Sunteți pe pagina 1din 2

MUŞCHII ANTERIORI AI ANTEBRAŢULUI

Muşchi Origine Inserţie Acţiune Raporturi Vascularizaţie Inervaţie


ROTUND Epicondilul medial Faţa laterală a Flexor al Acoperă mş. brahial şi mş. flexor
prin capul humeral radiusului în treimea antebraţului superficial al degetelor
PRONATOR Procesul coronoid ei mijlocie Pronator Lateral formează cu mş. brahioradial un
(plan superficial) prin capul ulnar unghi deschis superior în care se găsesc mş. : a. radială
Septul ce îl separă - Biceps brahial Nv. median
de mş. flexor radial - Brahial
al carpului nv. radial şi a. Brahială
FLEXOR Epicondilul medial Faţa anterioară a Flexia carpului, Acoperă mş. flexor superficial al degetelor
Fascia antebrahială bazei metacarpianului abducţie. Lateral : mş. rotund pronator
RADIAL AL Septurile II. Medial : mş. palmar lung
CARPULUI intermusculare În şanţul delimitat cu mm. *brahioradial -
(plan superficial) învecinate vasele radiale şi ramura superficială a nv.
radial
*palmar lung - tendoanele mş. flexor
superficial al degetelor şi nv. median a. radială Nv. median
Tendonul său trece prin canalul carpian,
împreună cu cele ale mm. flexori ai degetelor
şi nv.median spre palmă
În raport cu a. radială în şanţul pulsului,
intrând apoi în tabachera anatomică.
PALMAR LUNG Epicondilul medial Se desface în două Flexor al mâinii Acoperă : mş. flexor superficial al
Fascia antebrahială porţiuni : Tensor al degetelor
(plan superficial) Septurile *medială – pe originea aponevrozei palmare Distal : nv. median
intermusculare mş. eminenţei
hipotenare, pe
aponevroza palmară
superficială şi pe
retinaculul flexorilor
Nv. median
*laterală – pe originea
mm. tenari
FLEXOR ULNAR - capul humeral : Pisiform Flexor La origine : nv. ulnar
AL CARPULUI pe epicondilul ( tendonul de inserţie Adductor al Acoperă : mm. flexori superficiali şi
medial şi septurile dă prelungiri la mâinii mş. profund al degetelor
(plan superficial) intermusculare ligamentul De la jumătatea antebraţului acoperă nv.
a. ulnară
- capul ulnar : pe pisohamat) ulnar Nv. ulnar
buza medială a Posterior şi medial vine în raport cu ulna
olecranului şi pe Muşchi satelit al nv. ulnar şi al arterei
marginea P a ulnare.
ulnei (superior)
MUŞCHII ANTERIORI AI ANTEBRAŢULUI

Muşchi Origine Inserţie Acţiune Raporturi Vascularizaţie Inervaţie


FLEXOR - capul Pe feţele laterale ale Flexor al falangei Acoperă : mş. flexor profund al degetelor,
humeroulnar : pe bazei falangelor mij. ( degete II-V ) între ei – nv. median şi vasele ulnare
SUPERFICIAL AL epicondilul medial mijlocii ( la baza Flexor sec. al Sub retinaculul flexorilor – cu tendoanele
DEGETELOR şi degetului resp. se degetelor pe mână, mm. flexor profund al degetelor, lung flexor
(planul al doilea) proces coronoid împarte în două fâşii al mâini pe antebraţ al policelui şi nv. median Nv. median
( marginea medială) care trec lateral şi şi antebraţului pe Acoperit de : arcul arterial palmar superficial,
- capul radial : pe medial) braţ aponevroza palmară superficială şi piele
radius (faţa A,
treimea mijlocie)

FLEXOR - ¾ superioare ale Faţa palmară a bazei Flexie a falangei A : nv. median şi vasele ulnare Fasciculul medial :
PROFUND AL feţei A a ulnei falangei distale a distale P : - membrana interosoasă Nv. ulnar
- Membrana degetelor II-V Flexor sec. al - mş. pătrat pronator
DEGETELOR interosoasă degetelor pe Medial : mş. flexor ulnar al carpului şi
(planul al treilea) Nv. median
- Faţa A a mână, al mâinii mănunchiul vasculonv. ulnar
radiusului pe antebraţ Lateral : mănunchiul vasculonv.
(medial şi sub interosos şi mş. flexor lung al policelui
tuberozitatea Tendoanele trec pe faţa palmară a
radială) falangelor, în raport cu cele ale flexorului
superficial
FLEXOR LUNG Faţa A a radiusului Faţa A a bazei Flexor al ultimei Acoperit A : mm.flexori superficiali şi
în ¾ proximale falangei distale a falange a flexor radial al carpului
AL POLICELUI Partea laterală a policelui policelui Distal : mş. brahioradial
(planul al treilea) membranei
Flexor sec. al Între ei : vasele radiale şi ram.
interosoase
primei falange superficială a nv. radial
mc I P : radiusul, membr. Interosoasă Nv. median
Distal : mş. pătrat pronator
Medial : mş. flexor profund al
degetelor
În canalul carpian – plasat cel mai lateral
Merge de-a lungul marg. mediale a
eminenţei tenare

PĂTRAT Marginea A şi Faţa A a radiusului Pronator al P : radiusul, ulna şi membr.


medială în ¼ inf. A în sfertul distal, până antebraţului interosoasă
PRONATOR ulnei Nv. median
aproape de marginea A : trec tendoanele mm. flexor ulnar al
(plan profund) sa A carpului şi flexorilor degetelor