Sunteți pe pagina 1din 2

Unități de competențe Nr. Unități de conținut Nr.

de Data Resurse Evaluare


ore
Unitatea de învăţare I Omul – fiinţă socială
Manifestara capacităţilor 1 1 Conversaţia, discuţia Interogarea frontală
de comunicare eficientă; Stiluri de comunicare. Lucrul în echipă. Luarea dirijată
deciziilor
Aprecierea rolului de 2 Conflictele în limita normelor morale şi 1 Discuţia dirijată Completarea fişei de
părinte şi a juridice.Evaluare inițială. evaluoare
responsabilităţilor 3 Familia- prima mea aparenţă de grup 1 Discuţia, analiza
associate ( personale şi 4 Funcţiile şi responsabilităţile familiei 1 discuţia analiza, Interogarea ,
sociale); prezentarea verificarea
5 Părinţii şi copii. Rolul familii în educaţia 1 Masa rotunda Prezentarea
Determinarea echilibrului calităţilormde bun părinte discursului
dintre binele public şi 6 Valori sociale şi personale 1 Graficul T, diagram Veen Verificarea
interesul personal. 7 Comportamentul prosocial 1 Conversaţia, dezbaterea, Exprimarea opiniei,
portofoliul aprecierea
8 Evaluare 1 test verificarea

Unitatea de învăţare II. Societatea democratică


Justificarea necesităţii 9-10 Democraţia şi participarea civică în lume şi în 2 Conversaţia, discuţia Prezentarea
integrării europene a Republica Moldova dirijată soluţiilor
Republicii Modova şi a 11- Pluralismul şi societatea civilă 2 Discuţia dirijată Gradul de participare
păstrării în acest process 12
a valorilor naşionale; 13- Funcţionarea în system a drepturilor, 2 Lucrul individual, Verificarea temei,
14 libertăţilor şi responsabilităţilor oamenilor. discursul fişe de verificare
Aprecierea nivelului de Restrîngerea unor drepturi şi libertăţi
funcţionare în sistem a 15- Cetăţenia Republicii Moldova. Cetăţenia 2 Graficul T, comparaţia Participarea la
drepturilor, libertăţilor şi 16 Uniunii Europene discuţie
responsabilităţilor 17- Perspectiva europeană a Republicii Moldova 2 Dezbaterea, analiza Verificarea,
omului; 18 documentului participarea la
discuţie
Proiectarea modelului 19- Lumea multiculturală şi păstrarea valorilor 2 Brainstormingul, diagram Interogarea frontal
unei societăţi virtuale din 20 naţionale. Tradiţii şi obiceiuri. Portul popular Venn.
perspectiva valorilor 21 Recapitulare 1
fundamentale ale
democraţiei şi a 22 Evaluare Test Verificarea
normelor de conveţuire
socială 23 Analiza evaluării

Unitatea de învăţare III. Viaţa şi sănătatea – valori personale şi sociale


Analiza eventualelor 24 Factorul uman, coeziunea socială şi 1 Diagrama Venn, Prezentarea
consecinţe ale diminuarea/depăşirea riscurilor expunerea portretului
comportamentului 25- Comportamentul inadvertent şi consecinţele 2 Conversaţia, Propunerea
asociat riscurilor; 26 lui problematizarea soluţiilor,
interogarea
Proiectarea strategiilor 27 Pasiuni şi sentimente. Abstinenţa şi 1 Conversaţia, explicaţia, Chestionarea,
de ameliorare a propriei importanţa ei pentru un mod de viaţă sănătoe portofoliu rezolvarea situaţiilor
stări de sănătate şi de şi sigur – problemă
asigurare a securităţii 28 Dreptul persoanei la ocrotirea sănătăţii 1 Problematizarea, analiza Studiul individual
collective. surselor legislative
29 Poliţa de asigurare obligatorie de asistenţă 1 Discuţia dirijată, analiza Propuneri de
medicală documentului îmbunătăţire a
serviciilor medicale,
aprecierea
30 Primul ajutor premedical 1 Discuţia dirijată, Eseul nestructurat
conversaţia,
31 Căi decente de depăşire a barierelor, 1 Conversaţia, Argumentarea,
dificultăţilor, stărilor de depresie, anxietate şi problematizarea, analiza implicarea în
stres activităţi
32 Evaluare 1 Test Verificarea