Sunteți pe pagina 1din 5

Tema nr.

16_Studiul funcţiilor cu ajutorul derivatelor


Determinarea intervalelor de monotonie şi a punctelor de extrem
1. Determinarea intervalelor de monotonie

Fie I un interval şi 𝑓: 𝐼 → 𝑅 o funcţie derivabilă.


Dacă 𝑓 ′ (𝑥) ≥ 0, ∀𝑥 ∈ 𝐼, atunci f este crescătoare pe I
Dacă 𝑓 ′ (𝑥) ≤ 0, ∀𝑥 ∈ 𝐼, atunci f este descrescătoare pe I.
2. Determinarea punctelor de extrem

Fie f : 𝐴 → 𝑅, 𝐴 ⊆ 𝑅, 𝑥0 ∈ 𝐴 punct de acumulare.


Dacă la stânga lui 𝑥0 derivata 𝑓 ′ este negativă, iar la dreapta lui 𝑥𝑜 derivata 𝑓 ′ este pozitivă,
atunci 𝑥0 este punct de minim al funcţiei f
Dacă la stânga lui 𝑥0 derivata 𝑓 ′ este pozitivă, iar la dreapta lui 𝑥0 derivata 𝑓 ′ este negativă,
atunci 𝑥0 este punct de maxim al funcţiei f.
Determinarea intervalelor de convexitate (concavitate) şi a punctelor de inflexiune
1. Determinarea intervalelor de convexitate (concavitate)

Fie 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑅, 𝑎 < 𝑏, 𝑓: [𝑎; 𝑏] → 𝑅 o funcţie de două ori derivabilă.


Dacă𝑓 ′′ (𝑥) ≥ 0, ∀𝑥 ∈ (𝑎; 𝑏) atunci funcţia f este convexă pe [𝑎; 𝑏]
Dacă 𝑓 ′′ (𝑥) ≤ 0, ∀𝑥 ∈ (𝑎; 𝑏) atunci funcţia f este concavă pe [𝑎; 𝑏].
2. Determinarea punctelor de inflexiune

Fie I un interval, 𝑥0 un punct din interiorul intervalului I şi 𝑓: 𝐼 → 𝑅 o funcţie de două ori derivabilă
într-o vecinătate V a lui 𝑥0 . Dacă: există două puncte 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑉 astfel încât 𝑥0 ∈ (𝑎; 𝑏); 𝑓 ′′ (𝑥0 ) = 0;
𝑓 ′′ (𝑥) < 0, ∀𝑥 ∈ (𝑎; 𝑥0 ) şi 𝑓 ′′ (𝑥) > 0, ∀𝑥 ∈ (𝑥0 ; 𝑏) sau
𝑓 ′′ (𝑥) > 0, ∀𝑥 ∈ (𝑎; 𝑥0 ) şi 𝑓 ′′ (𝑥) < 0, ∀𝑥 ∈ (𝑥0 ; 𝑏),
atunci 𝑥0 este punct de inflexiune al funcţiei f.

Reprezentarea grafică a funcţiilor – se parcurg etapele:


1. Determinarea domeniului maxim de definiție(daca este cazul)
2. Se determina limitele funcției in capetele domeniului de definiție si asimptotele la graficul funcției
3. Se determina intersecțiile graficului funcției cu axele de coordonate
4. Se stabilesc intervalele de monotonie si punctele de extrem
5. Se stabilesc intervalele de convexitate si concavitate si punctele de inflexiune
6. Se întocmește tabelul de variație al funcției
7. Se reprezintă graficul funcției in xOy.
Exerciții propuse
1. Fie 𝑓: ℝ → ℝ, 𝑓(𝑥) = 𝑥 3 − 3𝑥 2 + 1.
a) determinați punctele de extreme local ale funcției.
b) sa se scrie ecuația tangentei la graficul funcției 𝑓 in punctual de abscisa 𝑥 = 1.
2. Fie 𝑓: ℝ → ℝ, 𝑓(𝑥) = 𝑥 3 − 3𝑥 + 2.
𝑓(𝑥)
a) calculați lim𝑥→1 (𝑥−1)2

b) determinați punctele de extreme ale funcției 𝑓


c) Sa se determine intervalele de monotonie ale funcției 𝑓
1
3. Fie funcția 𝑓: ℝ∗ → ℝ, 𝑓(𝑥) = 𝑥 + .
𝑥

a) Sa se determine asimptotele funcției 𝑓


b) Sa se determine punctele de extreme local ale funcției 𝑓
c) Sa se scrie ecuația tangentei la graficul funcției 𝑓 in punctual de abscisa x=1.
4. Sa se studieze monotonia funcțiilor 𝑓: 𝐷 → ℝ.
a) 𝑓(𝑥) = 3𝑥 3 − 4𝑥 2

4𝑥−3
b) 𝑓(𝑥) =
𝑥 2 +1

𝑥2
c) 𝑓(𝑥) =
𝑥+1

d) 𝑓(𝑥) = (𝑥 − 1)𝑒 𝑥
3
e) 𝑓(𝑥) = √𝑥 3 − 3𝑥 2 .

𝑥 2 +3
5. Fie 𝑓: ℝ \{−1} → ℝ, 𝑓(𝑥) = .
𝑥+1

a) Sa se determine asimptotele graficului funcției 𝑓.


b) Sa se calculeze derivata funcției 𝑓.
c) Sa se determine intervalele de monotonie ale funcției 𝑓.
𝑥 2 +𝑥+1
6. Fie 𝑓: ℝ \{−1} → ℝ, 𝑓(𝑥) = .
𝑥+1

a) Sa se determine ecuația asimptotei oblice către ∞.


b) Calculați 𝑓 ′ (𝑥).
c) Sa se determine punctele de extrem ale funcției.
𝑥 2 +1
7. Fie 𝑓: ℝ → ℝ, 𝑓(𝑥) = .
𝑥 2 +𝑥+1

a) Sa se determine asimptotele graficului funcției 𝑓.


b) Sa se determine punctele de extrem local ale funcției 𝑓.
2
c) Sa se arate ca 3 ≤ 𝑓(𝑥) ≤ 2, (∀)𝑥 ∈ ℝ.
8. Sa se găsească punctele de extrem si natura lor pentru funcțiile 𝑓: 𝐷 → ℝ:
a) 𝑓(𝑥) = 2𝑥 3 − 6𝑥 2 − 18𝑥 + 7

𝑥 2 −2𝑥+2
b) 𝑓(𝑥) =
𝑥−1

c) 𝑓(𝑥) = 𝑥 − 2𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝑥

d) 𝑓(𝑥) = −𝑥 3 + 3𝑥
ln 𝑥
e) 𝑓(𝑥) =
𝑥

2
f) 𝑓(𝑥) = 𝑥𝑒 𝑥−𝑥

9. Studiați monotonia funcțiilor:


a) 𝑓: ℝ → ℝ, 𝑓(𝑥) = 𝑥 2 (1 − 𝑥)

𝑥+3
b) 𝑓: ℝ\{±2} → ℝ, 𝑓(𝑥) =
𝑥 2 −4

c) 𝑓: ℝ → ℝ, 𝑓(𝑥) = 𝑥 3 𝑒 𝑥

1+ln 𝑥
d) 𝑓: (0; ∞) → ℝ, 𝑓(𝑥) =
𝑥

e) 𝑓: ℝ → ℝ, 𝑓(𝑥) = ln(1 + √1 + 𝑥 2 )

f) 𝑓: ℝ → ℝ, 𝑓(𝑥) = 𝑥 − sin 𝑥 .

10. Determinați imaginea funcțiilor 𝑓: ℝ → ℝ :


𝑥 2 +3𝑥+1
a) 𝑓(𝑥) = ;
𝑥 2 +𝑥+1

4𝑒 𝑥 −2+𝑒 −𝑥
b) 𝑓(𝑥) =
4𝑒 𝑥 +3+𝑒 −𝑥
11. Sa se arate ca:
𝑥
a) ln 𝑥 < , 𝑥 ∈ (0; ∞)\{𝑒}
𝑒

2𝑥
b) ln(𝑥 + 1) > , 𝑥 ∈ (0; ∞)
𝑥+2

𝑥
c) < 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝑥, 𝑥 ∈ (0; ∞)
1+𝑥 2

d) 𝑥 ≥ ln 𝑥 2 , 𝑥 ∈ (0; ∞)

e) 𝑥 cos 𝑥 < sin 𝑥 , 𝑥 ∈ (0; 𝜋)

𝑥2
f) 𝑒𝑥 ≥ 1 + 𝑥 + , 𝑥 ∈ (0; ∞)
2

12. Sa se determine intervalele de convexitate si concavitate pentru:


a) 𝑓: ℝ → ℝ, 𝑓(𝑥) = 𝑥 4 − 2𝑥 3 + 7𝑥 + 11

b) 𝑓: ℝ → ℝ, 𝑓(𝑥) = (1 + 𝑥 2 )𝑒 −𝑥

c) 𝑓: (0; ∞) → ℝ, 𝑓(𝑥) = 𝑥 2 ln 𝑥
1
d) 𝑓: ℝ\{2} → ℝ, 𝑓(𝑥) =
𝑥−2

e) 𝑓: ℝ → ℝ, 𝑓(𝑥) = 1 − cos 𝑥

13. Sa se determine punctele de inflexiune pentru:


𝑥2
a) 𝑓: ℝ\{1} → ℝ, 𝑓(𝑥)
𝑥−1

b) 𝑓: ℝ → ℝ, 𝑓(𝑥) = ln(2𝑥 2 + 2𝑥 + 1)
3
c) 𝑓: ℝ → ℝ, 𝑓(𝑥) = √𝑥

d) 𝑓: ℝ → ℝ, 𝑓(𝑥) = (𝑥 + 1)4

14. Fie 𝑓: ℝ → ℝ, 𝑓(𝑥) = 𝑥 3 − 3𝑥 + 2.


a) Sa se determine punctele de extrem ale funcțieif
b) Sa se determine intervalele de convexitate/concavitate ale funcției 𝑓
2𝑥+1
15. Fie 𝑓: ℝ\{1} → ℝ, 𝑓(𝑥) = .
𝑥−1

a) Sa se determine intervalele de monotonie ale lui 𝑓.


b) Sa se determine intervalele convexitate/concavitate ale funcției 𝑓.
𝑥2
16. Fie 𝑓: (0; ∞) → ℝ, 𝑓(𝑥) = − ln 𝑥 .
2

a) Sa se determine punctele de extrem ale funcției.


b) Sa se verifice ca 𝑓 este convexa.
17. Fie 𝑓: (0; ∞) → ℝ, 𝑓(𝑥) = ln 𝑥 − 𝑥 2 − 𝑥 .
a) Sa se determine punctele de extrem ale funcției.
b) Sa se verifice ca 𝑓 este concava.
1
18. Fie 𝑓: (0; ∞) → ℝ, 𝑓(𝑥) = ln 𝑥 − .
𝑥

a) Sa se arate ca 𝑓 este strict crescatoare pe ℝ.


b) Sa se arate ca 𝑓 este concava.

4
19. Sa se reprezinte grafic funcțiile 𝑓: 𝐷 → ℝ:
a) 𝑓(𝑥) = 𝑥 3 − 𝑥 2 ;

b) 𝑓(𝑥) = 4𝑥 3 − 3𝑥 + 1;

c) 𝑓(𝑥) = 𝑥 3 (𝑥 − 1);

d) 𝑓(𝑥) = 𝑥 4 − 4𝑥 3 + 4𝑥 2 .

20. Sa se reprezinte grafic funcțiile 𝑓: 𝐷 → ℝ:


𝑥 2 +2
a) 𝑓(𝑥) =
2𝑥

𝑥3
b) 𝑓(𝑥) =
1−𝑥 2

1
c) 𝑓(𝑥) =
1−𝑥 2

1
d) 𝑓(𝑥) =
𝑥 2 −4𝑥+3

𝑥+1
e) 𝑓(𝑥) =
𝑥−1

S-ar putea să vă placă și