Sunteți pe pagina 1din 12

Informatică aplicată - Laborator 1 1

Informatică aplicată
Laborator 1

Tematica:
➢ pornirea/oprirea aplicaţiei
➢ administrarea conturilor
➢ lucrul cu tabele

1. Lansaţi ȋn execuţie aplicaţia Oracle Database Express Edition alegând una din
următoarele două modalităţi:

a) Start -> Programs -> Oracle Database sau


11g Express Edition -> Get Started

b) Dublu click pe iconita

Rezultatul este cel din imaginea următoare:

2. Selectați cu mouse-ul opțiunea Application Express

3. Logaţi-vă la serverul Oracle prin intermediul unui cont de utilizator existent, cu drepturi
de administrare. Alegeţi pentru aceasta utilizatorul SYSTEM sau SYS şi parola stabilită la
instalarea serverului.
Informatică aplicată - Laborator 1 2

4. Dacă datele introduse sunt corecte, atunci se va afişa pagina de start:


În caz contrar veţi fi invitaţi să reluaţi introducerea datelor (username şi password).

4. E momentul să creaţi un cont nou pentru a putea gestiona tabelele, vederile etc. pe care le
veţi grupa sub un nou domeniu dedicat evidenţei unei activităţi de gestiune a stocului de
marfă ȋntr-un depozit. Pentru noul cont alegeţi numele depozit18AB(nr de ordine in lista
studentilor), iar ca parolă introduceți aceeaşi parolă ca şi ȋn cazul utilizatorului SYSTEM
(oracle).

Nu uitaţi să acţionaţi butonul Create Workspace.


Acum ar trebui să primiți mesajul de confirmare:

Dați click pe click here to login.


Informatică aplicată - Laborator 1 3

5. Conectați-vă la contul pe care tocmai l-ați creat:

Rezultatul arată ca în figura de mai jos:

Selectați butonul SQL Workshop și navigați spre meniul de gestionare a tabelelor:


Informatică aplicată - Laborator 1 4

6. Selectați butonul Object Browse și navigați spre meniul de gestionare a obiectelor bazei
de date:

Creare tabel
Tabele predefinite

7. Creaţi tabelele catalog şi stocuri având structura de mai jos:

catalog stocuri
cod_prod VARCHAR2 (8) cod_prod VARCHAR2 (8)
denum VARCHAR2 (50) stoc_ini NUMBER(10,0)
um VARCHAR2 (3) intrari NUMBER(10,0)
pret_u NUMBER(10,2) iesiri NUMBER(10,0)
stoc_fin NUMBER(10,0)

Câmpurile cod_prod din structura celor două tabele au rolul de cheie primară. În plus,
acelaşi câmp din structura tabelului stocuri are şi rol de cheie străină ȋn relaţia cu tabelul
catalog.

Paşii parcurşi ȋn procesul de creare a tabelului catalog sunt ilustraţi ȋn figurile de mai jos.
Informatică aplicată - Laborator 1 5

De reţinut faptul că valorile cheii primare nu se completează automat pe baza unei


secvenţe (se alege butonul de opţiune Not populated).

Deoarece tabelul catalog nu conţine o cheie străină, nu se va selecta nimic la pasul


Foreign Keys, ci se va trece la pasul următor (butonul Next).
Informatică aplicată - Laborator 1 6

De asemenea, nu se adaugă constângeri suplimentare (există deja una şi este vorba


despre constrângerea de tip P, adică Primary key) și se va trece la pasul următor
(butonul Next).

În cazul ȋn care s-au definit corect toate elementele cerute privind structura acestui tabel,
se optează pentru finalizarea procesului de creare (butonul Create). În caz contrar, se
poate reveni la paşii anteriori pentru modificări sau completări (butonul <Previous) sau se
poate renunţa la tot ceea ce s-a construit pâna aici (butonul Cancel), urmând ca procesul
de creare a acestui tabel să se reia de la ȋnceput (cea dea doua variantă este
dezavantajoasă).

După confirmarea creării noului tabel (butonul Create) se trece, automat, la o nouă pagină
care oferă toate informaţiile referitoare la acesta, precum şi facilități de modificare, de
lucru cu ȋnregistrări etc (tab-urile Table, Data, ...)
Informatică aplicată - Laborator 1 7

Pentru a crea tabelul stocuri se parcurg aceeaşi paşi ca în cazul tabelului catalog cu
deosebirea că, de acestă dată, la pasul Foreign Keys se va menţiona câmpul cod_prod ca
fiind şi cheie străină ȋn raport cu tabelul catalog. Figura următoare ilustrează acest lucru.

Atenţie! Pentru ca alegerile făcute ȋn această pagină să rămână valabile, trebuie acţionat
butonul Add ȋnainte de a trece la pasul următor.
Informatică aplicată - Laborator 1 8

La acest moment nu există alte constrângeri:


Informatică aplicată - Laborator 1 9

Rezultatul apare ca în figura de mai jos:

Apăsați butonul create și vizualizați structura tabelului creat:

Observaţie! Dacă procesul de creare a unui tabel s-a ȋncheiat şi se constată că s-a omis
definirea unei chei primare sau a unei chei străine, atunci se poate remedia acest neajuns
prin selectarea tab-ului Constraints, urmată de acţionarea butonului Create.
Informatică aplicată - Laborator 1 10

8. Vizualizaţi frazele CREATE TABLE generate automat de către serverul Oracle la crearea
tabelelor catalog şi stocuri (tab-ul SQL). Observaţi sintaxa acestora.

9. Din tab-ul Data selectați butonul Insert Row și introduceţi următoarele ȋnregistrări ȋn
tabelele a căror structură a fost creată anterior:

Tabelul CATALOG

Tabelul STOCURI

10. Salvați structurile tabelelor ȋntr-un fişier/fişiere text ȋn vederea refacerii bazei de date pe
un alt calculator (de exemplu, pentru lucru acasă). Aceasta constă ȋn salvarea comenzilor
CREATE TABLE corespunzătoare .

Salvarea se poate face ȋntr-un fişier distinct pentru fiecare tabel (de exemplu, stru_catalog.txt
pentru tabelul catalog şi stru_stocuri.txt pentru tabelul stocuri) sau ȋntr-un singur fişier
pentru toate tabelele (numele acestuia ar putea fi structuri_tabele.txt).
Informatică aplicată - Laborator 1 11

Pentru a realiza această cerinţă copiaţi comanda CREATE TABLE aferentă fiecărui tabel şi apoi
plasaţi-o ȋntr-un fişier creat cu aplicaţia Notepad. Salvaţi noul fişier text ȋntr-un folder dedicat.

Observaţie: ordinea scrierii comenzilor CREATE TABLE ȋn fişierul text e importantă (ȋn
perspectiva rulării ulterioare a acestor comenzi) atunci când ȋntre două tabele există o relaţie
(cheie primară – cheie străină).
În această idee, comanda CREATE TABLE aferentă tabelului părinte (adică cel care conţine
cheia primară) o precede pe cea corespunzătoare tabelului copil (adică cel care conţine cheia
străină).

11. Salvaţi datele conţinute de tabelele catalog şi stocuri ȋn fişiere text, ȋn vederea transferării
lor pe un alt calculator.

Salvarea se va face ȋn fişiere disticte (de exemplu, catalog.txt şi respectiv, stocuri.txt).


Pentru aceasta din Workshop / Utilities se selectează opțiunea Data Workshop
Informatică aplicată - Laborator 1 12

Apoi, se alege opţiunea Data Unload to Text:

Se urmează pașii:

Se alege caracterul separator de câmpuri, se bifează caseta Include Column Names, se apasă
butonul Unload Data şi se salvează fişierul text (butonul Save în partea de jos a ecranului)
indicând un folder şi un nume.