Sunteți pe pagina 1din 2

Fişă de lucru

Sunetul şi litera . Vocalele şi consoanele


Reţinem !

Sunetul este partea cea mai mică a unui cuvânt . Sunetele se aud
şi se rostesc .
Litera este semnul sunetului . Literele se scriu şi se citesc .
Vocalele sunt sunetele care se pronunţă fără ajutorul altor sunete (
a,e,i,o,u,ă,â)
Consoanele sunt sunete care se pronunţă cu ajutorul altor vocale
( b , c , d , f , g , h , j , k , l , m , n , p , q , r , s , ş ,t , ţ , v , w , x , y , z )

1. Scrie cuvinte care:


- încep cu o vocală → ______________________________________
- se termină cu o vocală → __________________________________
- încep cu o consoană → ____________________________________
- se termină cu o consoană → ________________________________

2. Completaţi cu vocalele care lipsesc:

c__m__r__ c__c__r p__r__s__t


m__t__r__ c__p__c f__r__c__t
r__g__n__ p__p__r n__c__j__t

3. Completaţi consoanele care lipsesc:

ca__te vo__bi__e a__asă


__as__e __or__ire apa__ă
__eg__u __e__bare abi__ă
__ap__e mu__ţi__e u__ilă

4. Câte vocale şi câte consoane sunt în enunţurile:

Marea vuieşte. (___ vocale şi ____ consoane )


Soarele răsare. (___ vocale şi ____ consoane )
Spectacolul începe. (___ vocale şi ____ consoane )
Albinele roiesc. (___ vocale şi ____ consoane )
5. Scrieţi după modelul dat vocalele şi consoanele care intră în alcătuirea următoarelor
cuvinte:
pasăre prietenie săptămână
cvcvcv _____________ __________________

pălărie creangă vesel


___________ ______________ _____________

6. Înlocuiţi vocalele din cuvintele de mai jos şi veţi obţine cuvinte noi:

sure → ____________________________
tei → ____________________________
voi → ____________________________

7. Înlocuieşte prima consoană cu alta:

barcă → ______________ lin → _____________


poartă → ______________ joc → ____________
mâine → ______________ parte → ___________

7. Adăugaţi o singură vocală la consoana dată, formând silabe:

m d

8. Alcătuiţi cuvinte după schemele:

v c → om; ____________________________________________________
c v c → toc; ___________________________________________________
v c v → _______________________________________________________
c v c v → _____________________________________________________
v c v c →______________________________________________________
c v c v c v →___________________________________________________

9. Formulează enunţuri în care fiecare cuvânt începe:

 cu aceeaşi vocală
________________________________________________________________

 cu aceeaşi consoană
_______________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și