Sunteți pe pagina 1din 9

Universitatea din Craiova

Facultatea de Științe Sociale


 

Specializarea:
Master Securitate Națională și Euro-Atlantică

Anul 1 Semestrul al II-lea, Anul universitar 2019-2020


 

Student: IGNAT VALENTIN

Disciplină: SECURITATEA ȘI POLITICILE PUBLICE


Cuprins:
1. Descriere generală a politicii publice alese……………………………………………….3

2. Scopul şi obiectivele politicii publice:…………………………………………………….4


● scopul politicii publice;…………………………………………………………………….4
● obiectivele generale;………………………………………………………………………..4
● obiectivele specifice………………………………………………………………………...5

3. Descrierea opţiunii/opțiunilor de soluţionare a problemei/problemelor identificate. Se


vor descrie opţiunea selectată pentru acțiunea guvernamentală și alte opțiuni posibile...5

4. Identificarea şi evaluarea impactului -vor fi prezentate următoarele tipuri de impact:


A. Impactul economic şi asupra mediului de afaceri (dacă se cunosc se vor prezenta
impactul macroeconomic; impactul asupra investiţiilor publice; impactul asupra
mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat; impactul asupra mediului de
afaceri; impactul asupra întreprinderilor mici şi mijlocii; impactul asupra serviciilor
publice furnizate de instituţiile administraţiei publice centrale şi locale; cuantumul
beneficiilor economice; cuantumul costurilor economice)………………………………..6

5. Monitorizarea şi evaluarea implementării politicii publice (dacă pot fi identificate se


vor prezenta informații cu privire la monitorizarea şi evaluarea implementării politicii
publice cu descrierea indicatorilor utilizaţi în acest sens)………………………………..8

6. Bibliografie

2
STUDIU DE CAZ

Prezentarea unei politici publice în domeniul securitatii naționale denumită


generic :’’Crearea unui program special cu scopul cercetării și dezvoltării tehnicii și
metodelor militare autohtone’’1

1.     Descriere generală a politicii publice alese:

Pentru că schimbările din sistemul global de state sunt în rău2, pentru că asistăm la
degradarea ordinii internaționale liberale, ceea ce crește semnificativ gradul de pericol la
adresa României, creșterea capacitatii de răspuns militar și de intelligence autohton este clar
necesar, chiar dacă facem parte dintr-o alianța militară complexă cum este blocul NATO.
România are în față sa ani grei, periculoși, presărați cu multiple amenințări și agresiuni.
Vacanța strategică s-a încheiat, suntem deja în cod portocaliu de instabilitate geopolitică, iar
țara va trebui să tranziteze cu bine toată această reașezare globală, în condițiile în care
performanta ei politică și strategică este grevată de multiple vulnerabilități.3
De aceea, dacă ar fi să sintetizez esența noii strategii transpunsa în politica publică mai
sus menționată aș folosi abrevierea U.N.D.A. (Unitate Națională Defensivă Avansată)4: o țară

1
http://www.politicipublice.ro/uploads/Manual_Politici_Publice_IPP.pdf
2
Mediul european Starea și perspectiva 202 /RO_LC.pdf
3
https://www.newstrategycenter.ro/vulnerabilitati-la-adresa-securitatii-nationale-a-romaniei/
4
S-a folosit termenul de ‘’Unitate Defensiva’’ pentru ca scopul acestei idei se refera doar la intarirea
capabilitatilor militare defensive ale Romaniei si imbinarea ei cu dezvoltarea socio-economica a tarii, ca pilon
de stabilitate al Aliantei in zona sudica, pentru restul de actiuni ofensive, tactici si tipuri de armament fiind
optiunea integrala a NATO.

3
vulnerabilă va trebui să se dovedească reziliența în fata multiplelor agresiuni pe care
viitoarele crize le vor genera. România are nevoie de securitate UNDA.

2.     Scopul şi obiectivele politicii publice:

● scopul politicii publice;

Pentru a putea avea un avantaj strategic asupra unor eventuali inamici cât și pentru a
atinge un anumit nivel de dezvoltare în domeniul tehnicii militare și al intelligence-ului, una
din solutii ar fi crearea unei unități speciale pe care am denumit-o UNDA. De asemenea,
acest scop vine împreună cu altele, la fel de importante, cum ar fi acela de dezvoltare a
industriei de armament românești, de a avea rolul unei ‘’fabrici’’ de tineri extrem de bine
pregătiți care, după efectuarea stagiului în această unitate pot activa în diverse ramuri ale
economiei civile dezvoltându-le prin înființarea unor societăți comerciale care ar aduce un
mare plus de inovație pe piata internațională și națională datorită pregătirii și aptitudinilor pe
care o au managarerii absolvenți ai UNDA. Ar crește, de asemenea, concurența în rândul
tinerilor care au ca pasiuni fizica, chimia, matematica, biologia, concurență care duce la
descoperiri importante. Industrii de top ar beneficia de aportul acestor tineri extraordinar de
bine pregătiți și de dotați, de la industriile militare și terminând cu software-ul și construcțiile.

Chiar dacă UNDA este menita să ofere României un avantaj militar, unitatea este, de
asemenea, un factor care contribuie la dezvoltarea țării în domeniul biotehnologiei,
tehnologiilor înalte și academice.5

● obiectivele generale;

Crearea unui cadru instituțional academic care să îmbine învățământul cu instrucția


militară și care să confere cursanților săi și viitorilor absolvenți capacitatea creativă prin care
să devină maximum eficienți în cercetarea și dezvoltarea unor noi tehnologii, materiale,
metode de lucru, care ar îmbunătăți substanțial capacitatea de apărare a țării.

5
Asta nu inseamna ca sunt excluse alte segmente ale societatii romanesti, putem vorbi chiar de tineri talentati in
domeniul Stiintelor Sociale, Politica, Psihologie sau alte aspect care totalizeaza interesul specific al unei directii
dorite a Unitatii la un moment dat.

4
● obiectivele specifice;

Putem spune că programul este gândit să folosească unul dintre avantajele majore ale
oamenilor care sunt atât de tineri (încă înainte de a se specializa într-un domeniu concret din
aria lor de interes) acela de a fi stimulați să rezolve probleme dificile folosind doar intuiția,
imaginația și geniul nativ.6

Programul este extrem de intens și provocator axat în mare parte pe subiecte noi
impunând un ritm ridicat pentru ca lucrurile să fie învățate într-un interval de timp foarte
scurt. Lucrul cel mai important este acela că se va vorbi de o colectivitate de oameni capabili
și extraordinar de inteligenți care vor colabora și vor reuși să lucreze ca o inteligență
colectivă.
De asemenea vor fi stimulați să-și creeze propriile instrumente de lucru.

În mod normal oamenii se instruiesc într-un domeniu, după care activează beneficiind
de o ’’profesie’’ rezolvând problemele conform cu pregătirea profesională, în schimb,
UNDA, îi învață să gândească și să acționeze diferit. În acest fel se evită blocajul conferit de
anumite cutume sau rutine căpătate pe parcursul educațional, chestiuni care îl poate împiedică
să vadă soluțiile alternative, poate mai simple și mai ingenioase. El transformă problema ca
să poată fi rezolvată și nu se lasă el transformat de respectiva problema.

3. Descrierea opţiunii/opțiunilor de soluţionare a problemei/problemelor

identificate. Se vor descrie opţiunea selectată pentru acțiunea


guvernamentală și alte opțiuni posibile;

‘’Cum să facem România mai puternică?’’7

6
Studiul se poate compara cu alt program de succes din Israel, Programul Talpiot.
https://blogs.timesofisrael.com/israels-edge-the-story-of-the-idfs-most-elite-unit-talpiot-2/
7
O Romanie puternica nu inseamna neaparat o Romanie supermilitarizata sau o tara care sa exceleze intr-un
anumit domeniu ci trebuie sa fie o tara care sa aiba dezvoltata o infrastructura educationala care sa permita
parcurgerea etapelor de dezvoltare socio-economice cu specialisti foarte bine pregatiti dar si loiali tarii lor.

5
Beneficiarii pogramului UNDA trebuie să aibă o educație cuprinzătoare foarte profundă în
științele de bază - în principal matematică și fizică - dar și o mulțime de cunoștințe în știința
materialelor, a electronicii, computerelor , psihologie. Ei trebuie să devină foarte capabili să
stăpânească orice domeniu doresc și trebuia să existe în fiecare zona a înaltelor tehnologii și a
științelor vieții.

O Românie mai puternică se face prin educarea unor tineri foarte capabili în științele și
tehnologiile de bază prin trimiterea lor la o unitate specializată în apărare (UNDA), unde vor
înțelege ceea ce este necesar în domeniile sensibile ce tin de apărare dar și în general, ar
crește foarte mult probabilitatea apariției de idei noi și extraordinare, mai bune decât ceea s-
ar putea obține din mediile clasice academice. Succesul unui asemenea program depinde
foarte mult de procesul de selecție și testare strict pentru a identifica băieții și fetele care nu
numai că sunt înzestrate în mod școlar, dar sunt și creative, idealiste, hotărâte și demonstrează
leadership. Ulterior, în calitate de angajați, aceștia învață rapid și au capacități
interdisciplinare și sunt capabili să gestioneze activități diverse în structuri organizaționale
complexe. UNDA îi va învăța să lucreze într-o manieră foarte structurată și să învețe că ar
trebui să pună întrebări și să conteste totul.8

4. Identificarea şi evaluarea impactului -vor fi prezentate următoarele


tipuri de impact:

A. Impactul economic şi asupra mediului de afaceri (dacă se cunosc se vor

prezenta impactul macroeconomic; impactul asupra investiţiilor publice; impactul


asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat; impactul asupra
mediului de afaceri; impactul asupra întreprinderilor mici şi mijlocii; impactul asupra
serviciilor publice furnizate de instituţiile administraţiei publice centrale şi locale;
cuantumul beneficiilor economice; cuantumul costurilor economice).

8
Distincția dintre falsificare și respingere în problema demarcației la Karl Popper

6
Impactul economic și asupra mediului de afaceri nu va fi resimțit datorită faptului că o
unitate de acest gen are un număr limitat de cursanți, resursele necesare sunt echivalente ale
unei unități militare gen batalion, cheltuieli cu cazare, energie electrică, etc. Pentru restul de
dotări se poate apela și la fonduri europene (dotări laboratoare, clasa pentru predare,
echipament instrucție, material de test etc). Unitatea respectivă ar fi sub administrarea
Ministerului Apărării dar și a Ministerului Educației. În schimb, beneficiile ar fi
extraordinare, cu costuri rezonabile, datorită absolvenților unei asemenea tip de învățământ
vor activa și vor dezvolta exponențial economia prin participare directă sau prin idei. În timp
ce armata ar folosi invențiile lor, ei pot activa cu propriile companii pe Bursă, spre exemplu.
Societățile comerciale înființate de acest gen de manageri ar fi mult mai performante datorită
flexibilității modului de gândire, ceea ce ar duce la o superioară managerizare. Economia va
crește prin implicarea majoră a acestui suport conferit de foarte bine pregatitii absolvenți ai
UNDA. În linii mari beneficiile ar fi mult superioare costurilor cu un asemenea program.

Pentru a putea estima un impact economic aproximativ este necesar sa incercam sa stabil o
anumita structura a unitatii, structura care va fi semimilitarizata. Ce inseamna acest lucru? Va
fi structurata miltar insa nu va exista intentia folosirii cursantilor ca si combatati. Vor fi sub
contract minim 10 ani dupa absolvire, evitand astfel tendinta de a emigra a multor abolventi
care vor deveni foarte bine pregatiti si pot fi o tinta a unor interese externe.

Cazarea cursantilor este asigurată, în spaţii special destinate pentru acest scop. Repartizarea
cursantilor în spaţiile de cazare se face de către responsabilii administrative, iar orice
modificare/mutare se face doar cu aprobarea acestora. Cursantii sunt repartizaţi în camere, de
regulă, în funcţie de afinitatile pe care le au fata de diversele talente si pasiuni commune.
Cazarea cursantilor fete se asigură în spaţiile destinate pentru acest scop,în camere/duplex, pe
cât posibil separate de spaţiile de cazare ale cursantilor baieti. Aceste cheltuieli legate de
logistica vor fi asigurate de bugetul sectorului de apărare naţională in valoare de …….lei.

. Acţiuni curente:

Formarea, instruirea şi perfecţionarea profesională a unui grup de elita care va lucre in


domeniul cercetarilor militare si ulterior vor putea activa in societatea civila cu succes.

-Numărul de persoane instruite cursanti, aproximativ 30 persoane anual, cu cheltuieli


relative de …….. de lei.

7
Revizuirea şi adoptarea actelor normative cu privire la procesul de învăţământ mixt militar-
civil în corespundere cu standardele celor mai performante armate.

Revizuirea şi perfecţionarea curiculei de învăţămînt cu destinatie speciala.

-Numărul de materiale didactice elaborate–40 anual. Cu cheltuieli relative de …..lei

Perfecţionarea profesională dar si militara prin integrarea intr-un program de instructie a


Armatei Naţionale în cadrul cursurilor organizate peste hotarele ţării (cheltuieli parţiale).
Cheltuieli relative de….lei.9

5. Monitorizarea şi evaluarea implementării politicii publice (dacă pot fi


identificate se vor prezenta informații cu privire la monitorizarea şi
evaluarea implementării politicii publice cu descrierea indicatorilor
utilizaţi în acest sens).

Desigur, un asemenea tip de program nu poate fi monitorizat pe termen scurt, cuantificarea


realizărilor sale putând fi făcute odată cu prima sau a doua generație de absolvenți. Oricum,
tot procesul educativ și normal care decurge din instruirea cursanților va fi monitorizat de
Ministerul Apărării și cuantificarea rezultatelor prin anumite grile de eficientă care ar urmă să
fie elaborate pe parcurs. Primele efecte ar trebuie să apară prin implicarea industriei naționale
de apărare cât și prin dezvoltarea economiei naționale.

9
Exemplu; http://www.ajutordestat.ro/documente/Studiu%20de%20impact%20AS%20ZL%20-%20Rezumat
%20RO_689ro.pdf

8
 6. Bibliografie

1.http://www.politicipublice.ro/uploads/Manual_Politici_Publice_IPP.pdf
2.Mediul european Starea și perspectiva 202 /RO_LC.pdf
3.https://www.newstrategycenter.ro/vulnerabilitati-la-adresa-securitatii-nationale-a-romaniei/
4. https://blogs.timesofisrael.com/israels-edge-the-story-of-the-idfs-most-elite-unit-talpiot-2/
5. http://www.ajutordestat.ro/documente/Studiu%20de%20impact%20AS%20ZL%20-
%20Rezumat%20RO_689ro.pdf
6. Distincția dintre falsificare și respingere în problema demarcației la Karl Popper
7. https://www.mapn.ro/programe_strategii/index.php