Sunteți pe pagina 1din 5

Teorema lui Cauchy

ENUNTUL TEOREMEI
Fie f si g doua functii, f,g:[a,b]R, cu proprietatile:
a) f si g continue pe [a,b]
b) f si g derivabile pe (a,b)
c) g’(x)=0
atunci g(a)=g(b) si (Ǝ) cel putin un punct cε(a,b) a.i.
f (b)  f (a ) f ' (c )

g (b)  g ( a ) g ' (c)

DEMONSTRATIA TEOREMEI
P . p.a. ca g( a)  g (b )

g c on tinua p e [ a, b]     cel p ut in un p un ct c   a,b  a. i. g' ( c)  0
g d er. p e ( a, b ) 

d ar g ' ( x)  0  con t rad ict ie.

 g(a)  g(b).
Fie h(x)  f(x)  k  g(x); k - constanta reala a.i. h(a)  h(b)
 f(a)  k  g(a)  f(b)  k  g(b)
 f(a) - f(b)  k  g(b) - k  g(a)
 f(a) - f(b)  k  g(b) - g(a)

h c o nt i n ua pe [a , b] 

h de r iv a bi la pe ( a ,b)   () cel put in u n pun ct c  (a , b) a. i. h' ( c)  0 ;
h( a )  h( b) 

h' ( x )  f ' ( x )  k  g '( x )
h' ( c )  f ' ( c)  k  g '( c )
 f ' ( c)  k  g ' (c)  0
f ' ( c)
 k  -

f(b) - f(a)
g '( c )
f ( b) - f ( a ) f ' (c)
 
g ( b) - g ( a ) g ' ( c)

k -
g(b) - g(a)
INTERPRETARE GEOMETRICA

Pantele celor doua drepte sunt proportionale cu pantele


tangentelor duse la graficul functiei in punctul c corespunzator.
APLICATII
1. Sa se aplice TEOREMALUICAUCHY in cazul functiilor :
f :  - 2,5  R
 x3 ;-2  x 1

f(x)   x 7
  ;1  x  5
4 4
g :  - 2,5   R g(x)  x .

Functia f este continua pe [-2,1) si [1,5] ca functie elementara.


Se pune problema in x  1
lim f(x)  xlim
x 1;x1 1;x 1
x3 2
x7
lim f(x)  xlim 2
x 1;x 1 1;x 1 4

f(1)  2  f este continua pe  - 2,5


Functia f este derivabila pe [-2,1) si [1,5] ca functie elementara .
Se pune problema in x  1
f(x) - f(1) 1
f'S (1)  xlim 
1;x 1 x -1 4
f(x) - f(1) 1
f'D (1)  xlim 
1;x 1 x -1 4


Functia
f este gderivabila
este continua
pe[-2,5]
si derivabila
. pe [-2,5] ca f. elementara.
g' (x)  1  0
t.cauchy
  cel putin un c   - 2,5  a.i. f' (c)  f(5) - f(-2)
 g' (c) g(5) - g(-2)
 1
 ; x  (-2,1)
2 x - 3
f' (x)  
 1
4 ; x  [1,5)

g' (x)  1
f' (c) 2

g' (c) 7
Cazul 1 : x  (-2,1)
1 1 2
 f' (c)  ; g' (c)  1  
2 c - 3 2 c - 3 7

2. Sa se aplice Teorema lui Cauchy pentru


97 functiile
4f, gc:-[1,  7R16(c
3 e]  49sig(x)
, f(x)- 3)ln(x) c  2x-(-2,1)
16 1 , determinand punctul
Cazul 2 : x  (1,5)   
c corespunza tor. Similar pentru functiile f, g :  ,   R
1 1 2 6 3
 f' (c) 
f(x)  sin(x) ; g' (c)  1   (F)
4 si g(x)  cos(x).
4 7
 f : [1, e]97
 R f(x)  ln(x)
c
 R g(x)  2x - 1
g : [1, e]16
f si g sunt continue pe [1, e] ca functii elementare

f si g sunt derivabile pe (1, e) ca functii elementare


g' (x)   2x - 1 '  2
t. cauchy f' (c) f(e) - f(1) 1
( ) cel putin un punct c  (1, e) a.i.  
 g' (c) g(e) - g(1) 2e - 2
1
f' (x)  ; g' (x)  2
x
f' (c) 1 1
   2c  2(e - 1)  c  e - 1.
g' (c) 2c 2e - 2

  
 f :  ;   R f(x)  sin(x)
6 3
  
g :  ;   R g(x)  cos(x)
6 3
  
f si g sunt continue pe  ;  ca f elementare
6 3
  
f si g sunt der. pe  ;  ca f elementare
6 3
g' (x)  -sin(x) ; sin(x)  0  x  k
t. cauchy   
() cel putin un punct c   ; 
 6 3
   
f  -f 
f' (c)
      -1
3 6
a.i.
g' (c)    
g  - g 
3 6
f' (c) cos(c) 
  -ctg(c)  -1  c 
g' (c) - sin(c) 4

3. Sa se studieze valabilitatea teremei lui Cauchy si sa se


determine valoarea punctului c :
x
3

 - x2  1, x  (1,3]
3
f : [0,3]  R f(x)  
- x  4 , x  [0,1]

 3
g : [0,3]  R g(x)  x

Functia f este continua si derivabila pe [0,1) si (1,3]


ca functie elementara.
Se pune problema in x  1.
Continuita tea
4
lim f(x)  xlim - x   1/3
x 1;x 1 1;x 1 3
3
x - 2  1  1/3
lim f(x)  xlim
x 1;x 1 1;x 1 3
x
f(1)  1/3  f este continua pe [0,3].
Derivabili tatea
x
2
- 2x x  (1,3)
f' (x)  
- 1 x  (0,1)
g' (x)  1
Cazul 1 : x  (1,3)
f' (c)
f' (c)  c2 - 2c ; g' (c)  1   c2 - 2c  -1/9
g' (c )
 9 c2 - 18c  1  0
3  2 2
  288  c1   (1,3)
3
Cazul 2 : x  (0,1)
f' (c)  -1 g' (c)  1  -1  -1 (A)

f(x) - f(1)
f'S (1)  xlim  -1
1;x 1 x -1
f(x) - f(1) x - 3 x  2  -1
3 2

f'D (1)  lim  lim


x 1;x 1 x -1 x 1; x 1 3(x - 1)
 f este der. pe (0,3).
Functia g este continua si derivabila pe [0,3]

ca functie elementara.
t. cauchy
g' (x)  1 ( ) cel putin un punct c  (0,3)

f' (c) f(3) - f(0)
a.i.
g' 3  2 g(3)
(c) 2 - g(0)  -1/9
c 
3

S-ar putea să vă placă și