Sunteți pe pagina 1din 2

PROPRIETĂȚILE TRIUNGHIULUI ISOSCEL

Definiție . Triunghiul care are două laturi egale și a treia diferită se numește
triunghi isoscel ( AB=AC  BC).
A

1 2

1 2

B M C

[BC]=baza triunghiului ;  AB    AC  , [AB] si [AC] sunt laturile congruente.


Teorema1 . Într-un triunghi isoscel , unghiurile alăturate bazei sunt congruente .
Demonstrație : construim [AM] mediana corespunzătoare bazei triunghiului ABC .
Comparăm triunghiurile astfel formate , ele au o latură comună (mediana AM ) , au
laturile [AB] si [AC] congruente si in plus [BM]  [MC] , deoarece M este mijlocul lui
[BC] .Deci pe baza cazului de congruență L.L.L , cele două triunghiuri sunt
congruente , deci elementele lor omoloage vor fi congruente . Deoarece la laturi
congruente se opun unghiuri congruente , obținem că :
B  C  1
BAM  CAM  2 
M 1  M 2  3
Din congruența (1) se obține teorema 1.
Din congruența (2) se obține următoarea teoremă :
Teorema 2. Într-un triunghi isoscel mediana corespunzătoare bazei este și
bisectoarea unghiului opus bazei triunghiului .
Teorema3 . Într-un triunghi isoscel , mediana corespunzătoare bazei este și
înălțimea unghiului opus bazei triunghiului .
Demonstrație : din congruența (3) , M 1  M 2 datorită faptului că cele două unghiuri
sunt suplementare rezultă că fiecare are 900 , deci AM este perpendiculară pe baza [BC],
deci este înălțime .
Teorema 4. Într-un triunghi isoscel bisectoarea unghiului opus bazei este și
înălțime .
Teorema 5. Într-un triunghi isoscel , vârful opus bazei aparține mediatoarei bazei
triunghiului.
Demonstrația rezultă ușor din propretatea mediatoarei unui segment.
Observație . Într-un triunghi isoscel toate liniile importante ce conțin vîrful opus bazei
coincid : mediana este bisectoare , înălțime și mediatoare .
Teorema 6 .Într-un triunghi isoscel liniile importante (de același fel),
corespunzătoare laturilor congruente sunt congruente .
Demonstrație pentru înălțimi.
Ip :ABC ;  AB    AC 
BE  AC ;
CD  AB
C :  CD    BE 
A

D E

B C
Demonstrație comparăm triunghiurile dreptunghice DBC și ECB .Ele au ipotenuza
comună BC și B  C ( din T2), rezultă că sunt congruente pe baza cazului I.U. și
atunci elemntele lor corespunzătoare vor fi congruente , adică  CD    BE  , q.e.d.
Observație .Triunghiul isoscel are o axă de simetrie și anume mediatoarea bazei
lui ..

Axa de simetrie

Tema pt.acasă : culegere ART EDUCATIONAL , pag. 173, ex.1,2 .

S-ar putea să vă placă și