Sunteți pe pagina 1din 4

Academia de Studii Economice din Bucureşti

Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale


BURSE INTERNŢIONALE DE MĂRFURI – SEMINAR
2010-2011
I. Modalitatea de notare:
Nota finală pentru activitatea de la seminar:
 30% – Test (8/9 Decembrie 2010)
 40% – Proiect individual (se predă în cadrul ultimului seminar şi se trimite la adresa de e-mail
bursedemarfuri2008@yahoo.com, parola: student2008, până la sfârşitul zilei respective); Tema: studenţii
sunt încurajaţi să indentifice şi să îşi aleagă singuri tema proiectului, dar aceasta trebuie să fie exclusiv
din domeniul burselor internaţionale de mărfuri;
 30% – Proiect de echipă (orientativ: 4-6 studenţi) (se predă în cadrul ultimului seminar şi se
trimite la adresa de e-mail bursedemarfuri2008@yahoo.com, parola: student2008, până la sfârşitul zilei
respective); Tema: studenţii sunt încurajaţi să indentifice şi să îşi aleagă singuri tema proiectului, dar
aceasta trebuie să fie exclusiv din domeniul burselor internaţionale de mărfuri;

II. Structura testului de la seminar


1. Subiect de sinteză (exclusiv din suportul de curs trimis la adresa de e-mail
bursedemarfuri2008@yahoo.com, parola: student2008, de la pagina 1 la pagina 43);
2. Subiect tip răspuns scurt (definire, enumerare, comparare concepte, etc.)
(exclusiv din suportul de curs trimis la adresa de e-mail bursedemarfuri2008@yahoo.com, parola: student2008, de la
pagina 1 la pagina 43);
3. Subiect tip răspuns scurt (definire, enumerare, comparare concepte, etc.)
(exclusiv din suportul de curs trimis la adresa de e-mail bursedemarfuri2008@yahoo.com, parola: student2008, de la
pagina 1 la pagina 43);
4. Aplicaţie (problemă) 1 (conform aplicaţiilor rezolvate în cadrul seminarului);
5. Aplicaţie (problemă) 2 (conform aplicaţiilor rezolvate în cadrul seminarului);
6. Aplicaţie (problemă) 3 (conform aplicaţiilor rezolvate în cadrul seminarului);

III. Structura proiectelor:


Indicaţii generale:
A. Fiecare proiect va include obligatoriu:
1. prima pagină (va fi redactată conform modelului din Anexa 1 a acestui document);
2. cuprinsul proiectului;
3. un scurt rezumat al proiectului (5-10 rânduri);
4. introducere (fundamentarea temei – literatura studiată şi motivarea abordării temei);
5. partea aplicativă (poate fi: studiu de caz, anchetă, evidenţă empirică, model econometric) şi
evidenţiază contribuţia personală a studentului/echipei de studenţi;
6. concluzii
7. bibliografia consultată pentru realizarea proiectului.
B. Formatarea (vezi Anexa 2 a acestui document)
C. !!!! NU includeţi fiecare foaie a proiectului în ţiple distincte. Fie perforaţi paginile proiectului şi le
îndosariaţi într-un dosar de plastic cu prima copertă transparentă şi ultima colorată, fie le capsaţi pe toate în
partea superioară stângă şi le introduceţi într-o ţiplă transparentă.
Indicaţii specifice:
1. Proiect individual: 6-8 pagini (fără prima pagină, cuprins, rezumat şi bibliografie).
2. Proiect de echipă: 10-15 pagini (fără prima pagină, cuprins, rezumat şi bibliografie).
Anexa 1
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE
SEMINAR BURSE INTERNAŢIONALE DE MĂRFURI

PROIECT INDIVIDUAL/DE ECHIPĂ


TITLUL PROIECTULUI

Student (pentru proiectul individual)


(Nume de familie Prenume)
Studenţi (pentru proiectul de echipă)
(în ordine alfabetică după numele de familie
ex: Enescu Maria
Ionescu Mihai
Popescu Elena Ioana)

Seria:
Grupa:

BUCUREŞTI
2011
Anexa 2
- Marginile paginilor: 2,5 cm toate;
- Rezumatul proiectului: Times New Roman 12, max 10 rânduri;
- Titlurile capitolelor: Times New Roman, bold, 14, spaţii de 6 înainte şi după, în stânga paginii (left justified).
- Titlurile subcapitolelor: Times New Roman, bold, 12, spaţii de 6 înainte şi după, în stânga paginii (left justified)
- Textul principal: Times New Roman, 12, la 1,5 rânduri, justified, spaţii de 6 înainte şi după paragrafe;
- Folosiţi note de subsol (footnotes): numerotate pentru fiecare pagină, Times New Roman 10, la 1 rând, justified;
- Numărul paginii: poziţia: jos, centrat, Times New Roman, 12;
- Tabelele şi figurile: numerotate pe tot parcursul lucrării. Informaţiile cu privire la tabel sau la figură apar deasupra
acestora în următorul format: Times New Roman, bold, 10, centrat
- Bibliografia : Times New Roman, 10, numerotat în ordine alfabetică după numele autorului
 spaţii de 2 rânduri între rânduri. Titlurile sunt italizate şi între ghilimele.
 dacă se folosesc resurse Internet, se vor insera la sfarşitul bibliografiei, conform exemplului:
Exemplu: *** http://www.unctad.org/sections/wcmu/docs/cii2nd2010gayi_item6_en.pdf
 exemplu de notaţie bibliografică:
[1] Burke, M. (2002), Global Boom and Bust Following the World Trade Centre Collapse, Journal of
Sociology 38: pg 135-151.
[2] Shaw, M. J. (2000), Life as a Graduate Student în Australian Universities, London Thompson, M. and
J. Smith (1999), Gender and Wealth: Beyond the Patterns and the Paradox, pp. 156-87 în J. Montague
(ed.) ‘Wealth în Australia: Sociological Concepts and Issues’, 2nd edn. Sydney : Prentice Hall.