Sunteți pe pagina 1din 2

Vocalele şi consoanele

* Vocalele sunt sunete care se rostesc uşor, singure, fără ajutorul altor sunete.
a, ă, â, î, e, i, o, u
Pot forma singure silabe şi chiar cuvinte. Exemplu: a-re, oa-ie, au, ia
* Consoanele sunt sunete care se rostesc mai uşor cu ajutorul altor sunete (vocale).
b, c, d, f, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, ş, t, ţ, v, w, x, z, y
Nu pot forma singure silabe.

1. Scrie alfabetul cu litere de mână mici, astfel: cu verde vocalele şi cu albastru consoanele.

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

2. Subliniază vocalele, apoi completează casetele:

 Fetița a făcut covoraș rândunicii. vocale consoane

 Buburuza e prima gâză care vestește primăvara. vocale consoane

3. Indică vocalele şi consoanele, după model:

frunza – CCVCCV miere - ________________ liliac - __________________


stup - ________________ oaie - ________________ rinocer - ________________
crâng - ________________ stâng - ________________ iaurt - __________________

4. Alcătuieşte cuvinte după schema dată:

VCV - _____________ ______________ _______________ ________________ _______________

CVC - _____________ ______________ _______________ ________________ _______________

CVCV - _____________ ______________ _______________ ________________ _______________

CCVC - _____________ ______________ _______________ ________________ _______________

5. Scrie câte trei cuvinte în care se găsesc numai:

a) o vocală: _______________________, _______________________ , ___________________________

b) două vocale: _______________________, _______________________ , ___________________________


c) o consoană: _______________________, _______________________ , ___________________________
d) două consoane: ______________________, _______________________ , _________________________
e) trei consoane: _______________________, _______________________ , ___________________________
6. Subliniază:

a) cu o linie consoanele din versurile:


„ D i n t r-a l t e ţ ă r i, d e s o a r e p l i n e,
P e u n d e-a ţ i f o s t ş i v o i s t r ă i n e,
V e n i ţ i, d r a g i p ă s ă r i, î n a p o i
V e n i ţ i c u b i n e!
D e f r u n z e ş i d e c â n t e c g o i,
P l â n g c o d r i i c e i l i p s i ţ i d e v o i. ”

b) cu o linie vocalele din versurile:


„C u v o i v i n f l o r i l e-n c â m p i e
Şi nopţile cu poezie
Ş i v â n t u r i l i n e, c a l d e p l o i
Ş i v e s e l i e.”
(„Vestitorii primăverii”, de George Coşbuc)

7. Scrie trei cuvinte care să conţină câte o vocală, trei care să conţină două vocale şi trei să conţină
câte trei vocale, după model:

drept, _______________, _________________, _________________ ;

cocor, _______________, __________________, _________________;

perie, _______________, __________________, _________________;

8. Scrie:
a) cinci nume de persoane care să înceapă cu o vocală şi să se termine cu o consoană.

____________________________________________________________________________________________________

b) cinci nume de persoane care să înceapă şi să se termine cu o vocală.

____________________________________________________________________________________________________

9. Numără câte vocale şi câte consoane sunt în enunţurile:

Rândunica sosește. (___ vocale şi ___ consoane) Mieii zburdă. (___ vocale şi ___ consoane)

Soarele zâmbeşte. (___ vocale şi ___ consoane) Albinele roiesc. (___ vocale şi ___ consoane)

Caisul înflorește. (___ vocale şi ___ consoane) Tractoarele ară. (___ vocale şi ___ consoane)

10. Alcătuiește cuvinte după schemele:

a) c v v c ____________________________________________________________________________________

b) v v c ____________________________________________________________________________________

c) c v c v ____________________________________________________________________________________

d) vcvcv ____________________________________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și