Sunteți pe pagina 1din 31

Arina Damian

partea I

caiet de lucru
IMPORTANT! Cerințele exercițiilor vor
fi citite și explicate de învățători sau
părinți.

NUME şi PRENUME: .....................................................................

CLASA: ..................................................................................................
Acest auxiliar a fost avizat de Ministerul Educației Naționale,
conform Anexei la Ordinul nr. 3022 din 08.01.2018, privind
aprobarea auxiliarelor didactice din învățământul preuniversitar.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României


DAMIAN, ARINA
Comunicare în limba română : clasa pregătitoare : caiet de
lucru / Arina Demian. - Bascov : Elicart, 2020
2 vol.
ISBN 978-606-768-246-5
Partea 1. - 2020. - ISBN 978-606-768-247-2
37

Copyright © Editura Elicart – 2020. Toate drepturile aparțin


Editurii Elicart. Conținutul acestei cărți este protejat de legea
drepturilor de proprietate intelectuală. Nicio parte din acest
volum nu poate fi copiată fără acordul scris al Editurii ELICART.

Pentru COMENZI vă puteți adresa la:


telefon: 0727.304.880; 0770.508.511
0747.584.029; 0774.607.024
e-mail: editura_elicart@yahoo.com
site: www.edituraelicart.ro
Săptămâna 1 EVALUARE INIȚIALĂ
Denumirea obiectelor din
imagini și alcătuirea de
Tema 1. Evaluare inițială (1) propoziții pornind de la
un cuvânt dat

1. Denumește obiectele reprezentate în fiecare imagine.


2. Alcătuiește câte o propoziție despre fiecare obiect.
1 3. Numește cu un cuvânt (categorie) obiectele de pe fiecare rând.
4. Încercuiește imaginile a căror denumire este un cuvânt format din două silabe.

3
Săptămâna 1 EVALUARE INIȚIALĂ

Alcătuirea de propoziții din


Tema 2. Evaluare inițială (2) 3-4 cuvinte după imagini

 Alcătuiește propoziții din 3-4 cuvinte despre fiecare dintre imaginile de mai jos.
1  Reprezintă grafic propozițiile formulate.

Exemplu Copiii merg la școală.

Care dintre activitățile prezentate în imaginile de mai sus îți place cel mai mult?
2 Colorează caseta corespunzătoare.

Denumește obiectele din imagine. Alcătuiește o propoziție, formată din 3-4 cuvinte, despre
3 băiețel. Reprezintă grafic propoziția.

4
Săptămâna 1 EVALUARE INIȚIALĂ

Identificarea cuvintelor care


Tema 3. Evaluare inițială (3) încep cu un anumit sunet

1 Colorează bulina din dreptul imaginilor a căror denumire începe cu sunetul indicat.

5
Săptămâna 1 EVALUARE INIȚIALĂ

Recunoașterea poveștilor
Tema 4. Evaluare inițială (4) și a personajelor acestora

Unește personajul cu scena din povestea potrivită. Denumește personajele și poveștile repre-
1 zentate.

Colorează scena din povestea preferată.

2 Alcătuiește câte o propoziție despre fiecare personaj din imaginile de mai sus.

6
Săptămâna 2 EVALUARE INIȚIALĂ

Gruparea personajelor din


Tema 1. Evaluare inițială (5)
povești în pozitive/negative

1 Notează cu „+” personajele pozitive și cu „–” personajele negative din poveștile de mai jos.

Recunoaște titlurile poveștilor reprezentate în imaginile de mai jos. Colorează cu roșu perso-
2 najele pozitive care apar în imagini.

3 Alcătuiește o propoziție despre personajul tău preferat din povești.

7
Săptămâna 2 EVALUARE INIȚIALĂ

Comunicarea în scris /
Tema 2. Evaluare inițială (6) Comunicarea orală

1 Descrie imaginile de mai jos, stabilind felul în care se comunică în fiecare situație.

Colorează cu roșu bulina corespunzătoare imaginilor în care comunicarea se realizează oral


și cu verde bulina corespunzătoare imaginilor în care comunicarea se realizează în scris.

Realizează dialoguri cu colegul de bancă pornind de la situațiile


ilustrate mai jos.

8
Săptămâna 2 EVALUARE INIȚIALĂ

Repovestirea
Tema 3. Evaluare inițială (7) după imagini

1 Ascultă povestea „Cei trei purceluși” și urmărește imaginile de mai jos.

1 2 3 4

5 6 7 8

 Spune și tu povestea, ajutându-te de imagini.


 Colorează imaginea care redă scena din poveste care îți place cel mai mult.
 Dacă ar fi să schimbi finalul poveștii, ce ai vrea să se întâmple?
 Încercuiește materialele pe care le folosesc purcelușii la construcția
caselor.

9
Săptămâna 2 EVALUARE INIȚIALĂ

Dezvoltarea musculaturii fine


Tema 4. Evaluare inițială (8)
și a coordonării mișcărilor

1 Trasează semnele grafice de mai jos:

2 Exersează elementele grafice, apoi decorează covorașul. Folosește și alte elemente grafice.

10
Săptămâna 3 EU ȘI LUMEA MEA

Tema 1. Salutul Familia mea

1 Privește persoanele din imagine. Cine sunt? Cum trebuie salutată fiecare dintre ele?

2 Încercuiește persoana care trebuie să salute prima în fiecare dintre situațiile de mai jos.

JOC DE ROL: Jucați rolul persoanelor din fiecare


imagine de mai sus. Salutați corespunzător.

Decorează costumul popular al bunicii cu


3 următoarele semne grafice.

11
Săptămâna 3 EU ȘI LUMEA MEA

Bun venit
Tema 2. Prezentarea. Solicitarea la școală!

1 Este prima dată când copiii din imaginea de mai jos se întâlnesc. Cum se prezintă?

JOC DE ROL: Jucați


rolul persoanelor din
imagine. Prezentați-vă
reciproc.

Fetița are nevoie de creioanele din ima- Fetița are nevoie de cartea din ima-
2 ginea de mai jos. Cum solicită ea lucru- 3 ginea de mai jos. Cum solicită ea lucrul
rile dorite colegului de bancă? dorit doamnei învățătoare?

JOC DE ROL: Jucați rolul celor doi copii, folo- JOC DE ROL: Jucați rolul persoanelor din imagine,
sind cuvintele: TE ROG, POFTIM, MULȚUMESC. folosind cuvintele: VĂ ROG, POFTIM, MULȚUMESC.

4 Să exersăm! Trasează semnele grafice indicate.

12
Săptămâna 3 EU ȘI LUMEA MEA

Tema 3. Ascultarea unui text şi


La joacă
identificare personajelor

1 Ascultă textul „Bicicleta cea nouă” (vezi pagina 84). Identifică personajele care apar în text.

2 Ce ai învățat din întâmplarea ascultată?

3 Care sunt formulele de politețe pe care le folosesc copiii?

 Încercuiește obiectele cu care se joacă copiii din textul ascultat.


 Colorează jucăriile pe care le ai și tu acasă.

Alcătuiește o propoziție despre


4 jocul sau jucăria ta preferată.
Desenează jocul sau jucăria.

13
Săptămâna 3 EU ȘI LUMEA MEA

Tema 4. Comunicare în scris.


Să comunicăm!
Comunicarea orală

Privește imaginile de mai jos, care ilustrează situații de comunicare în scris. Explică despre
1 ce este vorba în fiecare imagine.

Privește imaginile de mai jos, care redau situații de comunicare orală. Explică despre ce este
2 vorba în fiecare imagine.

3 Comunică oral colegilor o propoziție despre:

 povestea ta preferată  personajul de desene preferat  jocul preferat

14
Săptămâna 4 CORPUL MEU

Tema 1. Mesaje despre sine Acesta sunt eu!

Alege imaginea potrivită și completează desenul cu elementele care lipsesc pentru a te


1
reprezenta pe tine.

Prezintă desenul
colegilor tăi și
descrie-te.

NUMELE MEU ESTE _________________________________ .

2 Desenează pe tort atâtea lumânări câți ani ai și scrie pe cadou cifra corespunzătoare.

3 Denumește părțile corpului, pornind de la imaginea de mai jos.

OCHI PĂR Discută în pereche, cu


colegul de bancă,
despre rolul fiecărei
NAS URECHE părți a corpului. (Ce rol
au urechile? Ce facem
GURĂ cu mâinile? etc.)
DEGET

MÂNĂ
UMĂR

BRAȚ
PICIOR

TALPĂ

15
Săptămâna 4 CORPUL MEU

Tema 2. Convorbirea Organele de simț

Discută cu colegul de bancă pornind de la imaginile de mai jos. Ce organe de simț sunt
1 implicate în fiecare activitate?

Desenează un monstruleț care să aibă, de exemplu, 4 ochi, 3 urechi... Notează în cerculețe


2 câte organe de simț de fiecare fel ai desenat și roagă-l pe coleg să ghicească. Dă-i indicii.
Exemplu: — Câți ochi are monstrul meu dacă numărul lor e mai mare decât 3, dar mai
mic decât 5?
— Am desenat un număr de 3 elemente care ne ajută să auzim. Ce sunt?

16
Săptămâna 4 CORPUL MEU
Tema 3. Memorarea. Recitarea.
Curățenia înseamnă
Formularea întrebărilor
sănătate
și a răspunsurilor

1 Ascultă poezia „Nu uitați!” de la pagina 84. Memoreaz-o și recit-o.

2 Marchează cu „x” caseta corespunzătoare elementelor de igienă care apar în poezie.

Spune la ce
folosesc
celelalte
elemente de
igienă.

Privește cu atenție imaginea alăturată.


3 Formulează întrebări legate de imagine
care să înceapă cu:

— Ce face ....?

— De ce ....? — Unde ....?

— Când ....? — Cum ....?

4 Ce activități trebuie să desfășurăm pentru a fi sănătoși? Încercuiește-le!

17
Săptămâna 4 CORPUL MEU

Tema 4. Formularea de propoziții Mă hrănesc sănătos!


după imagini

Ce alimente trebuie să mâncăm pentru a fi sănătoși? Bifează caseta corespunzătoare răs-


1 punsului corect.

2 Să exersăm! Trasează semnele grafice indicate. Decorează coșurile pline cu fructe.

Exersarea
musculaturii
fine!

18
Săptămâna 4 CORPUL MEU
3 Alcătuiește propoziții după schemele de mai jos, înlocuind imaginile cu denumirile lor.

Sugestii de propoziții

 „Morcovul are
multe vitamine.”

 „Miruna mănâncă
fructe și legume.”

 „Îți plac dulciurile?”

 „Portocalele sunt
dulci?”

4 Ascultă ghicitorile și unește-le cu imaginile care reprezintă răspunsul.

Soarele când o zăreşte, Capul, trupul, mi-e totuna,


Pe dată se înroşeşte. Pe-un picior stau totdeauna.
O culegem vara toată, Am cămăşi nenumărate
Tare-i bună în salată! Şi le port toate-mbrăcate!

Ţăruş galben ascuţit


Rotunjoare, colorate
În pământ şade înfipt.
În cămară sunt păstrate
Un iepuraş l-a găsit
Şi cu ele curăţate,
Şi pe loc l-a ronţăit.
Faci plăcinte minunate!
Cine este? L-aţi ghicit?

5 ● Alcătuiește o propoziție despre fiecare imagine. Reprezintă grafic propoziția formulată.

● Încercuiește imaginile care ilustrează acțiuni ce ne ajută să fim sănătoși.

19
Săptămâna 5 MIȘCARE ȘI ENERGIE

Hrana, sursă
Tema 1. Memorizare de energie

1 Ascultă, repetă şi memorează poezia „Supa de zarzavat” de Otilia Cazimir de la pagina 84.

2 Alege răspunsul corect:

 Gospodina s-a dus să ia:

 Gospodina a pregătit din legume:

3 Încercuiește numai elementele care apar în poezie:

20
Săptămâna 8 ANIMALELE
Tema 3. Literele U și u (Sunetul u). Alcătuirea
Exprimarea răspunsului la întrebări cu corpului
ajutorul desenelor sau prin simboluri animalelor

1 Colorează literele „u” și „U” și memorează poezia:

Ursul umblă după mure


Prin frunzișul din pădure.
Urcă dealul, spre izvor,
Să bea apă c-un ulcior.

● Încercuiește animalele din imaginea de mai jos a căror denumire conține sunetul „u”.
2 ● Ce fel de animale sunt în imagine? Erbivore sau carnivore? Răspunde, unind fiecare animal
cu simbolul corespunzător.

Încercuiește litera „U” din fiecare cuvânt scris sub imagine. Reprezintă poziția sunetului /
3 literei „U”, colorând cerculețul corespunzător.

IEPURE MAIMUȚĂ URS

36
Săptămâna 8 ANIMALELE
4 Colorează litera cu care începe cuvântul ce denumește imaginea de mai jos:

5 Scrie după model literele „U” și „u”.

Scrie cifra corespunzătoare pieselor de puzzle pentru a reconstitui corpul leului. Spune din
6 ce părți este alcătuit.

1 2

3 4

Unde trăiesc animalele de mai jos? În pădure sau la fermă? Răspunde, desenând în chenar
7 simbolurile indicate:

= FERMĂ

= PĂDURE

37
Săptămâna 8 ANIMALELE

Tema 4. Literele U și u (Sunetul u) Prietenul meu


necuvântător

1 Încercuiește literele învățate în cuvintele care denumesc imaginile:

m/M

MISTREȚ MĂGAR melc

u/U

VULPE LUP bufniță


 Alege 2 animale de companie pe care ai dori să ai.  Descrie înfățișarea lor și felul în care
2 ai avea grijă de ele.

Încercuieşte
animalul a
cărui
denumire
conţine
sunetul „U”.

3 Recunoaşte şi încercuieşte în numele copiilor litera „U”:

UMA RADU MIRUNA PAUL


38
Săptămâna 9 MEDII DE VIAȚĂ

Tema 1. Literele N și n (Sunetul n) Livada

 Colorează literele „n” și „N” și ascultă poezia de mai jos.


1  Încercuiește în textul poeziei literele „n” și „N”.

Nelu în livadă merge


Și din pomi acum culege:
Nuci, gutui, prune și mere
Să le pună în panere!

2 Colorează bulina din dreptul imaginilor a căror denumire conține sunetul/litera „n”.

Privește imaginea și descrie activitățile pe care copiii le desfășoară în livadă. Alcătuiește oral
3 3 propoziții despre aceste activități.

Încercuieşte doar literele mari de tipar scrise pe


frunză. Colorează frunza în culorile toamnei.

39
Săptămâna 9 MEDII DE VIAȚĂ
4 Scrie, după model, literele „N” și „n”.

5 Citește cuvintele și propoziția de mai jos:

1 A–NA U–NA AN nu un

2 AM MA–MA AU Na–na u–nu

3 AM UN AN.

6 Formulează oral propoziții, pornind de la cuvintele și imaginile de pe fiecare rând.

1 ANA , UN , EXEMPLU:

Ana are un
iepuraș.
2 , UN , AN

3 , UNU , +2

4 NANA , UN ,

40
Săptămâna 9 MEDII DE VIAȚĂ

Tema 2. Literele N și n (Sunetul n). Grădina


Dramatizare de legume

1 Realizează corespondența între imagine și cuvântul potrivit.

MAMA ANA UNU


Ascultă povestea „Ridichea uriașă” și joacă rolul personajelor care apar, împreună cu ceilalți
2 colegi.

3 Așază personajele în ordine, astfel încât să reușească să scoată ridichea uriașă.

4 SĂ EXERSĂM! Trasează cuvintele și citește-le.

41
Săptămâna 9 MEDII DE VIAȚĂ

Tema 3. Literele I și i (Sunetul i)


Pădurea
Înțelegerea textului

1 Colorează literele „i” și „I” și ascultă poezia de mai jos.

Iute prin pădure-aleargă


Iepurașul cel vioi.
Ce găsește lâng-o creangă?
O mănușă, știți și voi!

2 Încercuiește animalele al căror nume conține sunetul/litera „i”.

3 Citește literele, cuvintele și propozițiile:

1 a U m M i A n u N I
2 AI AU IA NU UN AM
3 A–NA I–NA MI–A Ma–ia Ni–na
4 ANI MIAU IAU mi–na i–ni–ma
5 AM 3 ANI. — Ina, ai 7 ani? — Nu, am 6 ani.
6 AM UN AN. Ai 6 ani.
42
Săptămâna 9 MEDII DE VIAȚĂ
4 Scrie, după model, literele „i” și „I”.

5 Ascultă povestea „Mănușa” de la pagina 85.

6 Ce a pierdut fetița? Alege varianta corectă!

7 Să răspundem oral la întrebări!

• Ce nume are fetița din poveste? • Ce culoare are mănușa?


• Câte animale au intrat în mănușă? • De ce intrau animalele în mănușă?

43
Săptămâna 9 MEDII DE VIAȚĂ

Tema 4. Literele I și i (Sunetul i) Mediul acvatic

Privește imaginea și descrie ceea ce vezi. Alcătuiește trei propoziții despre viețuitoarele din
1 imagine. Reprezintă-le grafic pe spațiile date.

2 Scrie în casetă de câte ori se aude sunetul „i” în cuvintele care denumesc imaginile:

i = i = i =

3 Privește ilustrațiile și citește cuvintele care le denumesc:

NAI MIA INA INIMA


4 Trasează literele care formează cuvintele de mai jos:

44
Săptămâna 10 CONDIȚII DE VIAȚĂ

Tema 1. Literele E și e (Sunetul e) Lumina și


căldura

1 Observă literele „e” și „E”, apoi încercuiește-le!

Ascultă poezia. În textul poeziei, încercuiește litera „e” cu roșu și litera „E” cu verde. Scrie,
2 în total, câte litere de fiecare fel ai găsit.

Soarele azi luminează, e =


Ziua ne-o înseninează.
E =
Este cald și este bine,
E lumină pentru mine!
u
E E
e
Colorează bulinele de pe razele de soare N
3 care conțin literele „e” și „E”. E
e
M a
Cine dă Pământului lumină și căldură? Încercuiește răspunsul corect.
4 Trasează literele.

STELELE SOaRELE Luna


45
Săptămâna 10 CONDIȚII DE VIAȚĂ
5 Scrie, după model, literele „e” și „E”.

6 Citește cuvintele și propozițiile:

1 E–MA E–NE NA–E NE–NE


2 NU–ME MI–NE mi–nu–ne
3 EA E MAMA ANEI. Ema e mama mea.

4 ENE E UN NUME.

7 Exersează!

8 Citește dialogul dintre fetițe:

EMA, AI UN NAI? NU, EU NU AM


UN NAI!

46

S-ar putea să vă placă și