Sunteți pe pagina 1din 2

Informatie cu privire la activitatea comisiei metodice ’’Stiinte

Socioumanistice și Educație Incluzivă”in anul de studiu 2019-2020.

Tema de studiu propusă la la început de an școlar și după care s-a


desfășurat activitatea membrilor comisiei a fost:” Curriculum național la
disciplina de studiu,ediția 2019:context de implemetare”.

Obiective:

-evaluarea în bază de competențe la obiectele de studiu

-instrumentele evaluării competențelor versus finalități

-normarea eficientă a temelor pentru acasă la obiectele de studiu.

Anul de studii 2019-2020 s-a dovedit a fi un an al reorientării cadrelor


didactice, elevilor și părinților către practici noi de comunicare și de
cooperare, prin care s-a asigurat continuitatea învățării și
funcționalitatea organizațională a întregului sistem educațional. În anul
precedent de studiu 2019-2020 membrii comisiei au activat după un
plan alcătuit în comun cu toți membrii la inceput de an școlar.Au fost
planificate 6 ședinte,la care au fost discutate direcțiile prioritare în
organizarea procesului educative în anul de studio,noutățile de la
întrunirile metodice rationale,proiectarea activității
comisiei,elaborarea proiectelor de lungă și scurtă durată la obiectele de
studiu.

În cadrul săptămânii comisiei socioumanistice și educație incluzivă au


fost organizate mai multe activități,dintre care au fost realizate doar
câteva:concurs de desene și postere “Pământul este casa ta”,”Apa-sursa
vieții”.

În anul precedent de studiu,la olimpiadele raionale elevii noștri au adus


două locuri de 3 la istorie și geografie.

În perioada procesului educational la distanță,orele s-au realizat pe


Zoom la geografie,Messenger și Zoom la istorie,iar la educația civică
doar pe Messenger.Elevii s-au manifestat activ în măsura posibilităților.

Recomandări:
-de continuat activitatea comisiei conform cerințelor curriculare de
implemetare a curriculumui național,ediția 2019.

- de studiat literatura și saiturile educaționale de specialitate,în


contextul formării competențelor digitale la membrii comisiei.

-de apreciat activitatea comisiei cu calificativul “bine”.