEREA FORMELOR
COMUNICĂRII ÎN TRANSMITEREA
UNUI CONŢINUT AFECTIV-ATITIDINAL:

• 7% - comunicare verbală
(CV);
• 38 % - pe cale vocală (CPV);
• 55% - prin limbajul corpului
(CNV)
Ştiaţi că...?
 mirosul florii de cactus
american poate fi simtit
chiar şi la o departare de 1
km? Aceasta este cea mai
puternic mirositoare
planta cunoscuta.
 cel mai mic cactus
descoperit pana acum
masoara aproximativ 1
centimetru in diametru?
 Michael Jackson
a fost prima
persoană din
industria
divertismentului
care a câştigat mai
mult de 100 de
milioane de dolari
într-un singur an?
 A. Einstein -
fizician de exceptie,
cunoscut pentru
crearea si
dezvoltarea teoriei
relativitatii.
 Laureat al premiului

Nobel pentru fizica


in anul 1921.
Luminiţa Iacob:

•CNV şi CPV sunt


decodificate de
receptor de 4,5 ori mai
repede decît CV.
Funcţii (6)
 a) Accentuarea:
 pentru a sublinia o anumită parte a unui mesaj
verbal. Exemplu: mulţumirea traită ca profesor de răspunsul
elevului sau a bate cu pumnul în masă pentru a manifesta
angajamentul faţă de declaraţia făcută (yes, baterea
palmelor/pumnilor cu colegul) etc.
 b) Completarea:
 pentru a întări tonul general sau atitudinea
comunicată de mesajul verbal (putem zâmbi când
spunem o glumă).
 c) Contrazicerea: facem cu ochiul când spunem o
minciună.

 d) Reglarea: pentru a controla sau indica dorinţa


unei persoane de a controla mesajele verbale
(ridicăm mâna atunci când vrem să spunem ceva).

 e) Repetarea: mişcăm capul sau mâna pentru a repeta


mesajul verbal „Hai să mergem!”.

 f) Înlocuirea: dăm din cap pentru a nega sau


aproba.
CONCLUZIE
 CNV: (verbele ce reprezintă funcţiile)

 mesajul verbal
 şi
 exprimă predominant
 atitudinea persoanei.
REŢINEM:
Conţinuturile NV
sunt transmise prin
mimică, gesturi,
ţinută, mişcări ale
cadrului didactic.
Mimica
 se referă la toate fenomenele

înregistrate pe faţă, fiind accentuate


de părţile mobile ale acesteia:
FRUNTE, OCHI, SPRÂNCENE,
BUZE.
 Exprimă sentimente, emoţii,

ATITUDINEA !
Alcătuiţi expresii specifice contextului
şcolar şi imitaţi sentimente şi emoţii ale
cadrului didactic:
1. de furie:
2. bucurie:
3. părere de rău:
4. aprobare:
Completaţi expresiile alcătuite cu
gesturi:
1. de furie:
2. bucurie:
3. părere de rău:
4. aprobare:
Modele de exprimare a
atitudinii:
De modul cum veţi transmite mesajul
atitudinal în rol de cadre didactice, aşa
va fi recepţionat de elevi!
 sau  
Gesturile
 Psihologul american Paul Ekman (Universitatea din
California) şi cercetătorul american Wallace V.
Friesen disting
 5 clase de mişcări non-verbale:
 1. gesturi-emblemă,
 2. gesturi ilustratoare,
 3. gesturi expresorii (emoţionale),
 4.gesturi reglatoare,
 5. gesturi adaptatoare.
ŢINUTA
 Prima
impresie !!!
 Alura unei persoane, felul
cum este îmbrăcată,
transmit indicii intenţionate
sau neintenţionate despre
gen, vârstă, categorie
socială.
CONCLUZIE:
 Tinuta TREBUIE să fie DECENTĂ !!!
 indicatori ai decenţei:
 modelul şi culoarea îmbrăcămintei,
 încălţămintea,
 bijuteria,
 fardul,
 aranjarea parului
 elevului/studentului/cadrului didactic
Proxemica - analiza relaţiilor
spaţiale dintre agenţii
comunicării (emiţător, receptor)
TIP DE SPAŢIU DE LA UNDE SE
PÂNĂ LA PRACTICĂ
Spaţiul intim Până la 0,5m relaţii de intimitate.
Contact fizic excepţii: lifturi, mijloace
de transport în comun
efectiv
aglomerate
Spaţiul 0,5 – 1,2 m persoanele care sunt mai
personal mult decât cunoştinţe sau
1 – 2m colegi
Spaţiul social 1,2 – 3m întâlniri de afaceri
impersonale - discuţii între
2 – 3, 5 m parteneri de afaceri - discuţii
între angajat şi angajator etc.
Spaţiul public 3/3,5 – 5m întâlniri profesor –
student; politicieni; actori;
5 m şi peste figuri publice.
 dispunerea mobilierului în manieră
tradiţională, favorizează expunerea
cadrului didactic şi atitudinea
pasivă a elevilor (activităţi de tip
predare-învăţare, prelegere).
 aranjarea mobilierului pe
semicerc sau oval
favorizează şi încurajează
interacţiunile permanente
şi activismul elevilor
Aplicaţii în a limbajului nonverbal:
 POZITIV NEGATIV

 zâmbet  gura închisă,


 expresie a feţei acoperită cu mâna
binevoitoare  expresie de îngrijorare
 contact vizual moderat  privire evazivă
 braţele susţin ceea ce  braţele defensive
se spune  distanţă excesiv de
 distanţă potrivită mare
 atitudine deschisă şi  indiferentă
cooperantă
Aplicaţii!
Raspundeţi şi imitaţi:
1. Un elev nu şi-a pregătitit tema de casă.
2. Copiii nu sunt atenţi în timpul lecţiei.
3. Faceţi o observaţie că v-a deranjat un sunet
al telefonului mobil.
4. Un copil a întîrziat.
Criterii de evaluare a CNV

1. Expresii faciale
2. Gesturi corporale
3. Ţinuta
4. Distanţe zonale
Teme de seminar:
 Tănără profesoară cu dichis în ombilic (Făclia. 2
octombrie, 2010, p.14)- discuţie
 De alcătuit o istorioară/eseu, utilizînd expresii
specifice clasificării gesturilor (L.Iacob în
Psihopedagogie,C. Cucoş, p. 228 - 229.
 De elaborat cate 5 argumente PRO Si CONTRA
pentru uniforma școlară și de organizat o
microdezbatere la seminar.
 Birkenbihl Vera, Antrenamentul comunicării sau
arta de a ne înțelege. De rezolvat ex.18, Contactul
vizual, p.239.