P. 1
181647844 167106269 Carti Abecedar Caietul Elevului Clasa 1 Ed Euristica

181647844 167106269 Carti Abecedar Caietul Elevului Clasa 1 Ed Euristica

|Views: 23|Likes:
Published by elenamironiuc

More info:

Published by: elenamironiuc on Feb 18, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/17/2015

pdf

text

original

ABECEDAR I SCRIER EIEUUIUI CAIETUT

*-

ih" s

Y %{

s€
\4

:

U

L CURISTICA

DUMITRU D, PARAIALA GEORGE PARAIALA

ECEDAR

.:.:; :a
'' ,,,,.{i,' ..
....,:

€uRtsTtcA

'm

.,rxg

-la t ,rrrr&t

laSi

^.... ^VtpBLcA "OtiliaCazimii din lASl.

PARAIALA, DUMTTRU D. PARAiALA sunrinstitulori, gradl, ta gcoata pAM|ALA CRtSTtAN-cEORGE este institutor.

O2010,EdituraEURISTICA

Editura EURISTICA laqi, Str Prof.A.$esan nr.4 Tel.I Fat<:0232 | 233960; 0332/560056 Mobil:0745 375185;0744 559584 web:www.euristica.ro e-mail:editura_eurist:ca@yahoo.com

rsBN(10)973 - 7819 -53- 5 38 1 9 -5 3 -6 ls BN( 1 3 ) 9 7 8 - 9 7 -7

---- -'.". '.: :: aa :-' /.'.-4' "/) .' ---.. ::: i.meidin ghiozdan i'. :.' .. .'.. .-_ -v tematice:Ce inseamnd Cohvorbire sdtii Scolar? ..:....

f_a9_s_el9_cJij$iCx-enplj[AAti.. imaginea mare.stabilescleg5turilntre grupuride/ i\sanclioneazagregelile i -\o_bj9cte.t. numesc l/ cli.-..l din comportarea altor copii. Gonvorbire temafca: Dacdsurfscorarnu md mailoc? : (gidescriu Elevii recunosc.Cenu lace? Bareazdl ceeace se potnvegte: IE..-. _ _ _ .---.-_-.__ . )fiecarejuc5rie \ Secvenlele urmebare testeaza capacitatea de relationaro a Ej recunosc copiilor.----_ _1_ .-'i\ @€.----:--------------------. Ai] .-:----: .lunegte t5-..

)j .roguetc. -lqbleclelg-dupA-c-LrjaaIe.trIadtrIe-.3.------- -------. formi. g E tt oE ". merime galben. mirime @orneazatatet-: ei F:: cu puncte desenul in careveziun obiect mare: fQJAcoperd tdoo b. Deosebescobiectele dupi culoare.tarrDa. oo 3 Oi covoragele: DF{2I IF JFi>I JE iHlilF / Convorbire tematice: Fom4 culoare.-------.deosebesc\i Eleviiprcnunla cuvintele caredenumesc culori(verde.).

___. .__. intre acelecuvinte strecoafe 9i nlmele altuiobiect. 'd{fr) \ *6 * {J. ' l fructegi leguma .-. numindl ._) .. _."r? &'3q:% azdl) invdletorul numegte repede mai multe fruct€.I' vu vi ttt "{":!Y::._ _ . AE::1t "tL ' \. copiii l palme.'' " ry-*":..care nu este ! fruct. ConvorbiretematiceiDespre uop t dovedesc ca recunosc numesc fructele9i legumele.. le diferenfiaze ai disrinq\ / obiecter9_qar_e p_a_rte _\ nuJag djn-erupJl tuqtelarllaqqmstor. batdin l procedeazd la fel.. apoicoloreaze! {a)CompleteazS. . Apoi tegume.La auzulaceluicuvent.( zGr{t #r ' @Ce nuse potrivegte? o oi.

tce.capacitatea dea\i / guectelg.aarcsleta.prin dsserr.-Veprgzenlg --l .nivglqlsy-olsnut-ebilitAlldescrisJe.D..de. Deseie*..gi €e?ilIto.gtitll Ce-stij?-QAt Cun stii? slii? doevaluale Inlllal5 i _ Test InvaFtorulva testa capacitatiea elevului deorientdre lnsp6liill caletu lui.

... cr tu r v ^. _ ^4. g . momentele verifice daci elevul / Tnvdt5torul poate dac5j daci numi zilele sdpt5manii caracteristicile ac€slora.-._ _ _ \^_ . . l . L Ur w c _.:- i .-.n$lii.--. .i ... -.. _ _ _ . Convorbhetematice.l -lslebilgs[e 8 ..-. poaie zilei. .. Cunosc anotimpurile? I fpcoloreazdl Toate anotimpufilesuntfrumoase . _ .-'-. cunoagte Si lmesure a_cJLvjLeJ c-s3lc_o!-itnuit9" rela]ijintrg_anatUrBqrjle_an-ulqis . in ce\ diferenlia anotimpurile.i 6.- _.-.-.

. n:Purcelul ===-=:l=--::+?f-l-' I i*tq.Ceslij?-Cat $ii?_Qum stii? i puigor ldngd mama )Fiecare lui!(Unegte ceeacese potrivegte) _U Gr?e face a9a?*r.. Prietenele tale.-_.qvesti-?.K' u '\r"t @stiqp. ln caroporsonajele i lsau prinrespuns J: rmalp.-___ .animalele ___--_..r.xx:qj**ryr5**-**"i lD -JOeprivesc jetoane. Di-qv_-_ rmestice garpe.l porc.. -@a 9ffi'*m.albind.. Si sdlbati6e: $oarece. Cineface a1a? Oeexemptu.trY#lmfu6*'.oaie. Copiii animale ffi. ine.__----l-LsrtrlJ_____________. aD4 *I I i Convorbiretematici: D€sDreanlmale puii Elevii recunosc denumeic corect rocunosc redau\i i/ ahimalele acestora.u*ffi".gui1. lup.. I greier..chifchi!!. ai 9i ai i lsunetele pecarelescotanlmalgle: prinpovestire haml. goarece. porc.. omestice urs.i 7. lnvliatoruiintreab5: (gui!.ll pe careestedesenat gfl )piiiindicd desenul un purcel fietonul) 11r ntat.. hau!. pecaresuntdesenate anumite ir.. miodau!.__.. redau ]l principale la lntrebAri scene dinpov€gtl cunoscute.

./a daaa taaLegat!.rrajntrqsungte _ sjUter9. 10 .8.AE fto:l0l FtEF_ cuvinte care lld ll B N IIWil de la inceput? rspunzetorl 1J @ >Spune cuvinte incepcu a treialiterd care dinbalon. tn ce mdsure cunosc literele. lnvdlatorul verifice nivelul auzului fonematic al copiilor. Stii mai mult? altecuvinte care in .

pe un rand prietena mea.:*.". .-i.'::.. 2". ::.-".Bastonata Cartea.::.:..*t) .'t:. @$a-6e# '11 .: :.7-L:.

Propozitia. Punctul Grupuri de douSbastonate prinpuhct miciseparatg ('uog e6e1nc eine3) ('pceot as IrdoC) 't2 .

. .' ! .Propozilia formatd dindoue cuvinte Bastonata maresuDrarand ( preoqz elupsg4) ('euireop ecrsrd) :. __. __: . r. -.. a__r . .j r 1i i/ -. j__J__li .j__. j__ r__:.. i f.__:l i 13 .

...':w' .ra13) ppneiuel) ( eluog /'/' ' jt' 14 ..qe1 e6re16 e..'i..Prcpozi$a fointE dia\trcicuyin*s Bastonata nFre puq€Ed ...-\ ( e.

-,'r'
,:.'

'N l l i .

'-,

tlltl)tltt

i i i t ii tti i tiiti

f . -'-/.

i j

,J

f

i-

- -'-,

i )

,J

t

':i

i

iti

i

15

Cuvantul format dintrei silabe. Carligul

':it:W
16

Cuvantul formatdinh-osilabd rotunilliisussptbdenga Basbnal,a

"rtn

@
" ti . il

4\

il1

q: i

.-::'-:' ,,, ii

lt il
17

ii

ii

i /\ .-t '.-..7^..1 '\ .t l ..treisilabe ffiitr \-.7--.1 i "ffiR 18 .._ -\-..-.dou6.-.? Til .\.-.jos spredreapta Bastonala rotunjit6 Repetarc: cwinte formate din una.

.ty . * . -*\+ 19 ..-..-.grafice semnelor Sunetul a . Repetarea inveFte r// i o oa o o i .

gisup.arand ge rgnd Sunetul e. Bucla oo oa .

' 'i 1r . Grup .micirotunjite. legate de bastonate Sunetul i.

.rtr{ t/Triiirn: ..i-* q ! 9-9 o r.Sunetul o.. Ovalul mic ."-l?f.

' \vJ _.... Semiovatu' mic o o ooo s: i.. s'.r_-_..__-j - .1 _.. aaal . )--..r-....Sunetul u.r| .

Sunetul s . Zala

_-__ _--9_-9,,_,!--9_- _--...4: )

i,..

'

.ti.--.,,, .
_ - __
._--zJ__,

:--=.,'1,
:

_'-'-i i

,

f.

_--:._-_!q

\

:-:--*-----'j

'-"^," :--------

,r_

Sunetul r. Nodulelul

Sunetulz. Repetafea grafice semnelor

Repetarer cuvan!silabe. sunet grafice Elementele invdlate .propozitie.

a.Sunetul 9i lite. 2a ..

Sunetulr, . Litera '4

29

Sunetulsi litera?7L

30

Cuvantul'mtnn.,

Literal/ Sunetul 32 .Tru.

.& Sunetulgilitera 33 .

SunetLrl t .LiteraZ u .

Sunetulgi litera7L 35 .

a-n a 36 .

Mamaia.Sunetul Siliterai M@@@@@gvma)tNml Altecuvinte: ani. iau 37 . in.Mia.ia.mia.mina.

Litera J 38 .Silnetul i.

ao .

ai unin? t. .J.Repetare: literele lnv5late 0nsc Ana.

SunetulSi mdSFrmWW@Wrc 41 .litera.

g Sunetulr.Litera E -ma 42 .

D Sunetul ii litera ) I 4 43 .

amar. aur.urme.erau. marmura. arama.fl.arme .mereu. ram. ura. ren. .lr. Litera.rar. Altecuvinte: marama. arma.

45 .

46 acru. . icre.munca. carierS. careu.c cucui. crin.Sunetul 9i tera. curea.mlc.carie. macara.

LiteraI Carmen .Sunetul t .

48 .

Sunetul 9i literat .

*loana. omenie. *creion.Litela . *Oana. Roman. nou . Roma. uneori.Sunetul r. noroc. om. camlo *eroare. *oaie. Altecuvinte: Ramona. omenire.*oameni. carioca.

51 .

inel./ M ifllina. ilic.clar.Sunelul 9i litera.ffiiuca. acolo .linie. F .mele. Camelia. 52 .

Litera. .f 6-t qo d/ ltK.sunetul /.q 9luca .

54 .

i--!-!-i-i-Ll_l ili I I L-l-l_l-J--!"_l-l ia o nucdmare.Mdrioara are creioane Mdriuca Lntte propozifii: .titerete. .l-L-l-j-J--t--t-t-t-L-t.. noi.gii i.i. Sunetul J-i -t-l-!-i-j-J.

Repetaro: llterele ?nvelate m*# a/* fiitilffi .ff^3'llie eril6ilfcarfiliffilinF) 56 .

Repetarer literele invetate 5/ .

58 .

Sunetul . . grupul 59 ..42 de litere.

Sunetrl . g de litere - 60 .? .

. mireasm6. mers. . mireasa. miros.Sunetul Silite.a.

Litea f a lbie e I'sa ..

63 .

voie. 64 ./ 9ilitera vase.vreau ceva.Sunotul 1.

791 Vlalcu. 65 .lt.IaVaslui. Vlaicu vinela noi. Nenea salvare.Litera Sunetul ?/ f& v""ir". El ne va salva.

somnoro$i. cuSce. mu$c5. lagi.Sunetul Siliterap : Altecuvinte: cagcaval. Or$ova.4o9ul meuare un cocog ro9u. ro9ie. cocog. guierA. Soveie. 66 . ma9in6. vigine Altepropozilii: Cogul cu vigine e u$or l\.

67 .

tei. teren.J--L-I-l-l-J-_L_L -I_l.Renato. Matei 68 . curte.-L-L-tlJ-J-J_-L-L-t-J -J.Tricd. tun. gtire. "ras.L-t-J-J-J_-L-L-1-t-J-J. trotinetd.crete.tineri.-l* Altecuvinte: tunel. cutie. antend.L.unelte. meritd. turmd. armate.noti.I litera Sunetulsi J-J*-r .J.-L-t _l -l-J. trei.cort. unt.tunet. carnet. telemea. tdcut.

69 .

I .ce -.Recap itu lare: .

f 71 .Recapitularq-4 -.

72 .

0. grupq!de lit€reJL .Sunetul .

.

I5 . propune.Sunetulsi literay'L poveste. parc. clipa. priveste. pansela. gampon.

:.' 76 .

77 .

r.t-_.-:.---l_-J.1_- ..-. Popegti.^..L-.-_/. Altepropozifii: Petronela spuneo poveste.L....1.t..t_.t. 78 i..-.J-. Patricia.ti placmultpovegtile. patru Ea arenumai ani.-.r.. Prietena ei mai micdo ascultd. Ploiegti.-.i-. Prugu.. I Altecuvinte: Petrina.pLitea f ___!. Pricop.--t. Pagcani.. Polonia.._t-L.. Pitegti.

roade. livadd. t il t t Lt.Altecuvinte: deal. Adrian. il t 1il l l n u l u !u lt u il u u t ! il il 1 . adunare. perdea. Radu. scedere. duldu./ sunetulsi litera . Anda.rade. Adina. dulap. Rodica. 79 . Duleul roade oasele.drum. aud. Altepropozitii: Oamenii adunerecoltele din livadA.adun. Sandu. r.Sanda. Pe drumse audeduduitul unuitractor. Andrei.

Sunetul l.Litera? 80 .

ce -X .Recapitulare:.

82 .

ijunetut .Lletete .st J . .

Litereler Sunetul .r.gi tL .. .

.a Recapitulare: .i .

Sunetul Silitera. q 86 .

Barbu Barbu? ictat .

88 .

sunetut I .riteretej 9i.I ..

90 .litererf 'f Cucinevorbegte bunica?p.sunetut 9if f .

Recapitulare: d -f .

Recapitulare:.cr. -I ft I il 92 .

-I ANOTIMPURI: .cr.Recepitulare: .

sunete Grupulde l2 94 .

95 .

Lunile Drimeverii: .

Sunetul 9iliteKt .

SunetulgI Grigorai .

99 .

deliterc tL .Sunetul #.

cruou'de litere 9{ .3SA Gelu .dR \i? -<+< /.sunetul .r.4.

Repetare: Grupud de litere .

103 .

.Sunetulgi litera l.

LiteraZ ll -l 105 . .Sunettl.

Suneiulsi li r I I't't'l .

Sunetut /.I 107 .Litera.

108 .

109 .

Sunetul ljterc .t . Gru&ulde rri @@ 110 .

Sunetul Grupulde tite.I.tgL ti. &L FAMILIA MEA 111 .

Sunetul 9i litera /: 1'12 .

lFgl 113 .suneturf .

Grupuld At JJ -t il .Sunetul elirere tfu.

.

S.rEn{$ literat w l to .

.Litera Z Zoica rada. 1't7 .Sunetul2.

o{. Grupurile delitere.t.t9"L 118 .Sunotul giW .

-:. -!.Aepetare:.- '119 .&z -/zL lt: {.

120 .

Grupllde titoro gAt .l./2 J t't-r I i. 121 .sun€tul .

2 detiare .(34.

? rul lenes Elena Farago .grupurile Repetare: de literc.

t -t . | .ffi- .sunerut gAL t_ I I ['t1- ." ' tr.i..lh -..-1.

.

aepetare:fit-.ftl .

.

128 .

.

trage cusania. @Vor culege 1 30 . KNe vom cirege. ffitntrar in vacanld.meroe { stri (A)saufals(F)? *Adevdrat JX{A sositvaraGdlduroase.

.sunetul l.Literete 1.. Jf kilometru de re si douekil .

l I .Grupul desunete I tA .Litera e.tE 't32 .

.

y.q {@fu R t.a .:-rl\"{h Quik Kim (L .w.Repetaq lL .

-i-l 135 .

De se scu no 13 6 .

Deundele ai .Cefrumoase suntciubolelele tateC) .Recapitulare dupeCAn Gruia Copiere: u oDnt cu fiecare cuvant: @Scrie cdteo propozilie tepura semnele de ounctuatie: Iepuragul au plecat lmpreund spretdrgf) 9i ogarul \--z .

U T-"JFeteleculegflori. rpozitia obtinutd.Evaluare surnativi @Adevarat(A)saufals(F)? sunt opt copii. Oin Ooiana A EsteiarndBdielii se joacScu mingea. w&m 138 .

Evaluaresumativd .

ghiocei. m amana . 93: Intrdm . inim a. stele. stdnd. incepe.nu.ni. A sositvacanfa. u .paQina in librdrie.pagina 57 lamd.ma. ni. Marcela merge la bunici.pagina 125:Ghifa spune doudghicitori. .pagina 40:i.pagina 71: masd. goricel. cenugd. N. NinaNa . la munte. Oarecineva ghici? . cdteva. nu. cdine. cdutdmnigte car{ide povegti. . incetigor.n. Toader ducein mAnd o vioard. covor.A. una .cdntece. CAtde bucuroasd e fetita! .Dictdri: . Sorinestecel maivestitaviator. car.pagina 139:apd. Aurel. I .m u. mere. Cdlin e cu Mdriuca. Suntem ?ncdntafi de cb(ilecumpdrate.pagina 85: pOnd. coco$. potecd. M. virgil9i chiriac ascultd.

78.19 -C J -J isBh.!5s${ {10)973.r{13)978 " S73 -7819-53-6 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->