P. 1
181647844 167106269 Carti Abecedar Caietul Elevului Clasa 1 Ed Euristica

181647844 167106269 Carti Abecedar Caietul Elevului Clasa 1 Ed Euristica

|Views: 22|Likes:
Published by elenamironiuc

More info:

Published by: elenamironiuc on Feb 18, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/17/2015

pdf

text

original

ABECEDAR I SCRIER EIEUUIUI CAIETUT

*-

ih" s

Y %{

s€
\4

:

U

L CURISTICA

DUMITRU D, PARAIALA GEORGE PARAIALA

ECEDAR

.:.:; :a
'' ,,,,.{i,' ..
....,:

€uRtsTtcA

'm

.,rxg

-la t ,rrrr&t

laSi

^.... ^VtpBLcA "OtiliaCazimii din lASl.

PARAIALA, DUMTTRU D. PARAiALA sunrinstitulori, gradl, ta gcoata pAM|ALA CRtSTtAN-cEORGE este institutor.

O2010,EdituraEURISTICA

Editura EURISTICA laqi, Str Prof.A.$esan nr.4 Tel.I Fat<:0232 | 233960; 0332/560056 Mobil:0745 375185;0744 559584 web:www.euristica.ro e-mail:editura_eurist:ca@yahoo.com

rsBN(10)973 - 7819 -53- 5 38 1 9 -5 3 -6 ls BN( 1 3 ) 9 7 8 - 9 7 -7

".---- -'...' ---.:..-_ -v tematice:Ce inseamnd Cohvorbire sdtii Scolar? . . ::: i..'.: :: aa :-' /. . '..' .-4' "/) ..'..meidin ghiozdan i'. :.

Gonvorbire temafca: Dacdsurfscorarnu md mailoc? : (gidescriu Elevii recunosc.----_ _1_ .l din comportarea altor copii.__ .. )fiecarejuc5rie \ Secvenlele urmebare testeaza capacitatea de relationaro a Ej recunosc copiilor.lunegte t5-..-. numesc l/ cli.----:--------------------..Cenu lace? Bareazdl ceeace se potnvegte: IE.-'i\ @€.stabilescleg5turilntre grupuride/ i\sanclioneazagregelile i -\o_bj9cte.f_a9_s_el9_cJij$iCx-enplj[AAti..-. _ _ _ .-_-. Ai] .t.-:----: .---. imaginea mare.

deosebesc\i Eleviiprcnunla cuvintele caredenumesc culori(verde.------- -------.-------. formi.roguetc.).)j .3. Deosebescobiectele dupi culoare. mirime @orneazatatet-: ei F:: cu puncte desenul in careveziun obiect mare: fQJAcoperd tdoo b.tarrDa. oo 3 Oi covoragele: DF{2I IF JFi>I JE iHlilF / Convorbire tematice: Fom4 culoare. merime galben. -lqbleclelg-dupA-c-LrjaaIe. g E tt oE ".trIadtrIe-.

.( zGr{t #r ' @Ce nuse potrivegte? o oi.__. 'd{fr) \ *6 * {J.._) .'' " ry-*":. _. batdin l procedeazd la fel.I' vu vi ttt "{":!Y::. intre acelecuvinte strecoafe 9i nlmele altuiobiect. copiii l palme.care nu este ! fruct."r? &'3q:% azdl) invdletorul numegte repede mai multe fruct€.. ' l fructegi leguma .-..La auzulaceluicuvent. ___._ _ . ConvorbiretematiceiDespre uop t dovedesc ca recunosc numesc fructele9i legumele. AE::1t "tL ' \.. le diferenfiaze ai disrinq\ / obiecter9_qar_e p_a_rte _\ nuJag djn-erupJl tuqtelarllaqqmstor. . numindl . Apoi tegume. apoicoloreaze! {a)CompleteazS.

aarcsleta.tce.de..-Veprgzenlg --l .gtitll Ce-stij?-QAt Cun stii? slii? doevaluale Inlllal5 i _ Test InvaFtorulva testa capacitatiea elevului deorientdre lnsp6liill caletu lui.nivglqlsy-olsnut-ebilitAlldescrisJe.gi €e?ilIto.D. Deseie*.capacitatea dea\i / guectelg.prin dsserr..

_ .l -lslebilgs[e 8 . . g ..n$lii.-.-. -. . cr tu r v ^. . cunoagte Si lmesure a_cJLvjLeJ c-s3lc_o!-itnuit9" rela]ijintrg_anatUrBqrjle_an-ulqis . momentele verifice daci elevul / Tnvdt5torul poate dac5j daci numi zilele sdpt5manii caracteristicile ac€slora.--.._ _ _ \^_ .... l . _ ^4.i 6.i .-. poaie zilei. in ce\ diferenlia anotimpurile.. Cunosc anotimpurile? I fpcoloreazdl Toate anotimpufilesuntfrumoase . Convorbhetematice..-.-.:- i ..-'-. L Ur w c _.- _. _ _ _ .

Copiii animale ffi... -@a 9ffi'*m. ln caroporsonajele i lsau prinrespuns J: rmalp. Di-qv_-_ rmestice garpe.. aD4 *I I i Convorbiretematici: D€sDreanlmale puii Elevii recunosc denumeic corect rocunosc redau\i i/ ahimalele acestora.trY#lmfu6*'.. pecaresuntdesenate anumite ir. ine.i 7.xx:qj**ryr5**-**"i lD -JOeprivesc jetoane..-___ .qvesti-?. goarece.gui1.u*ffi".-_. hau!. redau ]l principale la lntrebAri scene dinpov€gtl cunoscute. Si sdlbati6e: $oarece. Cineface a1a? Oeexemptu.__. .l porc.r.Ceslij?-Cat $ii?_Qum stii? i puigor ldngd mama )Fiecare lui!(Unegte ceeacese potrivegte) _U Gr?e face a9a?*r.. omestice urs. Prietenele tale.chifchi!!. miodau!. ai 9i ai i lsunetele pecarelescotanlmalgle: prinpovestire haml.albind. porc..__----l-LsrtrlJ_____________. lup.animalele ___--_. I greier..ll pe careestedesenat gfl )piiiindicd desenul un purcel fietonul) 11r ntat.K' u '\r"t @stiqp.. n:Purcelul ===-=:l=--::+?f-l-' I i*tq.oaie.. lnvliatoruiintreab5: (gui!.

. 10 .AE fto:l0l FtEF_ cuvinte care lld ll B N IIWil de la inceput? rspunzetorl 1J @ >Spune cuvinte incepcu a treialiterd care dinbalon. tn ce mdsure cunosc literele.rrajntrqsungte _ sjUter9. Stii mai mult? altecuvinte care in ./a daaa taaLegat!.8. lnvdlatorul verifice nivelul auzului fonematic al copiilor.

:.-i.. .7-L:.-".:*..::.pe un rand prietena mea.". 2". ::.Bastonata Cartea.'::.: :. @$a-6e# '11 .*t) .'t:.

Punctul Grupuri de douSbastonate prinpuhct miciseparatg ('uog e6e1nc eine3) ('pceot as IrdoC) 't2 .Propozitia.

a__r .' ! . r. .Propozilia formatd dindoue cuvinte Bastonata maresuDrarand ( preoqz elupsg4) ('euireop ecrsrd) :. i f. __. j__J__li . __: .__:l i 13 . j__ r__:.. .j__. ..j r 1i i/ -. -.

.':w' .-\ ( e...'i..qe1 e6re16 e..ra13) ppneiuel) ( eluog /'/' ' jt' 14 ...Prcpozi$a fointE dia\trcicuyin*s Bastonata nFre puq€Ed ..

-,'r'
,:.'

'N l l i .

'-,

tlltl)tltt

i i i t ii tti i tiiti

f . -'-/.

i j

,J

f

i-

- -'-,

i )

,J

t

':i

i

iti

i

15

Cuvantul format dintrei silabe. Carligul

':it:W
16

Cuvantul formatdinh-osilabd rotunilliisussptbdenga Basbnal,a

"rtn

@
" ti . il

4\

il1

q: i

.-::'-:' ,,, ii

lt il
17

ii

ii

..1 '\ ._ -\-.i /\ ..1 i "ffiR 18 .-..7^.7--..jos spredreapta Bastonala rotunjit6 Repetarc: cwinte formate din una.? Til .\.-t '.t l .treisilabe ffiitr \-.-.dou6.-.-.

-*\+ 19 .grafice semnelor Sunetul a ..-. * ..ty . Repetarea inveFte r// i o oa o o i ..-.

gisup. Bucla oo oa .arand ge rgnd Sunetul e.

Grup . legate de bastonate Sunetul i.micirotunjite.' 'i 1r .

rtr{ t/Triiirn: .Sunetul o..."-l?f.. Ovalul mic .i-* q ! 9-9 o r.

r| .. Semiovatu' mic o o ooo s: i..1 _. aaal .....r_-_.r-.. )--..__-j - .Sunetul u.. s'..' \vJ _.

Sunetul s . Zala

_-__ _--9_-9,,_,!--9_- _--...4: )

i,..

'

.ti.--.,,, .
_ - __
._--zJ__,

:--=.,'1,
:

_'-'-i i

,

f.

_--:._-_!q

\

:-:--*-----'j

'-"^," :--------

,r_

Sunetul r. Nodulelul

Sunetulz. Repetafea grafice semnelor

propozitie. sunet grafice Elementele invdlate . Repetarer cuvan!silabe.

Sunetul 9i lite. 2a ..a.

Sunetulr, . Litera '4

29

Sunetulsi litera?7L

30

Cuvantul'mtnn.,

Literal/ Sunetul 32 .Tru.

.& Sunetulgilitera 33 .

LiteraZ u .SunetLrl t .

Sunetulgi litera7L 35 .

a-n a 36 .

Mamaia. in.Sunetul Siliterai M@@@@@gvma)tNml Altecuvinte: ani.mina.Mia.ia. iau 37 .mia.

Litera J 38 .Silnetul i.

ao .

Repetare: literele lnv5late 0nsc Ana.ai unin? t.J. .

litera. SunetulSi mdSFrmWW@Wrc 41 .

g Sunetulr.Litera E -ma 42 .

D Sunetul ii litera ) I 4 43 .

fl. marmura.erau.rar.mereu. amar. arama. Litera. Altecuvinte: marama. . ura.urme. arma. aur.lr. ram.arme . ren.

45 .

crin.munca.Sunetul 9i tera. . curea.carie. carierS.c cucui. macara.mlc. careu. icre. 46 acru.

Sunetul t .LiteraI Carmen .

48 .

Sunetul 9i literat .

*Oana.Sunetul r. *creion. carioca. *loana. nou . Roma. omenie. Altecuvinte: Ramona. *oaie.Litela . omenire. om. Roman. noroc.*oameni. camlo *eroare. uneori.

51 .

clar.ffiiuca.linie. acolo .Sunelul 9i litera.mele. Camelia. 52 . ilic./ M ifllina. F .inel.

sunetul /.q 9luca .Litera. .f 6-t qo d/ ltK.

54 .

noi. ..l-L-l-j-J--t--t-t-t-L-t.gii i. Sunetul J-i -t-l-!-i-j-J.titerete.i.Mdrioara are creioane Mdriuca Lntte propozifii: .i--!-!-i-i-Ll_l ili I I L-l-l_l-J--!"_l-l ia o nucdmare.

Repetaro: llterele ?nvelate m*# a/* fiitilffi .ff^3'llie eril6ilfcarfiliffilinF) 56 .

Repetarer literele invetate 5/ .

58 .

Sunetul .42 de litere. . grupul 59 ..

Sunetrl . g de litere - 60 .? .

mireasm6. mers. mireasa.Sunetul Silite.a. miros. . .

Litea f a lbie e I'sa ..

63 .

/ 9ilitera vase.Sunotul 1. voie.vreau ceva. 64 .

65 .IaVaslui. Nenea salvare.791 Vlalcu. El ne va salva. Vlaicu vinela noi.Litera Sunetul ?/ f& v""ir".lt.

Sunetul Siliterap : Altecuvinte: cagcaval. cocog.4o9ul meuare un cocog ro9u. somnoro$i. guierA. 66 . lagi. mu$c5. ma9in6. cuSce. vigine Altepropozilii: Cogul cu vigine e u$or l\. Soveie. Or$ova. ro9ie.

67 .

Matei 68 .Tricd.L.-l* Altecuvinte: tunel.crete. unt.-L-t _l -l-J. tdcut.noti. armate.unelte. antend.J.Renato.J--L-I-l-l-J-_L_L -I_l. "ras.tunet. tun. trotinetd. cutie. curte. carnet.cort. trei.L-t-J-J-J_-L-L-1-t-J-J. teren.I litera Sunetulsi J-J*-r . turmd. telemea. meritd. tei.tineri. gtire.-L-L-tlJ-J-J_-L-L-t-J -J.

69 .

I .ce -.Recap itu lare: .

Recapitularq-4 -.f 71 .

72 .

grupq!de lit€reJL .0.Sunetul .

.

pansela. parc. clipa. propune. priveste.Sunetulsi literay'L poveste. gampon. I5 .

' 76 .:.

77 .

.-.pLitea f ___!.r.-:.r... Pagcani.J-..L-.-_/.ti placmultpovegtile.. Prietena ei mai micdo ascultd.t.L.^..-. I Altecuvinte: Petrina.. Pitegti. patru Ea arenumai ani. Pricop. Prugu...1. Altepropozifii: Petronela spuneo poveste. Polonia.t_.t-_.._t-L. Ploiegti.1_- .---l_-J.--t. Patricia.i-..-.t. 78 i.-.. Popegti.

rade. adunare. il t 1il l l n u l u !u lt u il u u t ! il il 1 . 79 . Pe drumse audeduduitul unuitractor. r. Adrian.Sanda.Altecuvinte: deal. perdea. scedere. duldu. Andrei. Rodica. Radu. t il t t Lt. Duleul roade oasele. livadd.adun. Adina./ sunetulsi litera . dulap.roade.drum. Sandu. Anda. aud. Altepropozitii: Oamenii adunerecoltele din livadA.

Sunetul l.Litera? 80 .

Recapitulare:.ce -X .

82 .

ijunetut .Lletete .st J . .

gi tL . .Litereler Sunetul .r..

a Recapitulare: .i ..

q 86 .Sunetul Silitera.

Barbu Barbu? ictat .

88 .

I .riteretej 9i.sunetut I ..

sunetut 9if f . 90 .litererf 'f Cucinevorbegte bunica?p.

Recapitulare: d -f .

-I ft I il 92 .Recapitulare:.cr.

-I ANOTIMPURI: .Recepitulare: .cr.

sunete Grupulde l2 94 .

95 .

Lunile Drimeverii: .

Sunetul 9iliteKt .

SunetulgI Grigorai .

99 .

Sunetul #. deliterc tL .

cruou'de litere 9{ .dR \i? -<+< /.3SA Gelu .r.4.sunetul .

Repetare: Grupud de litere .

103 .

Sunetulgi litera l. .

LiteraZ ll -l 105 . .Sunettl.

Suneiulsi li r I I't't'l .

Litera.I 107 .Sunetut /.

108 .

109 .

Gru&ulde rri @@ 110 .Sunetul ljterc .t .

&L FAMILIA MEA 111 .I.Sunetul Grupulde tite.tgL ti.

Sunetul 9i litera /: 1'12 .

suneturf .lFgl 113 .

Sunetul elirere tfu. Grupuld At JJ -t il .

.

rEn{$ literat w l to .S.

Litera Z Zoica rada. 1't7 .Sunetul2..

t.t9"L 118 .Sunotul giW .o{. Grupurile delitere.

- '119 .-:.&z -/zL lt: {. -!.Aepetare:.

120 .

121 .l./2 J t't-r I i. Grupllde titoro gAt .sun€tul .

(34.2 detiare .

grupurile Repetare: de literc.? rul lenes Elena Farago .

sunerut gAL t_ I I ['t1- .ffi- . | .t -t ...-1.i.lh -." ' tr.

.

ftl .aepetare:fit-.

.

128 .

.

KNe vom cirege. @Vor culege 1 30 .meroe { stri (A)saufals(F)? *Adevdrat JX{A sositvaraGdlduroase. trage cusania. ffitntrar in vacanld.

sunetul l. .Literete 1. Jf kilometru de re si douekil ..

l I .Litera e.Grupul desunete I tA .tE 't32 .

.

a .:-rl\"{h Quik Kim (L .w.y.q {@fu R t.Repetaq lL .

-i-l 135 .

De se scu no 13 6 .

Recapitulare dupeCAn Gruia Copiere: u oDnt cu fiecare cuvant: @Scrie cdteo propozilie tepura semnele de ounctuatie: Iepuragul au plecat lmpreund spretdrgf) 9i ogarul \--z .Deundele ai .Cefrumoase suntciubolelele tateC) .

rpozitia obtinutd. Oin Ooiana A EsteiarndBdielii se joacScu mingea. U T-"JFeteleculegflori.Evaluare surnativi @Adevarat(A)saufals(F)? sunt opt copii. w&m 138 .

Evaluaresumativd .

potecd. Oarecineva ghici? .pagina 57 lamd. cdine. . M. virgil9i chiriac ascultd.pagina 139:apd. NinaNa .m u. incetigor. Marcela merge la bunici. nu. cenugd. N. incepe. Toader ducein mAnd o vioard. I . una . Aurel. cdutdmnigte car{ide povegti. stdnd. ghiocei. ni.n.A. car.nu. .pagina 125:Ghifa spune doudghicitori. mere. Sorinestecel maivestitaviator.Dictdri: .ma. la munte. Suntem ?ncdntafi de cb(ilecumpdrate. coco$. CAtde bucuroasd e fetita! .pagina 85: pOnd.ni. goricel. A sositvacanfa.pagina 40:i. Cdlin e cu Mdriuca. inim a.pagina 71: masd. 93: Intrdm . u .paQina in librdrie. covor. stele. m amana . cdteva.cdntece.

!5s${ {10)973.r{13)978 " S73 -7819-53-6 .78.19 -C J -J isBh.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->