Sunteți pe pagina 1din 21

SUBIECTE POSIBILE

1.Ce este managementul de mediu?

Managementul care face responsabila utilizarea resurselor naturale, economice si umane


pe caile care protejeaza si dezvolta mediul.

2. Definiti si explicati conceptul de dezvoltare durabila/ sustenabila.

Dezvoltarea durabila este acea dezvoltare care corespunde necesitatilor prezentului, fara
a compromite posibilitatile generatiilor viitoare de a le satisface pe ale lor.

3. Ce reprezinta “Agenda 21”?

“Agenda 21” este un document strategic sintetizand principalele obiective in diverse


domenii ce trebuie realizate in scopul tranzitiei spre o dezvoltare durabila.

4. Prezentati si explicati succint cadrul institutional in domeniul protectiei mediului


din Romania.

Este utila o scurta prezentare a institutiilor celor mai importante implicate in protectia
mediului in Romania. Marea majoritate a acestor institutii s-au creat dupa 1989. Pentru
prima oara s-a format un departament al mediului in decembrie 1989 dupa crearea
Ministerului Apelor, Padurilor si Mediului Inconjurator (MAPMI) prin reunirea
Ministerului Silviculturii, Consiliului National al Apelor si crearea unui nou
departament, cel al mediului inconjurator. Ulterior ministerul s-a numit Ministerul
Mediului in perioada iunie 1990 noiembrie 1992 si Ministerul Apelor, Padurilor si
Protectiei Mediului (MAPPM) incepand cu noiembrie 1992. Concomitent s-au dezvoltat
si o serie de organisme in teritoriu sau la nivelul altor institutii care sa reflecte
corespunzator noua activitate. In cele ce urmeaza vom prezenta cateva din ele.

5. Ce este EMAS si care este obiectivul acestuia.

EMAS este o schema voluntara de management de mediu, bazata pe armonizarea liniilor


si principiilor specifice Uniunii Europene. Obiectivul schemei este de a promova
dezvoltarea continua a performantei de mediu a activitatilor industriale prin:

1. Stabilirea si implementarea politicilor ecologice, programelor si sistemelor


manageriale de catre companii,în legătură cu platformele lor industriale.
2. Evaluarea obiectiva, sistematica si periodica a performantelor acestor elemente.

3.Furnizarea informatiilor legate de performanta ecologica publicului larg.

6. Ce este ISO 14001 si care este obiectivul acestuia.

ISO 14001 a fost finalizat in septembrie 1996 si este acum implementat de companii
pretutindeni in lume. El specifica cerintele pentru un sistem de management al mediului,
pentru a permite unei organizatii se formuleze o politica si obiective tinand cont de
cerintele legislative si informatia despre impacturile semnificative de mediu.El se aplica
tuturor aspectelor de mediu pe care organizatia le poate controla si peste care pote fi de
asteptat ca el sa aiba influenta. Nu face el singur declaratia specifica criteriului de
performanta de mediu. Acest standard international este aplicabil oricarei organizatii
care este dornica sa : 1. Să implementeze,întreţină si imbunatateasca un EMS. 2. Sa se
asigure de conformarea sa cu politica de mediu declarata. 3. Sa demonstreze o asemenea
conformare celorlalti. 4. Sa caute certificarea/inregistrarea EMS-ului sau de catre o
organizatie externa. 5. Sa faca o auto-declaratie de conformare cu acest standard din
proprie determinare.

7. Definiti sintetic un sistem de management de mediu (SMM) si prezentati


principalele sale etape.

Un sistem de management de mediu este constituit dintr-o serie de actiuni concrete prin
care se propune atingerea unui scop: protectia mediului în care întreprinderea îsi
desfãsoarã activitatea. Prin aplicarea SMM, întreprinderea îsi desfãsoarã activitatea în
asa fel încât sã nu deranjeze oamenii si mediul. Etapele SMM:

• Analiza initialã a impactelor de mediu asociate cu activitatea întreprinderii si o


ierarhizare a acestora

• Planificarea sistemului

• Programul de actiuni pentru atingerea scopurilor propuse

• Formarea si sensibilizarea întregului personal

• Realizarea sistemului

• Inventarierea legislatiei din domeniu


• Controlul sistemului din cadrul întreprinderii

• Audit intern si extern

• Comunicare internã si externã

8. Prezentati aspectele manageriale asociate abordarii problemelor de mediu.

Aspectele manageriale in abordarea problemeleor de mediu sunt prezentate :

1.identificare necesitati/obiective

2. definirea problemelor

3. determinarea modalitatilor de actiune corespunzatoare

4. elaborarea planului de actiune

5.implementare

6.evaluare si actiune corectiva

7. directii viitoare

9. Prezentati si explicati strategiile organizatiilor asociate protectiei mediului.

10. Explicati traiectoriile asociate strategiilor organizatiilor privind protectia


mediului.

Liderii care se culcă pe lauri devin Conformişti sau în cele mai grave cazuri când greşesc
devin Leneşi sau chiar Pedepsiţi; Conformiştii care se opresc din cursă devin Leneşi iar
când se abat de la normele de protecţia mediului pot deveni chiar Pedepsiţi; iar Leneşii
care poluează sunt Pedepsiţi. Este însă şi un circuit invers, uneori Conformiştii au
iniţiativă în ceea ce priveşte unele aspecte legate de protecţia mediului şi ajung în zona
Liderilor. Acest lucru aduce publicitate favorabilă şi o reducere a costurilor. Asemenea
firme nu trebuie să cheltuiască tot atât cât Liderii , dar obţin beneficii datorate naturii
concentrate a activităţii lor ecologice. Chiar şi Pedepsiţii şi Leneşii pot investi în proiecte
de protecţia mediului şi ajung Lideri. Aceste aspecte sunt ideale iar realitatea le
contrazice. Trecerea de la o postură la alta se face treaptă cu treaptă, firmele nu acceptă
ideea unor cheltuieli foarte mari pentru problemele de protecţia mediului.
11. Prezentati succint si explicati principalele motive asociate deciziei de
implementare a unui sistem de management de mediu (SMM).

1.Motive economice

Prin rationalizarea si economisirea materiilor prime, a apei si a energiei si prin reciclare


se pot reduce costurile si se pot identifica alte posibilitãti de economisire. Reducerea
volumului si gradului de toxicitate a deseurilor, apelor reziduale si a emisiilor de gaze nu
numai cã ajutã mediul, dar mai reduce numãrul amenzilor si costurile asociate (curãtire
si neutralizarea deseurilor).

2. Relatia cu autoritãtile

Într-un viitor apropiat statul va recompensa voluntariatul în protectia mediului si va


oferi avantaje administrative întreprinderilor active în acest sens. Un SMM va ajuta la
acordarea de împrumuturi sau va usura accesul la resurse. SMM va permite sã se
pregãteasca din timp pentru schimbãrile economice si administrative din viitor si sa ajute
la conformarea regulamentelor.

3. În pas cu viitorul

Cu timpul tot mai multe institutii si întreprinderi mari vor cere de la furnizorii lor sã-si
demonstreze metodele cu care protejeazã mediul înconjurãtor.Pentru a rãmâne
competitivi trebuie ca organizatiile sa se conformeze acestor reguli.

4. Segmente noi de piatã

Numãrul consumatorilor eco-constienti este în continuã crestere. Segmentul "verde" al


pietii devine din ce în ce mai mare.

5. Valoarea pe piatã a întreprinderii

În caz de fuziune, achizitionare sau vânzare un sistem de management de mediu (SMM)


functional creste valoare întreprinderii. În plus, valoarea întreprinderii depinde si de
imaginea de întreprindere eco-constientã.

6. Modernizarea managementului

Un sistem de management de mediu, la fel ca si celelalte sisteme de management va


permite controlul cu eficacitate datele importante si actuale ale întreprinderii; cu ajutorul
acestora se pot strânge toate documentele necesare pentru o comunicare bunã cu diferiti
actori (colegi, parteneri de lucru).

7. Calitatea serviciilor si produselor

Managementul si protectia mediului sunt factori importanti pentru managementul


calitãtii. Ele se completeazã si devin tot mai mult o parte integrantã a cerintelor impuse
de clienti.

8. Inovatia

Mãsurile luate de întreprindere, initiativele care vin sã îmbunãtãteascã efectul de mediu


rezultã în reactii, într-un comportament nou.

9. Lumea institutiilor financiare si a societãtilor de asigurare

Un SMM ajutã la obtinerea unor servicii bancare si de asigurare mai bune. În caz de
accident de mediu, o întreprindere care poate sã dovedeascã cã a avut o politicã de
prevenirea a accidentelor de acest fel, va fi evaluatã mai avantajos.

10. Motivarea angajatilor

Un SMM bazat pe participarea angajatilor are un efect stimulativ si pozitiv asupra


muncitorilor, care se identificã mult mai usor cu un angajator care este bine cunoscut
pentru metodele sale eco-constiente.

11. Sãnãtatea Dvs. si sãnãtatea publicã

Însusirea unei atitudini responsabile fatã de produsele si procesele de productie


periculoase/nocive permite îmbunãtãtirea conditiilor de muncã in întreprindere si a
mediului înconjurãtor.

12. Prezentati schematic structura generala a unui SMM si explicati-o pornind de


la (a)abordarea procesuala, (b)elementele cadru cerute de ISO 14001, si
(c)principiul lui Deming.

13. Explicati conceptul de « politica de mediu » a unei organizatii si prezentati


principiile care trebuie incluse in aceasta pentru a corespunde cu cerintele ISO
14001.
Politica de mediu reprezinta declararea de catre organizatie a intentiilor si principiilor
sale referitoare la performantele globale de mediu, care furnizeaza cadrul de actiune si
stabilire a obiectivelor generale si specific de mediu ale acesteia.

Pentru realizarea politicii de mediu trebuie sa se tina seama de urmatoarele aspecte:

o Este necesara includerea angajamentelor obligatorii( privind imbinatatirea continua,


prevenirea poluarii, respectarea reglementarilor de mediu.)pe langa acestea mai pot fi
introduse si urmatoarele angajamente specifice: reducerea consumului de materii prime
si energie, reciclarea si reutilizarea de materiale, stabilirea unor proceduri de evaluare a
performantelor de mediu.

o Coordonarea cu alte politici organizationale (calitate, igiena, securitatea muncii)

o Conditii locale sau regionale specifice

o Cerintele partilor interesate si comunicarea cu acestea

o Conformarea cu legile, reglementarile de mediu sau alte criterii relevante la care


organizatia a subscris.

o Cunoasterea aspectelor de mediu semnificative ale organizatiei

14. Explicati conceptul de « integrare a SMM » in managementul unei organizatii.

Conceptul de integrare presupune în esenţă în integrarea practicilor şi tehnicilor


specifice managementului mediului care sunt gestionate de Sistemului de management
de mediu, la nivelul managementului general .

Integrarea Sistemului de management de mediu la nivelul managementului general


presupune integrarea sarcinilor de mediu la nivelul managerilor de pe toate nivelele
ierarhice, ţinând cont de gradul de complexitate al aplicaţiilor ce sunt necesare a fi
integrate.

15. Prezentati si descrieti etapa structurala a SMM, care nu este ceruta de ISO
14001, dar care conditioneaza calitativ proiectarea, implementarea si functionarea
acestui sistem.
16. Ce sunt obiectivele de mediu asociate unui SMM?

Obiectivele de mediu reprezinta telurile generale si nivelul de performanta privind


mediul pe care organizatia si le-a propus in cadrul politicii sale de mediu.

17. Definiti si explicati principiul lui Deming.

Principiul de bază căruia I se subordonează cerinţele standardului ISO 14001 este


principiul Deming, prin care se asigură îmbunătăţirea continuă a sistemului.

19. Explicati si exemplificati cum certificarea cu ISO 14001 determina


imbunatatirea imaginii unei organizatii in mediul de afaceri.

Certificarea ISO 14001 aduce o serie de beneficii importante pentru organizatii, cum ar
fi:

● reducerea costurilor de gestionare a deseurilor

● economii ale consumului de energie si de materiale

● imbunatatirea imaginii organizatiei in fata stakeholderilor acestora

● facilitarea accesului la achizitii publice si finantari.

20. Prezentati si explicati principalul obiectiv al elaborarii de catre ISO a


standardului numarul 14001.

21. 21. Concepeti simulativ un sintetic studiu de caz pe problematica


managementului de mediu pentru o organizatie fictiva din aria dvs. de specializare.
Se va urmari (in principal): (a) AIM [la nivelul careia sa aplicati metoda AMDEC/
sau alta metoda de evaluare a impactului asupra mediului - minim pentru 2
activitati]; (b) elaborarea a minim 2 obiective de mediu (generale si specifice); (c)
elaborarea unui PMM care sa prezinte concret activitatile propuse in vederea
atingerii obiectivelor anterior propuse.

22. Explicati ce este un program de management de mediu (PMM) de la nivelul


unui SMM, si exemplificati pentru o organizatie din aria dumneavoastra de
specialitate – strict doar pentru doua obiective generale de mediu.
In cadrul actiunii de planificare, se recomanda ca organizatia sa elaboreze un program
de management de mediu care sa cuprinda toate obiectivele sale de mediu. Programele
de management de mediu, trebuie sa stabileasca grafice, resurse si responsabilitati pentru
atingerea obiectivelor si tintelor de mediu ale organizatiei.

23. Prezentati si explicati succint: (a) principalele motive ale unei organizatii in a
implementa un SMM, si respective (b) ce anume va favoriza succesul implementarii
unui asemenea sistem de management.

a) Motivarea deciziei de implementare a unui SMM

1.Motive economice -Prin rationalizarea si economisirea materiilor prime, a apei si


a energiei si prin reciclare se pot reduce costurile si se pot identifica alte posibilitãti de
economisire.

1. Relatia cu autoritãtile- Într-un viitor apropiat statul va recompensa voluntariatul în


protectia mediului si va oferi avantaje administrative întreprinderilor active în
acest sens.
2. În pas cu viitorul - Cu timpul tot mai multe institutii si întreprinderi mari vor cere
de la furnizorii lor sã-si demonstreze metodele cu care protejeazã mediul
înconjurãtor.

3. Segmente noi de piatã - Numãrul consumatorilor eco-constienti este în continuã


crestere. Segmentul "verde" al pietii devine din ce în ce mai mare.
4. Valoarea pe piatã a întreprinderii - În caz de fuziune, achizitionare sau vânzare un
sistem de management de mediu (SMM) functional creste valoare întreprinderii.

6. Modernizarea managementului- va permite controlul cu eficacitate a datelor


importante si actuale ale întreprinderii; cu ajutorul acestora se pot strânge toate
documentele necesare pentru o comunicare bunã cu diferiti actori (colegi, parteneri de
lucru).
7.Calitatea serviciilor si produselor - Managementul si protectia mediului sunt factori
importanti pentru managementul calitãtii. Ele se completeazã si devin tot mai mult o
parte integrantã a cerintelor impuse de clienti.

8. Inovatia Mãsurile luate de întreprindere, initiativele care vin sã îmbunãtãteascã


efectul de mediu rezultã în reactii, într-un comportament nou.

9. Lumea institutiilor financiare si a societãtilor de asigurare - Un SMM ajutã la


obtinerea unor servicii bancare si de asigurare mai bune.

10. Motivarea angajatilor- Un SMM bazat pe participarea angajatilor are un efect


stimulativ si pozitiv asupra muncitorilor, care se identificã mult mai usor cu un angajator
care este bine cunoscut pentru metodele sale eco-constiente.

11. Sãnãtatea dvs. si sãnãtatea publicã- Însusirea unei atitudini responsabile fatã de
produsele si procesele de productie periculoase/nocive permite îmbunãtãtirea conditiilor
de muncã in întreprindere si a mediului înconjurãtor.

12. Stil de viatã - Un SMM ajutã la o coabitare mai armonioasã cu mediul.

13. Copii nostri si dezvoltarea durabilã- prezervarea si îmbunãtãtirea calitãtii vietii


pentru generatiile viitoare.

B) ) ce anume va favoriza succesul implementarii unui asemenea sistem de


management

STILUL DE MANAGEMENT

ANGAJAMENTUL TOP MANAGEMENTULUI

PLANURI CREDIBILE

INOVAREA

COMUNICAREA

INTEGRAREA SM

TEHNOLOGIA

COMPLEXITATEA MEDIULUI
RESURSELE DISPONIBILE

MOTIVAŢIE ŞI CONTROL

STRUCTURA ORGANIZAŢIONALA

24. Ipotetic sunteti manager de mediu al organizatiei S.C. “Y” S.A.; aceasta prin
decizia AGA dispune, printre altele, alocarea de resurse (financiare, umane,
logistice etc.) pentru implementarea in perioada imediat urmatoare a doua
obiective de mediu (Ob.m.”z” si Ob.m.”q”), din PMM. Conform cu datele si
informatiile asociate SMM al organizatiei S.C. “Y” S.A., si nu numai, cunoasteti
urmatoarele:

25. Prezentati ce este analiza initiala de mediu (AIM), si explicati obligativitatea


existentei (conf.cu ISO14001) acesteia la nivelul SMM.

Este un instrument folosit la construirea unui SMM conform ISO 14001, Ajută la
stabilirea aspectelor semnificative de mediu . Este un studiu obiectiv care prezintă
situația de mediu a unei anumite organizații, la un moment dat. Este un document pe
baza căruia sa se poată concepe si pune in aplicare programe de mediu.

Nu este un document obligatoriu conform ISO 14001. Nu are o structură impusă. Nu


este : un studiu de impact, un bilanț de mediu, un studiu de risc, o analiză privind
gestiunea deșeurilor.

26. Explicati nevoia investigarii nivelului de constientizare al resursei umane (RU)


asociate implementarii unui SMM.

27. Exemplificati cateva tipuri de instruiri asociate problemelor de mediu care pot
fi asigurate de catre o organizatie.
28. Explicati conceptul de comunicare organizationala asociat implementarii unui
SMM.

Comunicarea ca şi expresie al tuturor metodelor, tehnicilor, canalelor tehnologiilor etc.


de transfer al datelor, informaţiilor şi cunoşintelor de mediu, în literatura de specialitate,
reprezintă unul din factorii cu potenţial de barieră la nivelul implementării şi funcţionării
Sistemului de management de mediu (Tinsley, 2001; Tinsley şi Pillai, 2006).
Implementarea unui Sistem de management de mediu la nivelul unei organizaţii aduce
cu sine schimbarea comportamentului organizaţiei şi a valorilor sale; astfel o posibilă
ineficienţă a procesului de comunicare îmbinată cu o lipsă de cunoştinţe de mediu a
resursei umane, poate avea urmări negative asupra calităţii implementării şi funcţionarii
acestui system.

29. Prezentati tabelar procesul de implementare și asigurare a funcționării SMM


[se vor urmari:

(a)aspectele care vizează direct oamenii; (b)aspectele care vizează sistemul


documentelor; (c)aspectele organizaționale].
30. Prezentati scopul implementarii unui sistem de management de mediu (SMM)
in cadrul unei

organizatii.

Scopul final al introducerii unui SMM este imbunatatirea performantei sale de mediu. In
acest context este necesar sa existe instrumente clare care sa poata verifica performantele
realizate si sa contribuie la corectarea SMM astfel incat sa asigure o imbunatatire
continua a performantelor de mediu.

31. Ce este si ce nu este analiza initiala de mediu (AIM) de la nivelul unui SMM. 32.
Prezentati schematic cum se fundamenteaza programului de management de
mediu.
32. Prezentati schematic cum se fundamenteaza programului de management de
mediu.

Un exemplu privind cuprinsul si procesul de dezvoltare a unui program de management


de mediu se prezinta in continuare:
33. Ce este o procedura de mediu (din cadrul unui SMM) [definire/ tipuri/
exemplificare (ca si logigrama), etc.].

Stabilirea procedurilor depinde în principal de metoda adoptată pentru a răspunde


cerințelor standardului ISO 14001și de relația dintre SMM și alte sisteme de
management.

A1 metoda adoptată:

• Stabilirea unor proceduri care să răspundă direct cerințelor din standard sau

• Stabilirea unor proceduri care să se bazeze pe analiza proceselor.

A2 relația SMM cu alte sisteme de management

- SMM independent, semiintegrat sau integrat

- procedurile pot fi deloc, parțial sai total incluse în procedurile celorlalte sisteme de
management.

Redactarea unei proceduri sub formă de schemă logică

Prezentarea metodologiei REDAC

• R-responsabil

• E-execută

D –decide

• A-autoritate

• C- consilier

Etapele metodologiei:

Etapa I

1. Stabilirea obiectului de activitate și a domeniului de aplicare a procedurii

2. Stabilirea datelor de intrare și a datelor de ieșire


3. Stabilirea tuturor fazelor de trecere de la datele de intrare la datele de ieșire

Etapa II

1. Analiza fiecărei faze și stabilirea categoriei în care se încadrează

a. Este o etapă în realizarea procesului

b. Este o opțiune

c. Necesită un document complementar (instrucțiune, procedură)

2. Elaborarea schemei logice a procedurii folosind următoarele simboluri și abrevieri

a. Un dreptunghi pentru fiecare etapă

b. Un romb cu două ieșiri pentru fiecare opțiune

c. O săgeată pentru fiecare fază care necesită un document complementar

d. EM-expert (specialist competent) de mediu

e. RM- responsabil de mediu

f. RC-reprezentantul conducerii

g. CM- comitet de mediu

h. Pentru fiecare etapă, indiferent dacă necesită sau nu documente complementare, va fi


desemnat un responsabil

i. Pentru fiecare opțiune va fi desemnat un factor de decizie.

3. Etapa III

a. Se stabilesc:

i. R Responsabilul subprocesului considerat

ii. E Executantul activității de care răspunde R. Uneori este posibil să fie tot R
executantul. In acest caz E lipsește.

iii. D Persoana de Decizie în cazul unei opțiuni


iv. A Persoana care are Autoritate asupra gestionării subprocesului. A poate opri sau
modifica desfășurarea subprocesului

v. C Consilier pentru buna derulare a subprocesului( este competent profesional, dar nu


are putere de decizie)

vi. I Persoana care trebuie să fie Informată de către Responsabilul subprocesului, ea este
releul pentru satisfacerea nevoii interne de informare și comunicare.

b. Se determină documentele de intrare și documentele de ieșire care vor deveni probe


obiective ale activităților efectuate și/sau ale rezultatelor obținute

c. Se determină instrucțiunile de lucru și modurile de operare

d. Se numerotează subprocesele și se completează schema logică cu informațiile


necesare unei mai bune înțelegeri a procesului

e. Se elaborează formularele de înregistrare care vor permite utilizatorilor să descrie


activitate din cadrul programului de mediu pe care o desfășoară

f. Se completează procedura cu elementele de identificare, care să respecte modelul


stabilit la nivelul organizației.

Exemplu
34. Care sunt instrumentele ce permit o verificare a performantei de mediu.

Printre instrumentele ce permit o verificare a performantei de mediu amintim


urmatoarele metode si procedee:

♦ evaluarea performantei de mediu ( EPM );

♦ auditul de mediu;

♦ evaluarea ciclului de viata ( ECV );

♦ reviziile de mediu.

35. Ce reprezinta ISO 14031 ?

Standardele ISO 14031 ”Evaluarea performanței de mediu- linii directoare” și


standardul ISO 14032 ”Evaluarea performanței de mediu- studii bazate pe utilizarea lui
ISO 14031” vor oferi elemente și clarificările necesare pentru urmărirea obiectivă a
performanței de mediu a organizației.

ISO14031 reprezinta un standard pentru evalarea performantei de mediu.

36. Explicati caracterul iterativ al SMM.

SĂ ASIGURE ÎMBUNĂTĂŢIREA CONTINUĂ

Sistemul de management de mediu trebuie să fie elaborat, implementat şi operat astfel


încât să permită existenţa unui circuit continuu al datelor/ infirmaţiilor ce prezintă
rezultateleobţinute (feed-back).

37. Care este « codul de guvernare » al SMM si de ce poate fi considerat astfel ?

38. Prezentati sintetic si explicati succint factori organizaţionali care determină


implementarea unui Sistem de management de mediu (SMM).

STILUL DE MANAGEMENT

Organizaţiile, care astăzi actualmente se regăsesc într-un mediu concurenţional deosebit


de instabil ca şi efect al schimbărilor ce se produc de la un interval de timp la altul,
reuşesc să se dezvolte şi totodată să crească nivelul performanţei de mediu; aceste
organizaţii au manageri care ştiu când să distribuie puterea decizională prin abilitarea
subalternilor în diferite activităţi/ probleme de mediu. Se poate considera că suportul
managementului unei organizaţii în problematica de mediu este mult mai important
decât o asumare scrisă în privinţa performanţei de mediu (Tinsley şi Pillai, 2006; Ramus,
2000; Ionescu, 2000).

ANGAJAMENTUL TOP MANAGEMENTULUI

Angajamentul top managementului unei organizaţii, altfel spus dedicarea acestuia, în


problematica managementului de mediu, este evidenţiat în multe lucrări de specialitate,
ca fiind de o deosebită importantă în succesul implementării şi funcţionării unui Sistem
de management de mediu (Kaur, 2011; Tinsley şi Pillai, 2006; Strachan şi colab., 2003;
Daily şi Huang, 2001; Rezaee şi Elam, 2000; Kitazawa şi Sarkis, 2000; Wee şi Quazi,
2005).

PLANURI CREDIBILE

Elaborarea de planuri credibile, în privinţa a diferite acţiuni, a resurselor implicate la


nivelul acestor acţiuni, a procedurilor de mediu elaborate etc., ce sunt corelate cu
implementarea unui Sistem de management de mediu, reprezintă strategia ce asigură
succesul introducerii unui SMM la nivel organizaţional.

INOVAREA

Organizaţiile astăzi sunt nevoite să facă faţă în primul rând cerinţelor consumatorilor sau
altor părţi interesate şi reglementărilor legislative, fapt ce determină rata, scala şi tipul
inovarii la nivelul acestora. Tocmai de aceea dezvoltarea produselor ecologice sau
îmbunătăţirea celor existente, este un proces ce durează foarte mult timp. Pe de altă parte
inovarea, sau inexistenţa acesteia este prezentată ca fiind un factor important la nivelul
implementării unui Sistem de management de mediu (Tinsley şi Pillai, 2006).

COMUNICAREA

Comunicarea ca şi expresie al tuturor metodelor, tehnicilor, canalelor tehnologiilor etc.


de transfer al datelor, informaţiilor şi cunoşintelor de mediu, în literatura de specialitate,
reprezintă unul din factorii cu potenţial de barieră la nivelul implementării şi funcţionării
Sistemului de management de mediu (Tinsley, 2001; Tinsley şi Pillai, 2006

INTEGRAREA SMM
Conceptul de integrare presupune în esenţă în integrarea practicilor şi tehnicilor
specifice managementului mediului care sunt gestionate de Sistemului de management
de mediu, la nivelul managementului general (Lupu şi colab., 2006.

Integrarea Sistemului de management de mediu la nivelul managementului general


presupune integrarea sarcinilor de mediu la nivelul managerilor de pe toate nivelele
ierarhice, ţinând cont de gradul de complexitate al aplicaţiilor ce sunt necesare a fi
integrate (Lupu şi colab., 2006; Teodosiu, 2001, 2005).

Tehnologia

Termenul de tehnologie poate descrie totalitatea utilajelor/ echipamentelor, a


software’urilor, şi a altor sisteme existente la nivelul unei organizaţii pentru a procesa (a)
materii prime şi ale transforma în produse finite – pentru organizaţiile productive, şi/ sau
(b) date, informaţii, cunoştinţe, cu scopul de a le da o alta formă şi un înţeles care să
servească obiectivelor propuse – pentru toate organizaţiile (Tinsley şi Pillai, 2006).

Complexitatea mediului

Organizaţiile interacţionează astăzi între ele într-un mediu extrem de complex care se
schimbă foarte rapid, şi astfel pentru a putea fi eficace trebuie să deţină cunoştinţe
despre clienţi, despre tendinţele pieţei, despre diferitele noi tehnologii ce ar putea fi
utilizate la rezolvarea a diferite probleme, şi să aibă implementate diferite sisteme de
management (de exemplu conform cu ISO 14001/ ISO 9001/ ISO 18001), proiectate şi
implementare astfel încât să fie cât mai flexibile, inteligente, uşor configurabile, şi aşa
mai departe (Herghiligiu şi colab., 2012.a.; Herghiligiu şi colab., 2013).

Resursele disponibile

Implementarea unui Sistem de management de mediu la nivelul unei organizaţii poate fi


îngreunată de lipsa sau necunoaşterea a ce resurse sunt necesare bunei funcţionări a
acestui proces. Resursa financiară şi resursa umană sunt considerate ca fiind cele mai
importante bariere care determină calitatea implementarii şi funcţionării unui Sistem de
management de mediu (Tinsley şi Pillai, 2006)

Motivaţie şi control

Literatura de specialitate prezintă faptul că Sistemul de management de mediu nu poate


fi implementat la nivelul unei organizaţii decât, dacă motivaţia angajaţilor printr-un
sistem de recompensare, şi controlul sunt foarte bine stabilite; astfel se poate asigura
angajamentul tuturor angajaţilor unei organizaţii în procesul de implementara de practici
de mediu (Tinsley şi Pillai, 2006.

Structura organizaţională

Structura organizaţională resprezintă un cadru care permite organizaţiilor să


implementeze şi să urmărească diferitele strategii curente elaborate. Această relaţie este
condiderată ca fiind definitorie pentru ca o organizaţie să îşi atingă cu succes obiectivele
strategice propuse (Tinsley şi Pillai, 2006).

39. Enumerati minim trei metode de cuantificare a impactului de mediu, ce pot fi


utilizate in cadrul etapei de AIM asociata SMM.

1.Metoda indicelui de poluare global

2.Metoda diagramelor de evaluare (metode tip reţea)

3.Metoda matricei simple de interacţiune (matricea lui Leopold)

4.Metoda matricii de evaluare rapidă a impactului asupra mediului (MERI)

40. Prezentati si caracterizati sintetic caracteristicile de baza ale unui SMM


(conf.cu structura SMM).