Sunteți pe pagina 1din 5

Ă

Funcţii derivabile 145

IC
sin x + cos x tgx
10) f (x ) = sin x cos x ; 11) f (x ) = ; 12) f (x ) = ;
x2 - x + 1 x2 + 1

OG
4 sin 6 x + cos6 x - 1
13) f (x ) = (x 3 + 2) ; 14) f (x ) = ; 15) f (x ) = 1 + 5x 2 ;
sin 4 x + cos4 x - 1
17) f (x ) = ln (2x 3 - 4x 2 ) ;
2
16) f (x ) = e x -3x ; 18) f (x ) = tg x ;
19) f (x ) = 5sin x ; 20) f (x ) = log 0,3 (8x 2 - 2x 3 ) ; 21) f (x ) = cos (2x - 1) ;

G
22) f (x ) = cos2 3x ; 23) f (x ) = lg (2x 3 - 4x 2 ) ; 24) f (x ) = x ⋅ tg 2 x ;

DA
1
25) f (x ) = sin ax ; 26) f (x ) = 3 cos x - sin x ; 27) f (x ) = 3 x ;
1 100
28) f (x ) = ; 29) f (x ) = (x 2 + 5x - 8) ⋅ x 5 ; 30) f (x ) = x 3 + 1 ;

PE
cos 2x
1
31) f (x ) = ln sin x ; 32) f (x ) = 5 ; 33) f (x ) = tg 2 (x 2 + x 4 ) ;
ln (3x )
x -1
3
34) f (x ) = e x +1 ; 35) f (x ) = .
ŞI
log 2 (x + x 2 + 1)
4

II.
xf (x )
Ă

1. Arătaţi că funcţia f (x ) = c 1 + x 2 , x Î  verifică relaţia f ¢ (x ) =


1 + x2
IC

pentru orice x Î  .
2. Deduceţi o regulă de derivare pentru funcţiile de forma h(x ) = f (x )g (x ) , unde
f : D  *+ şi g : D   sunt funcţii derivabile. Pe baza acestei reguli calculaţi
CT

derivatele următoarelor funcţii:


sin x
b) f (x ) = (x 2 + 1) ;
x
a) f (x ) = x x ; c) f (x ) = x x .
DA

3. Demonstraţi că dacă funcţiile fij : D   sunt derivabile i, j = 1, 3 , atunci


funcţia
f11(x ) f12 (x ) f13 (x )
DI

D(x ) = f21(x ) f22 (x ) f23 (x ) , " x Î D


f31(x ) f32 (x ) f33 (x )
RA

este derivabilă şi
f11¢ (x ) f12¢ (x ) f13¢ (x ) f11(x ) f12 (x ) f13 (x ) f11(x ) f12 (x ) f13 (x )
D¢(x ) = f21(x ) f22 (x ) f23 (x ) + f21¢(x ) f22¢ (x ) f23¢ (x ) + f21(x ) f22 (x ) f23 (x ) .
TU

f31(x ) f32 (x ) f33 (x ) f31(x ) f32 (x ) f33 (x ) f31¢ (x ) f32¢ (x ) f33¢ (x )


I
ED

146 Funcţii derivabile
4. Calculaţi derivatele următoarelor funcţii:
x +1

GI
a) f (x ) = ; b) f (x ) = x 2 + 2 ; c) f (x ) = x 3 ⋅ e 2x +1 ;
x -1
d) f (x ) = ln ln x ; e) f (x ) = (x 2 + 1) sin (2x + 1) ;

GO
2
f) f (x ) = e 2x + 3 ; g) f (x ) = x ⋅ ln x ; h) f (x ) = (x + 1) e 2x ;
12
i) f (x ) = e 2x ln x ; j) f (x ) = 22x sin 2 x ; k) f (x ) = (e x + x ) ;
6
l) f (x ) = e x cos3 x ; m) f (x ) = (sin x + cos x ) ;

DA
2 + ln x x2 - x + 1
n) f (x ) = ; o) f (x ) = ;
1 + ex ln x
7
q) f (x ) = (sin 3 x + 7) ;
2
p) f (x ) = e cos x ;

PE
100
r) f (x ) = sin sin sin x ; s) f (x ) = (x 2 - x + 2) .
5. Calculaţi derivata funcţiei f (x ) = x a , x > 0 dacă a este un număr iraţional.
6. Scrieţi ecuaţia tangentelor la graficele următoarelor funcţii în punctele precizate:
ŞI
a) f (x ) = x 3 + x + 1 , M 0 (1, 3) ; b) f (x ) = cos 2x , M 0 (p, 1) ;
c) f (x ) = ln x , M 0 (3, ln 3) ; d) f (x ) = e x , M 0 (0, 1) ;
Ă

7. Fie funcţia f (x ) = x 2 - 3x - 6 . Scrieţi ecuaţia tangentei la graficul funcţiei în


punctul de abscisă x 0 = -1 1 al acestui grafic.
IC

8. f (x ) = x 2 . Scrieţi ecuaţia tangentei în punctul arbitrar x 0 Î  .


9. f (x ) = x (x - 1)(x + 2)(x + 3) . Scrieţi ecuaţia tangentei în punctul x 0 = 1 .
CT

2
10. f (x ) = (x - 2) (x + 3) . Scrieţi ecuaţia tangentei în punctul x 0 = 2 .
11. f (x ) = (x - 3) 7 - x . Scrieţi ecuaţia tangentei în punctul x 0 = 3 .
DA

12. f (x ) = 5 + x 2 . Scrieţi ecuaţia tangentei în punctul graficului cu ordonata


y0 = 3
13. Determinaţi coordonatele punctului M de pe graficul funcţiei f (x ) = 1 + x 2
DI

x
în care tangenta este paralelă cu dreapta y = + 1 .
2
2
14. Determinaţi punctul M de pe graficul funcţiei f (x ) = (1 - x )(1 + x ) în care
RA

tangenta la grafic trece prin punctul (-1, 0) .


15. Studiaţi existenţa unei tangente comune pentru graficele funcţiilor
f (x ) = x 2 + 4x + 8 şi g (x ) = x 2 + 8x + 4 .
TU

1
În cele ce urmează, dacă nu există pericolul creării unei confuzii, vom spune doar tangenta în
I

punctul x 0 .
ED

Funcţii derivabile 147
16. Determinaţi ecuaţia dreptei care este tangentă la graficul funcţiei
f (x ) = x 4 - 2x 3 + x 2 + x - 2 în două puncte.

GI
17. Considerăm funcţia f :  \
2
3 {}
  , f (x ) =
ax + 2
3x - 2
, unde a Î  este un

GO
parametru real. Determinaţi valoarea parametrului astfel încât tangenta în punctul
de abscisă x 0 să formeze un unghi de măsură 45 cu axa Oy .
18. Determinaţi valorile parametrilor m şi n astfel ca graficele funcţiilor
x
f (x ) = şi g(x ) = mx 2 + nx + 1 să fie tangente în punctul de abscisă 2 .

DA
x +1
5. Derivata funcţiei inverse
Dacă I Í  este un interval şi f : I   o funcţie continuă, atunci mulţimea

PE
f (I ) este tot un interval. Funcţia f : I  f (I ) este surjectivă, deci dacă f este şi
injectivă, atunci inversa acestei funcţii f -1 : J  I (cu J = f (I ) ) este o funcţie
continuă. Următoarea teoremă asigură derivabilitatea funcţiei inverse în condiţii foarte
generale.
ŞI
Teoremă. Dacă I şi J sunt intervale, f : I  J este o funcţie bijectivă şi
derivabilă în x 0 Î I cu f ¢ (x 0 ) ¹ 0 , atunci funcţia f -1 este derivabilă în punctul
Ă

y 0 = f (x 0 ) Î J şi avem egalitatea
1
IC

( f -1 )¢ ( f (x 0 )) = .
f ¢ (x 0 )
f -1(y ) - f -1 (y 0 ) x - x0
CT

1
Demonstraţie. lim = lim = , unde am
y y 0 y - y0 x  x 0 f (x ) - f (x ) f ¢ (x 0 )
0

efectuat schimbarea de variabilă f -1 (y ) = x în limită. De aici rezultă că funcţia f -1


DA

este derivabilă în punctul y 0 = f (x 0 ) şi are loc relaţia din enunţ.


Consecinţă. Dacă f este derivabilă pe I şi f ¢(x ) ¹ 0, " x Î I , atunci f -1 este
1
( f -1 )¢ ( f (x )) =
DI

derivabilă pe J = f (I ) şi are loc relaţia , " x Î I sau


f ¢ (x )
1
( f -1 )¢ (x ) = , " x Î J . Aceste relaţii pot fi obţinute derivând egalităţile
f ¢ (f -1
(x ))
RA

( f -1  f )(x ) = f -1( f (x )) = x , " x Î I , respectiv (f  f -1 )(x ) = f ( f -1 (x )) = x ,


"x ÎJ .
TU

-1 ¢ 1
Prescurtat putem scrie ( f ) = .
¢
f  f -1
I
ED

148 Funcţii derivabile
Exerciţii rezolvate
é p pù
1. Funcţia f : ê- , ú  êé-1, 1ùú , f (x ) = sin x este strict crescătoare pe intervalul

GI
ëê 2 2 ûú ë û
é p pù é p pù
ê- , ú , deci are o inversă f : éêë-1, 1ùúû  ê- , ú , f (x ) = arcsin x . Folosind
-1 -1

GO
êë 2 2 úû êë 2 2 úû
regula de derivare a funcţiei inverse obţinem:
1 1 1
(arcsin x )¢ = = = , dacă x Î (-1, 1) .
cos (arcsin x ) 2
1 - sin (arcsin x ) 1- x2

DA
2. Funcţia f : [0, p ]  [-1, 1] , f (x ) = cos x este strict descrescătoare, deci există
f -1 = arccos : [-1, 1]  [0, p ] , şi
1 1 1
( f -1 (x ))¢ = (arccos x )¢ =

PE
=- =- ,
- sin (arccos x ) 2
1 - cos (arccos x ) 1- x2
pentru x Î (-1, 1) .
æ p pö
3. Funcţia f : çç- , ÷÷   , f (x ) = tg x este strict crescătoare, deci există
è 2 2ø
ŞI
æ p pö
f -1 :   çç- , ÷÷ , f -1 (x ) = arctg x , şi are loc relaţia
è 2 2ø
Ă

1 1 1
(arctg x )¢ = 1
= cos2 (arctg x ) = = .
1 + tg (arctg x ) 1 + x 2
2
IC

cos2 (arctg x )
4. Să se arate că funcţia f :  +  [1, +¥) , f (x ) = x 4 + x 2 + x + 1 este bijectivă,
CT

inversa sa este derivabilă şi să se calculeze ( f -1 )¢ (4) .


Soluţie. f este continuă şi derivabilă, f ¢ (x ) = 4x 3 + 2x + 1 > 0 , "x ³ 0 , deci f
strict crescătoare, în consecinţă este injectivă. f (0) = 1 şi lim f (x ) = +¥ , f fiind
DA

x ¥

continuă şi crescătoare, rezultă că Im f = [1, +¥) , deci este şi surjectivă. f ¢ (x ) ¹ 0 ,


1
"x ³ 0 deci inversa este derivabilă cu ( f -1 )¢ (y ) = . Pentru y = 4 , avem
f ¢ (f -1
(y ))
DI

1 1
y = f (1) , deci ( f -1 )¢ (4) = = .
f ¢ (1) 7
Observaţie. În exemplul precedent am văzut că se poate calcula derivata funcţiei
RA

inverse într-un punct fără a calcula funcţia inversă.

Exerciţii
TU

1. Determinaţi domeniul maxim de derivabilitate a următoarelor funcţii şi calculaţi


derivatele lor:
1 5 x
a) f (x ) = x ⋅ 3 x ⋅ 4 x ; b) f (x ) = x - arctg 2x + arctg ;
I

2 3 3
ED
Ă
Funcţii derivabile 149

IC
1 + 3x 2x
c) f (x ) = arcsin ; d) f (x ) = arccos ;
2 1 + x2

OG
1
e) f (x ) = 5x arcsin 3x ; f) arccos (x 2 + 1) ;
3
2 2x + 1
g) f (x ) = arctg ; h) f (x ) = (x 2 + 1) arctg x ;
3 3 3

AG
i) f (x ) = arcsin (cos x ) .
2. Arătaţi că funcţia f :  +  [1, +¥) , f (x ) = x 2 + 1 este inversabilă cu inversa

derivabilă şi calculaţi ( f -1 )¢ ( 10 ) în două moduri (calculând funcţia inversă respectiv

ED
fără a calcula inversa funcţiei).
1
3. Arătaţi că funcţia f : (-¥, -1]  (0,1] , f (x ) = 2
este inversabilă cu
x +x +1
æ 2 7 ö÷
inversa derivabilă şi calculaţi ( f -1 )¢ çç ÷.
çè 7 ø÷÷ IP
Ă
IC
CT
DA
D
A
UR
I
ED

S-ar putea să vă placă și